Studentsk� listy
Gmail Instagram Facebook Twitter

11.11.2019 11:11

Přesně v 11:11. Před 101 lety skončila první světová válka

11. listopadu je datum, které si každoročně připomínáme už více než 100 let. V loňském roce to bylo přesně jedno století od uzavření mírové dohody, která ukončila 1. světovou válku.

První světová válka je považována za největší světový konflikt. Začala 28. července 1914 a skončila 11. listopadu 1918, podepsáním mírové dohody, která vstoupila v platnost 11 hodin, 11 minut. Válku spustil atentát na následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda d’Este. Válku vyhlásilo nejdříve Rakousko-Uhersko Srbsku, a to jako odvetu za atentát. Postupně se do ní zapojovalo více zemí, až se stala celosvětovou.

Počet válečných obětí dosahoval k několika desítkám miliónům. Spousty lidí bylo zabito a ještě více jich mělo trvalé životní následky. Jedna z příčin takto vysokého čísla umrtí bylo nasazení novodobé techniky. Používaly se tanky, plamenomety, bombardéry a spousty dalších zbraní, proti kterým člověk moc nezmůže. Díky veliké úmrtnosti mužů došlo k deformaci věkové a pohlaví struktury obyvatelstva. Ženy zaujmuly místo hlavy rodiny a začaly se dožadovat práv volit.

Příčinou války se staly politické změny v několika velikých státech, které se rozdrobily na menší obyvatelné části a republiky. Zaniklo Rakousko-Uhersko, které se rozdělilo na Československo, Rakousko a Maďarsko. Vytvořeny byly i nové státy jako Polsko a Jugoslávie. Zbylé území Rakousko-Uherska připadlo Rumunsku a Itálii. Německo přišlo o všechny své kolonie a Spojené státy americké se staly hlavní světovou mocností.

Po ukončení tohoto světového incidentu ji lidé nazývali Matkou všech válek s domněnkou, že již nic horšího přijít nemůže. Lidé byli přesvědčeni, ale neuběhlo ani čtvrt století a vypukl druhý světový konflikt, který měl na svědomí ještě více obětí.

Komentáře