Přestože dominantním tématem v oblasti školství jsou v posledních týdnech především maturity, s blížícími se termíny přijímacích zkoušek na vysoké školy začínají rezonovat i další problémy. Tím hlavním je údajně nespravedlivé zvýhodnění slovenských studentů, jimž byla udělena úřední maturita a mají proto mít jednodušší podmínky.

Hlavním mluvčím v této oblasti je facebooková iniciativa Férové přijímačky na vysoké školy 2020. Na konci dubna ji založili studenti pražského gymnázia a do půlky května se do ní připojilo téměř pět tisíc uživatelů. O iniciativě i problematice přijímacích řízení na vysoké školy mluvil v rozhovoru pro Studentské listy jeden z jejích zakladatelů Jan Bohuněk.

Kdo stál u zrodu vaší iniciativy?

Na začátku stála diskuse se spolužáky, během níž jedna spolužačka přišla s tím, že není fér, že slovenští studenti budou mít po zrušení maturit více času k přípravě na přijímačky na vysoké školy. Shodli jsme se na tom všichni. V průzkumu v rámci našeho ročníku na gymnáziu jsem zjistil, že i ostatní lidé to vnímají podobně. Na základě toho jsem založil skupinu na Facebooku, kam se přidalo několik tisíc lidí. V současné době jsou v nejužším vedení iniciativy kromě mě ještě dva spolužáci ze školy Tomáš Siblík a Ondřej Zahradníček. Chodíme na pražské Gymnázium Botičská.

Hlásíte se na vysokou školu?

Drtivá většina lidí z naší školy se hlásí na vysoké školy. Loni na ně odcházelo 96 % absolventů.

Termín přijímacích zkoušek i podmínky jejich konání si stanovují jednotlivé vysoké školy. Proč tedy tlačíte na ministerstvo školství?

My jsme chtěli původně především informovat společnost, ostatní studenty a laickou i odbornou veřejnost o tom, co se děje. Snažili jsme se přimět ministerstvo k diskusi a řešení problémů. Jedním z těch řešení, které přicházelo v úvahu, bylo zavedení slovenského modelu dobrovolných maturit. Tohle řešení je jediné, které by bylo úplně spravedlivé jak pro nás, tak pro naše kolegy ze Slovenska. Tento návrh shodilo ministerstvo s tím, že nepřipadá v úvahu. Máte pravdu s tím, že pan ministr to teď přepinknul na vysoké školy, které si mohou stanovit termín přijímacího řízení tak, jak uznají za vhodné. Nicméně si stejně myslím, že ačkoliv samotné termíny nemá ve svých rukou ministerstvo, mohl pan Plaga apelovat na vysoké školy, aby se snažily vyjít vstříc a termíny posunuly.

Mám za to, že už na ně apeloval, ne?

Pan ministr hlavně stále dokola v médiích opakoval, že školy termín mohou posunout, protože jim to umožnil. Jestli na ně opravdu nějak apeloval, to nevím. Faktem je, že některé školy už termín posunuly, některé ho plánují posunout. Otázka je, jestli to bylo díky apelu MŠMT, nebo díky vstřícnosti jednotlivých fakult. Nicméně doufám, že termíny přijímacích zkoušek posune co nejvíce škol. Z našeho průzkumu mezi maturanty, kteří se hlásí na vysoké školy, totiž vyplynulo, že by si na 85 % z bezmála 1500 respondentů přálo posun termínu přijímacích zkoušek. Jako nejpřijatelnější termín se jim jeví přelom června a července. Tak uvidíme.

Slovenští studenti tvoří něco málo přes sedm procent všech vysokoškoláků. Je to na tolik významné číslo, aby se ministerstvo řídilo tím, co se děje na Slovensku?

Českých studentů je samozřejmě stále většina. Například na Masarykově univerzitě ale tvoří Slováci 17 procent všech studentů a na některých tamních fakultách je slovenských studentů více než českých. V porovnání s jinými zahraničními studenty jich je každopádně hodně. Na základě jakého klíče zvýhodníte iks tisíc žáků nad ostatními? Chtěl bych zdůraznit, že naše iniciativa se nijak nestaví proti slovenským studentům a nechce ani zvýhodňovat Čechy nad Slováky. Za současných podmínek ale není pomyslná startovní čára ke studiu na vysoké škole pro všechny stejná. Přijde mi to nespravedlivé.

Nebylo to ale slovenské ministerstvo, které je zvýhodnilo, a nikoli české?

Chápu to, že oba dva státy jsou plně autonomní. Každý má možnost si dělat, co chce. Cílem iniciativy však bylo hlavně na tento problém upozornit. Mně osobně, předtím než jsme to rozebírali se spolužáky, ani nedošlo, že by tento problém mohl nastat. Myslím si, že řada studentů vůbec nepomyslela na to, že by se kvůli tomuto mohli dostat do neférové situace. Snažili jsme se na to upozornit a otevřít diskusi s ministerstvem. To se nestalo.

Máte pocit, že ministerstvo či politici obecně na vaši inciativu nereagují?

Na naši iniciativu ministerstvo vůbec nereagovalo. Chápu, že je teď zavaleno dotazy, připomínkami a kritikou, jde nicméně o iniciativu, která má v současné době na Facebooku pět tisíc členů. To není úplně málo. Myslím si, že ministerstvo by aspoň mohlo lépe komunikovat, ať už se studenty nebo s veřejností. Všichni se shodneme na tom, že jeho komunikace je naprosto tragická. Na rozdíl od ostatních resortů téměř nekomunikuje. Upozorňuje na to ostatně i senátor Zdeněk Hraba.

Zakladatel iniciativy Férové přijímačky na VŠ 2020 Jan Bohuněk.

Tušíte, proč s vámi ministerstvo nekomunikuje?

Mám pocit, že toho má moc, protože se na něj všichni obrací. Nejsou to jen maturanti, ale i rodiče žáků, kteří se hlásí k přijímacím zkouškám na střední školy. Nebylo úplně šťastné zrušit druhý termín přijímacích zkoušek i odvolání, ale to je zase jiné téma.

Ministr Plaga na vaši iniciativu veřejně reagoval i tak, že „na řadě škol je test obecných studijních předpokladů, a to není věc, na kterou by se člověk musel nějak učit”. Co na tento argument říkáte?

Jsem rád, že se na to ptáte. S argumentem pana ministra se úplně neztotožňuji. Slyšel jsem ho už čtyřikrát, opakuje ho pořád dokola. Podává to tak, jako kdyby prakticky všechny vysoké školy zakládaly své přijímací zkoušky jen na testu obecných studijních předpokladů (OSP). To není pravda.

Zaprvé, ne všechny školy mají test OSP. Zadruhé, na OSP je potřeba se připravovat, pokud chce člověk dosáhnout dobrého výsledku a dostat se na dobrou fakultu. Rozhodně to nefunguje tak, že jeden den si jdete napsat OSP a máte percentil 98. I na to je potřeba se připravovat. Proto existují různé kurzy a cvičebnice. Je potřeba se naučit pracovat s časem, najít si strategii řešení úloh apod. Člověk se na to musí cíleně připravovat.

Máte pocit, že ministr toho o testech OSP moc neví?

Mám pocit, že pan ministr žije ve vlastním vesmíru, protože se v podstatě vůbec neorientuje, jak tohle funguje. Každý student, který dělá v rámci přijímaček test OSP, ví, že se na to musí připravit. Nefunguje to tak, jak říká pan ministr. Nehledě na to, že řada škol má kromě toho i své vlastní testy. Můžu zmínit například 2. lékařskou fakultu, která má kromě OSP test z biologie, fyziky a chemie a ještě ústní pohovor.

Ministr zároveň v reakci na vaši iniciativu řekl, že zájemci o studium lékařských fakult se připravují dlouho dopředu a že tato situace je nemůže znevýhodnit. Není to pravda?

Zájemci o studium medicíny se samozřejmě systematicky připravují na přijímací zkoušky mnoho měsíců dopředu. Pokud ale mají jeden den maturovat a další den psát přijímačky, pak mám pocit, že už přestává jít o znalosti jako takové, ale spíše o psychickou odolnost. Maturita není záležitost jednoho dne, je s ní pro mnoho, ne-li většinu studentů spojen dlouhodobější stres. A jestliže jste týden nebo dva ve stresu kvůli maturitě, nemůžete pořádně spát, jste unavení, můžete další den po zakončení maturity jít konkurovat někomu, kdo je do poslední chvíle před přijímačkami v klidu a jen si opakuje „modelovky“? Obávám se, že nad stresem a únavou nevyhraje ani roční příprava.

V rozhovoru pro server Seznam Zprávy se ministr vyjadřoval k vaší iniciativě takto: „Zkusím tuto argumentaci domyslet do důsledku. Ve chvíli, kdy by okolní země zrušily maturitu navěky, tak my, protože určité procento slovenských studentů jde na naše vysoké školy, ji zrušíme navěky také?“ Co na to říkáte?

Je to určitý pohled na současnou situaci. Z mého pohledu to ale není úplně na místě. Nedomnívám se, že by se okolní státy chystaly zrušit maturitu, stejně jako se to neplánuje v Česku. Tady jde spíše o to, že se nacházíme uprostřed celosvětové pandemie, se kterou se nikdo nikdy nesetkal. Je to výjimečná situace a nikdo neví, co dělat. Pokud by v nějakém ze zahraničních států, například na Slovensku, došlo ke zrušení maturity, tak to samozřejmě nevnímám jako důvod pro to, abychom to udělali hned taky. Bylo by ale dobré brát v potaz, že je výjimečná situace a nikdo na ni nebyl připraven. Maturanti nevěděli a stále neví, jak naložit s časem, protože do poslední chvíle nebylo jasné, kdy maturity proběhnou. Stále není jasné, kdy vlastně proběhnou profilové maturity. Stále není jasné, kdy budou přijímačky. To je ten problém.

Hrozí tedy, že přijímačky vysokých škol se budou krýt s ústní častí maturity? Máte ohlasy od samotných studentů?

Ano, zaznamenal jsem, že například 1. a 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy posunuly termíny přijímacího řízení na druhou polovinu června, načež se ozvali studenti, kteří říkají, že u nich na škole začínají ústní profilové části maturit 15. června. Maturovat budou 18. června, což se jim přímo kryje s přijímacím řízením na vysoké školy. Četl jsem, že si jedna slečna stěžovala, že jí koliduje termín maturit a přijímacích zkoušek a fakulta, na kterou se hlásí, jí odmítla vyjít vstříc a nabídnout náhradní termín. Naopak jí doporučila zaplatit znovu poplatek za zkoušku a přihlásit se do druhého kola někdy v září. Škola jí pak nechce vyjít vstříc s termínem maturit.

Nepřemýšlel jste, jaké důsledky bude mít tohle všechno na myšlení mladých lidí? Neztrácí důvěru v politiky i samotnou politiku?

I to se může stát. Já osobně bych jako student očekával, že ministerstvo školství, pod které spadají vzdělávací instituce, bude stát za mnou, bude se mě snažit podpořit, komunikovat se mnou a říkat mi, co a jak bude a na co se mám připravit. To se v současné době neděje. Pokud vím, tak na ministra Plagu se snáší obrovská vlna kritiky právě za to, že se studenty vůbec nekomunikuje a odmítá cokoliv řešit. Nikdo nic pořádně neví, stále jsou nejasnosti okolo toho, co bude. To má negativní vliv na přemýšlení mladých lidí a jejich uvažování o politice i institucích, jako je ministerstvo školství.

Šimon Rogner

Spoluzakladatel a bývalý šéfredaktor Studentských listů, teď píšící hlavně o politice. Redaktor ČT24 píšící o soudních kauzách a student žurnalistiky na Karlově univerzitě.

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..