Právě si prohlížíte Apokalyptické veganské bistro Loving Hut

V minulém díle naší série o českých sektách jsme se zabývali scientologií a její hybridní válkou. Šlo o organizaci, která se šíří primárně skrze byznys kurzy a edukační lekce. Dnes si povíme o trochu odlišném typu sekty, totiž kultu kolem vietnamské duchovní vůdkyně nazývané Ching Hai. Že jste o ní nikdy neslyšeli? To je dost dobře možné. Pravděpodobně jste ale slyšeli o její síti veganských bister s názvem Loving Hut (popřípadě Loving Bistro). Najdete je totiž na Novém Smíchově, v Černé labuti, na I.P. Pavlova, u Strossmayerovo náměstí, v OC Pankrác, na Budějovické a na mnoha dalších místech. Cílem tohoto článku přitom není hanit jejich restaurace, které samozřejmě vaří chutné a zdravé jídlo. Cílem je informovat o podivném pozadí této veganské franšízy a její autorky, Ching Hai.

Nejvyšší Mistryně Ching Hai

Ching Hai pochází z Vietnamu, strávila mnoho let v buddhistickém klášteře a byla za své anti-komunistické názory vyhnána ze své rodné vlasti. Všechny tyto faktory je třeba brát v potaz, když uvažujeme o jejím následném vývoji. Z devadesátých let pochází první celosvětové zprávy o učení této duchovní Mistryně, a zvláště její meditaci zvané Quan Zin. Podle věřících Loving Hutu je totiž Ching Hai schopna člověku vyčistit karmu až do nejzazších generací a propojit ho při meditaci Quan Zin s nejvyššími silami. Jak to vypadá v praxi si povíme o něco níže. Důležité je v tuto chvíli pochopit, že Ching Hai si již v devadesátých letech vytvořila úzký okruh věrných žáků, kteří ji považovali za svého charismatického vůdce. Ve stejné době se také v diskuzích a fórech objevují první zprávy exčlenů a lidí, kteří kvůli Ching Hai údajně přišli o blízké či milované.

Ching Hai

S příchodem nového milénia začala Ching Hai do svého učení stále více zapojovat konspirační teorie a víru v mimozemské civilizace. Napsala třeba knížku o tom, že pod povrchem Marsu žije dávná lidská civilizace, která si masným průmyslem zničila planetu a musela se uchýlit do podzemí. Spolu s příběhy o mimozemských městech však Ching Hai začala čím dál více zapojovat apokalyptickou vizi konce světa, který nemá jinou možnost než zaniknout, pokud se nevzdá konzumace masa. Proto už na rok 2012 ohlásila první konec světa, jenž měl zničit celou naší planetu.

Možná si říkáte, proč se tak nestalo a proč někdo stále této ženě věří, když její předpověď nevyšla. K pochopení však musíme zajít hlouběji do učení Loving Hutu. Nejvyšší Mistryně (jak Ching Hai nazývají její věřící) totiž přikázala všem svým následovníkům, aby se pokusili planetu zachránit tím, že rozšíří síť veganských bister. Ano, zde do příběhu konečně vstupují Loving bistra. Bohatí členové měli zachránit svět tím, že založí co nejvíc veganských bister a budou z něj odesílat určitou sumu Nejvyšší Mistryní na další budování obchodů. Chudší členové se zase měli zapojit tím, že budou ve veganských bistrech pracovat zdarma, aby zachránili svět. A to se nakonec skutečně povedlo – Ching Hai oznámila, že jen díky její síti veganských bister se podařilo svět ještě na pár let zachránit.

Ve stejné začala Ching Hai šířit nauku, kterou nazývá karmickými tabulkami. Jako buddhistka věřící v karmu vymyslela dlouhé karmické výpočty, kde je u každé činnosti napsáno, kolik bodů za ni člověk ztrácí nebo získává. Uvedu několik příkladů. Za to, že sníte jídlo, jež vám uvařil někdo jiný, ztrácíte 40 karmických bodů. Za jídlo, které si připravíte sám, ztratíte 20 bodů. Pokud v daném jídle bylo maso, ztrácíte několik stovek nebo tisícovek karmických bodů. Pokud někoho pomlouváte, ztrácíte 500 karmických bodů. Pokud sledujete 1 hodinu běžnou televizi, ztrácíte 300 bodů. Existují však ještě těžší zločiny. Pokud pracujete v obchodě, který prodává maso nebo vejce, ztrácíte 100 milionů až půl miliardy bodů ročně. Pokud prodáváte cigarety, ztrácíte 200 milionů až 1 miliardu karmických bodů ročně. Za obchod s lidmi a nucenou prostituci přitom ztrácíte jen 600-900 milionů bodů ročně. Zabití jednoho dospělého člověka pak vychází na 1-4 miliardy karmických bodů, což je stejné množství, jako když několik let prodáváte rybí maso.

Pyramida moci

Možná si teď říkáte: to tedy nemám šanci se z karmických dluhů dostat! Ale Ching Hai má samozřejmě připravené řešení. Za to, že uvaříte jídlo někomu jinému, získáte 20 karmických bodů. Za to, že se staráte o vlastní dítě nebo veganského psa máte plusové body. Za to, že používáte meditaci Quan Zin samozřejmě také (100 tisíc bodů za hodinu). Pokud jste ale páchali extrémně závažné činy, má pro vás Nejvyšší Mistryně ještě jedno řešení. Můžete založit veganskou restauraci Loving Hut, pracovat v ní zdarma nebo rozdávat brožury o Ching Hai. Za to všechno dostáváte plusové karmické body. Nejvíc bodů máte samozřejmě za to, že se přestěhujete do sídla Nejvyšší Mistryně a budete se o ní starat. Za to, že jí uklízíte dům, navrhujete šaty nebo vyrábíte šperky totiž máte speciální karmické požehnání. A navíc – v přítomnost Mistryně můžete získat ještě víc bodů – stačí totiž, aby se na vás Mistryně Ching Hai dívala, a už od ní získáváte karmické body, které ona ztrácí a poté doplňuje meditací Quan Yin.

Český guru

Teď už jste asi trochu pochopili, jak tato duchovní pyramida moci a peněz funguje. Možná si však stále kladete otázku, jak to souvisí s Českou republikou. Soudní případy ze světa ukazují, že je Ching Hai a její organizace podezřelá pašování, zadržování a zneužívání svých zaměstnanců, ale zdá se, že kromě toho by s Loving Hutem neměl být problém. Jenže bizarní učení o blížící se apokalypse zapouští své kořeny i v Česku. Napsal jsem na český email propagačního kanálu Ching Hai, zvaného Supreme Master TV. Byl jsem odkázán na jednoho z praktikovatelů metody Quan Zin v Praze a zřejmě jakéhosi duchovního vůdce této skupiny v Česku. Na setkání jsem byl pozván do jeho soukromého bytu, který byl vyzdoben podobiznami Nejvyšší Mistryně. Televizní stanice Supreme Master TV hrála nejméně na třech zařízeních současně, což mi bylo vysvětleno tím, že toto vysílání má schopnost čistit prostor v okruhu 7 kilometrů od negativních (démonských) energií.

Už v prvních deseti minutách mi bylo vysvětleno, že v letech 2027-2028 dojde k dalšímu konci světa. Přesný datum prý záleží na tom, jak to dokáže Nejvyšší Mistryně dojednat s vyššími bytostmi. Český duchovní guru mi vysvětlil, že 7 miliard lidí už v tomto okamžiku žije v pekle a že se blíží globální katastrofa, při níž dojde k potopení některých kontinentů. Jediný, kdo tuto zkázu přežije, jsou striktní vegani. Výrazem striktní mám na mysli to, že je zakázané nejen jakékoliv živočišné produkty pojídat, ale také je prodávat. Když jsem zmínil, že pracuji v restauraci, bylo mi odpovězeno, že to naprosto nepřipadá v úvahu a že musím změnit zaměstnání.

Český duchovní vůdce Loving Hutu mi také ukázal speciální zařízení, vytištěná na 3D tiskárně, která v sobě údajně obsahovala mimozemskou technologii. Zařízení stojí obvykle okolo 15 tisíc Kč a má prý schopnost čistit prostor od negativních vln (jiným způsobem než vysílání Supreme Master TV). S daným zařízením prý obchodují čeští věřící Loving Hutu a získali jej jen díky metodě Quan Yin. Když jsem se zeptal na podrobnosti, bylo mi vysvětleno, že Ching Hai každému člověku otevře jakousi bránu do duše, díky které pak může její následovník vidět světlo a slyšet zvuk během meditačních cvičení. Jedná se o jakýsi duchovní komunikační kanál, jímž se českému guruovi podařilo spojit s vyspělou mimozemskou civilizací. Získat od nich návod a své převratné zařízení.

Je přitom nutné podotknout, že si tyto duchovní nauky pán nevymyslel, ale měl je samozřejmě z učení Nejvyšší Mystrině. Během dvou setkání a několika hodin rozhovorů jsem se dozvěděl například to, že Putin je údajně už dávno mrtvý a pouze ho občas materializují démoni z jiných dimenzí, že globální požáry lesů nezpůsobuje změna klimatu, ale sebevražedné stromy, snažící se o naše duchovní vykoupení, nebo specifické učení Loving Hutu o koronaviru Covid-19, který prý ve skutečnosti nebyl virem, ale shlukem mrtvých zvířecích duší, mstících se na nás za jezení masa.

Je navíc potřebné říct, že tyto nauky nejsou nijak „tajné”, ale jsou šířeny běžným lidem skrze televizi, časopisy a letáky v restauracích Loving Hutu. Jak ukazuje například jeden z letáků, který jsem našel v Černé labuti, díky Ching Hai pochopíte „co je to duchovní konto, kdy mělo moře sladkou pěnu, kdo s vámi může být u Posledního soudu, kdy nastala globální katastrofa na Marsu, kolik milionů lidí žije v podzemí naší planety, které vládní budovy stojí na portálech do pekla, jaké je duchovní tajemství bermudského trojúhelníku a hlavně – kolik duchovních (karmických) bodů musíte získat, abyste se dostali Domů.”

Nebezpečnost této nauky proto spočívá hlavně v absolutním odtržení od reality světa a konspiračním vidění, které podporuje věřící v tvrdé práci a úsilí zabránit blížícímu se konci světa. Bez své apokalyptické zvěsti by totiž Ching Hai neměla způsob, jak duchovně vydírat své žáky. Jak ukazují leaklá videa na Dailymotion (najdete je pod účtem Ching Hai Exposed), Ching Hai se po nevydařené apokalypse v roce 2012 stáhla do pozadí a přestala se fyzicky setkávat s lidmi po světě. Komunikuje už pouze skrze audio hovory, při nichž své věřící varuje před nastávající zkázou. A jak mi bylo potvrzeno českým guruem Loving Hutu, noví adepti meditace Quan Yin z České republiky jsou posíláni do zahraničí, aby přijali své zasvěcení od vyslance Ching Hai. Ona sama není při rituálu už vůbec přítomna a není zcela jasné, kdo tvoří její blízké okolí. Moderátoři na Supreme Master TV jsou v posledních letech už jen generování umělou inteligencí a nejde tak o živé osoby. Právě tato izolace od světa je dalším důvodem nové radikalizace učení Ching Hai a její předpovědi o roku 2027/2028.

Možná jste na konci tohoto dílu udiveni, že restaurace nebo prodejna zdravé výživy může být napojena na mezinárodní sektou, ale je nutné podotknout, že jistě nejde o jediný takový případ. Adventistická církev má svůj Country Life, Haré Kršna hnutí zase Govindu a sekta Dvanácti kmenů zase obchody s názvem Uchované semínko. Proto se příště podíváme právě na jedno z těchto hnutí a na to, jakým způsobem se snaží sekty v moderní době působit na lidi a získat je do své organizace přes obchody s biopotravinami.

Zdroje:

Nahrávku ze setkání s českým guruem není kvůli GDPR možné zveřejnit.

Investigativní tým Studentských listů

Investigativní tým Studentských listů. Autoři textu jsou u některých článků z bezpečnostních důvodů v anonymitě.

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..