Parlament na konci srpna sice oficiálně uzákonil distanční výuku, která na jaře probíhala mimo legislativní rámec, obavy některých to však zcela neuklidnilo. Na možné problémy při výkladu upozorňovali pirátští poslanci, kteří se obávali přílišných zásahů OSPODů, tedy „sociálek”.

„Souhlasíme se zákonným zanesením povinnosti distančního vzdělávání a samozřejmě i povinnosti školy poskytovat ho. Objevuje se zde nový termín, a to je distanční způsob vzdělávání, pod kterým si lze představit jak on-line výuku, tak i třeba papírovou verzi pro studenty, kteří nemají vybavení pro on-line výuku,” řekl na srpnové schůzi Sněmovny poslanec Lukáš Bartoň a pokračoval.

„A k tomu nám chybí právě prováděcí předpis, vyhláška, která by jasně definovala, co je ten způsob distančního vzdělávání, jaké jsou parametry, že došlo k naplnění této zákonné povinnosti. To zde není. V zákonu je pouze vágně, obecně uvedeno, že je povinnost distančního způsobu vzdělávání. Ale co to všechno znamená? Kdy ten student naplní tuto povinnost? Kdy škola naplní povinnost, že poskytla toto vzdělávání?” ptal se Bartoň, jenž se obává, že by si splněnou distanční výuku pedagogové vykládali odlišně.

„Jestliže máme zákonnou povinnost, na základě které může být do rodiny poslán OSPOD (Orgán sociálně-právní ochrany dětí – pozn. redakce) a zahájeno odebrání dítěte, tak to nemůže být definováno takto obecně. Tady musí být jasná pravidla, zda zákonná povinnost byla naplněna, nebo nebyla naplněna,” upozorňuje člen školského výboru dolní komory.

K tématu se v rozpravě vyjádřila také další pirátská poslankyně Olga Richterová. „Je to zákon, který umožní opravdu to, aby OSPOD chodil do rodin a ve finále i třeba zahajoval různá řízení o odebírání dětí. To je něco, co musí být naprosto jasné, jak to bude fungovat. Je to zákon, který umožní přiostření různých sporů mezi rodiči, když nebude zase jasné, co má opravdu to dítě splnit,” řekla.

Metodiku vydáme do půlky září

Piráti původně chtěli, aby změna zavádějící distanční výuku platila jen do konce probíhajícího školního roku a aby ministerstvo školství do té doby připravilo lepší zákon. Zároveň navrhli usnesení, v němž by Poslanecká sněmovna vyzvala resort, aby vypracoval právní předpis, jenž by přesněji určoval podmínky distančního vzdělávání. Poslanci ale ani jeden z návrhů neschválili.

„Jak bude (povinnost účastnit se distanční výuky) vymahatelná? Velmi jednoduše. Pokud tu je povinnost školy poskytovat distanční vzdělávání, tak je kontrolovatelná Českou školní inspekcí a pokud by docházelo k vyhýbání se distanční výuce na straně rodin, tak tam jsou stejné postupy jako dnes, když se vyhýbá té prezenční. To znamená včetně až případně OSPODů. Postup zůstává standardní,” řekl na jednání školského výboru ministr školství Robert Plaga (za ANO), později ale přislíbil alespoň metodiku, jež by podmínky distanční výuky upravovala.

O metodice mluvila i tisková mluvčí MŠMT Aneta Lednová. „Metodiku týkající se podmínek distančního vzdělávání vydá MŠMT v průběhu 14 dnů (do 16. září – pozn. redakce). Metodika je otázkou didaktiky (obsah, forma, hodnocení) a ta je na individuální práci učitele s dítětem, nikoli věcí podzákonných norem. Podmínky pro splnění povinností distančního vzdělávání budou obsaženy v metodice,” odepsala pro Studentské listy.

Lukáši Bartoňovi metodika nestačí, ještě na schůzi Sněmovny prohlásil, že by ministerstvo mělo vydat minimálně podzákonnou normu. „Ačkoli jsme rádi, když vznikne alespoň metodika. Cokoli, co bude definovat lépe distanční vzdělávání, je vítáno,” doplnil pirátský zákonodárce.

Zdroj úvodní fotky: Flickr Piráti

Snažíme se přinášet ověřené a srozumitelné články, ale jsme taky jenom lidé a chybujeme. Je pro nás důležité o chybách a nedostatcích vědět, abychom je mohli napravit a minimalizovat jejich výskyt. Proto jsme vděční za veškerou zpětnou vazbu, dotazy, náměty a připomínky, které nám můžete posílat na info@slisty.cz.

Šimon Rogner

Spoluzakladatel a bývalý šéfredaktor Studentských listů, teď píšící hlavně o politice. Redaktor ČT24 píšící o soudních kauzách a student žurnalistiky na Karlově univerzitě.

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..