• Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuPolitika
  • Komentáře k příspěvkuŽádný komentář
  • Čas na čtení:5 minuty čtení

Není to tak dávno, co internetem otřásly diskuze o nové směrnici Evropské unie, která by měla chránit autorská práva. Jde o zásadní změnu pravidel pro poskytovatele internetových služeb, které umožňují nahrávání obsahu a zpřístupňují je uživatelům. Změny se dějí z důvodu zneužívání obsahu na online platformách jako Google nebo Facebook.

Co článek 13 mění?

Toto nařízení udává povinnost poskytovatelům internetových služeb zajistit, aby nedocházelo k porušování autorských práv. Každý nahraný obsah musí být zkontrolován, zda neporušuje autorská práva, a případně zablokován, pokud je porušuje. Rovněž ukládá povinnost zavést systém pro vyřizovaní stížností, pokud byl obsah zablokován neprávem. Tento systém známe například z YouTube pod názvem Content ID.

Problémy

Problém nastává například na YouTube, kde dochází k častému zneužívání tohoto systému, ať už ke konkurenčnímu boji, potlačování svobody projevu nebo v případech, kdy se někomu obsah nelíbí. Pokud například někdo napíše recenzi, použije v ní obsah z hodnocené hry či citaci a autorům se nebude recenze líbit, pak mohou zamezit, aby se nadále šířila.

Znění článku

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o autorském právu na jednotném digitálním trhu

KAPITOLA 2

Některé způsoby užití chráněného obsahu online službami

Článek 13

Užití chráněného obsahu poskytovateli služeb informační společnosti, kteří ukládají a zpřístupňují velké množství děl a jiných předmětů ochrany nahrávaných jejich uživateli

1. Poskytovatelé služeb informační společnosti, kteří ukládají velké množství děl a jiných předmětů ochrany nahrávaných jejich uživateli a zpřístupňují je veřejnosti, přijmou ve spolupráci s nositeli práv opatření, která zajistí fungování dohod uzavřených s nositeli práv ohledně užití jejich děl nebo jiných předmětů ochrany nebo která zabrání tomu, aby byla prostřednictvím jejich služeb dostupná díla nebo jiný předmět ochrany, který nositelé práv na základě spolupráce s poskytovateli služeb identifikují. Tato opatření, např. používání účinných technologií rozpoznávání obsahu, musí být vhodná a přiměřená. Poskytovatelé služeb poskytují nositelům práv dostatečné informace o fungování a zavedení těchto opatření a případně jim podávají i odpovídající zprávy o rozpoznání a užití děl a jiných předmětů ochrany.

2. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé služeb uvedení v odstavci 1 zavedli mechanismy pro vyřizování stížností a zjednání nápravy, které budou uživatelům k dispozici v případě sporů o uplatňování opatření uvedených v odstavci 1.

3. Členské státy případně umožní spolupráci poskytovatelů služeb informační společnosti s nositeli práv prostřednictvím dialogů se zúčastněnými stranami, aby vymezily osvědčené postupy, jako jsou vhodné a přiměřené technologie rozpoznávání obsahu, mimo jiné s přihlédnutím k povaze těchto služeb, dostupnosti technologií a jejich účinnosti s ohledem na technologický vývoj.

(Celé znění směrnice je k dispozici zde)

Co bude následovat?

Návrh tohoto článku byl v září schválen Evropským parlamentem. Nyní je v tzv. trialogu mezi zástupci Evropského parlamentu, Evropské komise a Rady Evropy projednáváno konečné znění. Pokud bude konečné znění odsouhlaseno Evropským parlamentem, mají členské státy 2 roky na zavedení zákonů, které budou souladu s přijatou směrnicí.

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..