Právě si prohlížíte Novija Gána Sepata a kolektivní násilí

Přinášíme vám už pátý článek Investigativního týmu o české ufologické sektě Novija Gána Sepata vedené bývalým instalatérem a zadluženým neplatičem výživného Milanem Bergerem. Dnes vám namísto rozhovoru přinášíme hluboký vhled do Bergerova hnutí. Pokusíme se vám vysvětlit jeho náboženskou vizi včetně nebezpečných tendencí a protiprávního jednání. Věci popsané v tomto textu mohou být pro některé lidi citlivějšího charakteru nebo evokovat nepříjemné pocity. Informace v článku vychází z rozhovorů Investigativního týmu se třemi expartnerkami Bergera, třemi exčleny jeho hnutí a z nedávné reportáže Seznam Zpráv o této sektě.

Investigativní reportáž Kristini Cirokové o Novija Gána Sepata a jejím zakladateli.

Novija Gana Separa jako nové náboženské hnutí

Abychom pochopili Bergerovu sektu, musíme nejdříve rozumět fungování a mechanismům tzv. Nových náboženských hnutí. Každé světové náboženství prochází různými fázemi vývoje – od zrodu, přes dospívání, dospělost, až po stárnutí a případný zánik nebo obrodu skrze reformu. Na počátku vždy stojí inspirovaný duchovní vůdce přinášející společnosti „náboženskou inovaci“, tedy nový a originální nápad, který má potenciál oslovit veřejnost. Problém však nastává, když je tato náboženská inovace nefunkční, klamavá nebo se setkává se silnou negativní odezvou veřejnosti. V takovém případě často odchází náboženský vůdce do izolace i se svými následovníky a vytvoří něco, co obvykle vyústí v sektu.

Sekta je v podstatě patologické nové náboženské hnutí. Jedná se o typ organizace ohrožující nebo omezující své členy na svobodách, zdraví či životě. Obvykle má vstup do sekty za následek oddělení od biologické rodiny a přátel, ztrátu zaměstnání a naprostou oddanost pravidlům a vedoucím dané skupiny. Některá náboženská hutí se z tohoto stavu dokážou časem vymanit a stát se „mainstreamovou“ organizací. Jiná se zapouzdří ve svém stavu a stanou se ještě více fundamentalistickými.

To, jakým směrem se nové náboženské hnutí vydá a zda se stane sektou, závisí především na jeho vůdci a zakladateli. Existují však způsoby, jakými lze tuto situaci ovlivnit. Jde o různé denominalizační metody, jejichž cílem je navázání dialogu s fundamentalistickým hnutím a pokus zmírnění konfliktu mezi ním a veřejností. Dalším nástrojem mohou být státní a legislativní mantinely, které nová náboženská hnutí nutí se přizpůsobit a měnit své způsoby fungování. Vyspělé evropské země, jako je Francie, Rakousko a Německo, mají již řadu let zavedeny zákony proti sektám, jejichž cílem je regulovat a monitorovat činnost sekt na území státu. V Česku takový mechanismus zatím chybí, což způsobuje problémy na mnoha frontách. Jeden z nich si ukážeme na příkladu Novija Gána Sepata.

Psychologické pozadí Milana Bergera

Na počátku každého nového náboženského hnutí stojí vůdce. V případě Novija Gána Sepata je to Milan Berger, přezdívaný Andalin Veganis, Big Vegan nebo Auroran Dift Lavus. Všechna tato alternativní jména reflektují změnu, která se v něm v průběhu života odehrála a navedla ho na cestu sektáře. 

Co spojuje Milana Bergera, Andalina Veganise a Aurorana Dift Lavuse? Luxusní dovolené u moře placené druhými.

Berger neměl snadné dětství. Dle svých slov se o něj rodina špatně starala, ale jeho rodiče o něm bohužel také mluví negativně. Není možné zjistit, co se v jeho rodině doopravdy stalo, ale výsledkem bylo jakési oddělení Bergera od zbytku jeho rodiny. Nějakou dobu pobýval ve Švýcarsku, ale později se z finančních důvodů vrátil zpět do tuzemska a pokusil se založit rodinu. A ne jen jednu. Investigativní tým vypátral celkem 8 jeho ex-partnerek, 5 biologických a 4 nevlastní děti. Nikdo z nich o něm nemluvil v dobrém. Tři expartnerky a jeho dcera z minulého dílu souhlasily se zveřejněním informací o jejich životě s ním.

Ze všech těchto rozhovorů je zřejmé, že se Berger mnohokrát snažil založit rodinu, ale všechny tyto pokusy selhaly. S žádným ze svých dětí nemá v současnosti vztah a tvrdí o nich, že jsou to „ještěří děti“ a nejsou jeho. Od dvou z jeho rodin jsme se dozvěděli, že se pokusil sexuálně obtěžovat vlastní dceru, v té době procházející pubertou. Minimálně dvě ze svých bývalých partnerek přesvědčoval, aby se svými dětmi navázaly incestní sexuální vztah. To ženy odmítly. Alespoň pět jeho partnerek žilo, většinou nevědomky, s Bergerem v polygamním vztahu. Tři z jeho bývalých partnerek byly nuceny k provozování prostituce, a to v různé míře – od sexuálních masáží až po čistou prostituci, při níž byla dokonce jedna z Bergerových žen zavražděna násilným klientem. V prostituování partnerek pokračoval Berger i po této vraždě. 

Původní zpráva z roku 2016 o vraždě Bergerovy manželky, prostitutky Anabel.

Násilná smrt manželky musela být v Bergerově životě silným faktorem. Byla to právě tato manželka (uměleckým jménem Anabel), která ho přivedla k veganismu. Byla to ona, kdo jako první podstupovala Bergerovo „energetické léčení“, při němž jí např. zánět močového měchýře léčil násilným sexuálním stykem. Míra, do níž byl Berger schopen s touto ženou manipulovat, se mu stala vzorem pro všechny ostatní partnerky. Těm vždy zavražděnou Anabel kladl jako příklad. Nutil je také chodit v oblečení této mrtvé ženy a stylizovat se do její podoby.

Bylo to právě v tomto období, kdy začal vystupovat jako reggae zpěvák a propagovat veganství. Nikdo tehdy kromě jeho partnerky netušil, že podlehl novému bludu.

Začal tvrdit, že není člověk, ale muž mimozemského původu z galaxie Persuánes, který sem byl poslán se zvláštním posláním. Milan Berger přestal existovat. Jeho duše byla vytlačena z těla (začal mu říkat biostroj) a nahradila ji nová. Tato nová bytost se jmenovala Auroran Dift Lavus a měla na zemi speciální úkol – zachránit všechny utlačované svobodné duchy a pomoci jim se vrátit domů do jejich vlastní galaxie. To byl koneckonců i jeho vlastní cíl, vrátit se zpátky domů, ke své pravé galaktické rodině. Tato imaginární rodina se mu stala náhradou za jeho vlastní nenaplněné potřeby.

Aby svoji tehdejší manželku přesvědčil, že je to pravda, začal jí vyprávět, že nejsou ledajaký pár, ale tzv. „Hvězdné lásky“. Podle Bergera spolu byli manželi už v mnoha předchozích světech a chystal se jí vysvětlit, jak celý vesmír funguje. Tehdy začal zpočátku na papír, s pomocí náčrtků a svého malého syna, kreslit mimozemské symboly a vymýšlet to, co dnes známe jako náboženskou nauku Novija Gána Sepata. 

Ufologický mýtus

Na počátku byla Šambali. Bytost, která stvořila náš vesmír a umožnila vznik života. Ten se vyvinul na planetě Zemi před miliardami let. Prvními lidmi byli přímí potomci bohů – Slované s nejčistší DNA. Tito prastaří Slované, Čahínas, kolonizovali vesmír a rozšířili se do všech jeho koutů. Na každé planetě se vyvinula odlišná „lidská“, v podstatě mimozemská rasa. Když se po mnoha miliardách let tyto rasy vrátily na Zemi, zjistily, že byla mezitím dobyta zlou vesmírnou rasou Annunaků, kterou Berger nazývá Ještěrkami. Annunakové zotročili Slovanský národ a donutili ho se podrobit a zapomenout na svou minulost. Vytvořili důmyslný systém, někdy jej Berger nazývá Matrix, ve kterém nás udržují, aniž bychom si uvědomili své zotročení. Annunakové jsou ti, kdo vytvořili Deep State, Illumináty a všechny další tajné spolky ovládající svět. 

Když se to mimozemské rasy dozvěděly, vyhnaly Annunaky ze Země a rozhodli se na naši planetu poslat výsadek svých největších bojovníků. Jedná se o mimozemšťany, kteří se rozhodli zachránit Zemi a národ Slovanů, a proto riskovali inkarnaci své duše do lidského biostroje. Toto vtělení ale neprobíhá při narození, jak by člověk očekával. To, s čím se člověk rodí, je ve skuteční falešná digitální duše vytvořena Annunaky. Abychom se probudili, musíme si vzpomenout na svůj mimozemský rod a pochopit, že jsme ve skutečnosti vyslaní bojovníci Galaktické rady

Milan Berger je samozřejmě ten, kdo byl vyslán, aby vedl třicetimilionovou galaktickou flotilu a vzal na sebe úkol shromáždit k sobě všechny bojovníky na jedno místo. Tím je bájné středisko národa Čahínas, totiž Československo. Když se člověk přihlásí do Novija Gána Sepata, určí mu Berger během osobního setkání (pohledem do očí) jejich mimozemský rod a skutečné (galaktické) jméno. Když člověk tuto představu přijme za svou, je považován za probuzeného mimozemšťana a je přijat do hnutí. Pouze probuzení vegani mohou uniknout z této planety a vrátit se ke svým galaktickým rodinám.

Psycho-sociální mechanismy manipulace

Možná si říkáte, jak tomuhle může někdo věřit. Jsou tito lidé blázni, hlupáci? Takových jedinců nám přeci nemusí být líto. Bohužel odpověď na to, kdo a proč propadá sektám, není takto jednoznačná. Každá sekta má vyvinuté mechanismy, jimiž dokáže určité typy lidí zmanipulovat tak, aby si toho ani nevšimli. Je to velice podobné metafoře žab vařících se ve vodě. Pokud je hodíte do horké vody, vyskočí ven. Pokud je ale budete vařit pomalu, ani si toho nevšimnou. 

Jaké typy lidí tedy vstupují do sekt? Snadno se nechají zmanipulovat i dobrosrdeční a citliví lidé. Lidé zajímající se o svět, hledající otázky smyslu života. Takoví, kteří chtějí pomoct světu nebo ho zachránit, jsou osamělí a rodina, přátelé či systém je nechal na holičkách. 

Když jsme pátrali po obětech sekty Novija Gána Sepata a mluvili s jejími členy (bezmezně věřící Bergerovi) nebo jejich příbuznými, ukázalo se, že se většinou nejednalo o „problémové“ jedince. Často šlo o lidi, kteří neměli dobrý vztah s rodinou, zadlužili se (obvykle řadou víceméně nešťastných náhod) nebo žili v neuspokojivém manželství. Typickým příkladem může být rozvedený muž kolem 50 let s dospělými dětmi. V současném světě už se nedokáže orientovat a čte konspirační weby. Je zoufalý ze stavu současného světa a korupce našeho politického i justičního systému. Má zdravotní problémy, protože se nestravuje zdravě a nepečuje o sebe. 

Takový zoufalý člověk přijde k Bergerovi, který mu dokáže otočit život vzhůru nohama. Řekne mu, že všechno bude dobré, když bude 3 měsíce žít jako vegan a držet očistný půst. Je to základní podmínkou ke vstupu. Muži se sice nechce, ale stejně už nemá co ztratit. Zkusí to. Po 3 měsících vypadá úplně jinak. Zhubnul. Nechodí do hospody a nepije pivo. Po večerech se vzdělává a čte o mimozemských civilizacích. Poté přijde za Bergerem a ten mu sdělí jeho pravé jméno a příběh. Najednou vše do sebe zapadne.

Muž si představuje své minulé životy a Berger ho při tom „energeticky léčí“. Sice to nic nedělá, ale muž tomu věří. Jeho zdravotní problémy navíc odešly samy, protože změnil životosprávu. Najednou má pocit, že to celé funguje. Berger mu sdělí, že jeho bývalá manželka nebyla jeho pravá láska. Tou je jedna konkrétní žena v jeho hnutí. Jsou si souzeni a budou spolu žít navěky šťastně.

Muž je podiven a skutečně poznává ženu, která je udivena také. I ona přišla se svými problémy. Trápila ji práva zvířat a destrukce přírody. Děti už mají vlastní rodinu, ale ona má pocit, že život na Zemi musí mít nějaký větší smysl. V konvenčních náboženstvích ho nenachází. Trpěla cukrovkou, ale Berger a jeho veganská dieta ji vyléčili. Nebo si to alespoň myslí. Poznává muže, který je jí představen jako Hvězdná láska. Okamžitě se do sebe zamilují. Oběma se změní život a pochopí, že díky Bergerovi konečně nalezli štěstí. Teď už jen chvíli vydržet a odletí spolu do jiné galaxie, kde je už nebude trápit nájem, exekuce, úřad práce či daňový úřad. Bude to krásné.

Padesátiletý muž z příběhu skutečně existuje. Jeho profilová fotka ukazuje naivní a dobrosrdečný záměr, se kterým do hnutí lidé vstupují.

Občerstvování Bergerova charismatu

Když člověk vstoupí do sekty, obvykle to nějakou dobu je krásné a úžasné. Člověk nalezne nový smysl života, takřka se zfanatizuje. Jeho činnost pochopitelně přináší výsledky. On však tyto výsledky nepřisuzuje svému vlastnímu konání a snaze, nýbrž svému náboženskému vůdci – inspirovanému guruovi a jeho revolučnímu náboženskému učení. Zaplétá se stále více do pavučiny výmyslů a čeká na to, kdy přiletí vysněná flotila. Ta však záhadně nepřichází a Berger vysvětluje, že se plán změnil. Galaktická rada je nakonec nepřijde vyzvednout, protože mají práci. Musí dál šířit učení Novija Gána Sepata, aby mohlo být zachráněno více lidí. Teprve tehdy, až dosáhnou určitého množství, tak pro ně přiletí. Na to ale nezbývá mnoho času, takže se na tom musí usilovně pracovat. 

Na konci roku 2023 přišel Berger s novými mimozemskými rody, které přidal k těm původním. Popisek je v tzv. čahínštině, neboli „staročeštině“, kterou se členové hnutí učí mluvit.

Sekty obvykle zaměstnávají své členy „na plný úvazek“. Jen když jsou neustále vytížení a pod kontrolou, lze s nimi zacházet jako s loutkami. Nemají čas na přemýšlení a na pochyby. Neustálé aktivity občerstvují pocit novoty. Berger postupně přichází s novými nápady. Například se v Africe objevila mimozemská žena ovládající počasí. Od té chvíle už určuje veškeré počasí jen ona. Nebo, že Berger nacítil že k Zemi přilétly nové mimozemské rody. Dva roky sice používali jinou tabulku mimozemských rodů – teď se objevila nová. Vše se musí měnit a doplňovat. Podobně jako u Pokémonů, když se hráči omrzeli prvních 150 tvorů, musela herní společnost přijít s novou řadou, aby opět nalákala nové hráče a udržela si ty staré. To stejné musí dělat i každý náboženský vůdce. Říká se tomu „občerstvování charismatu“. 

Nejsnadnější cestou je vymýšlení nových teorií. Tento nástroj však po čase ztrácí svojí sílu. Lidé si zvykají na příliv nových nápadů a berou je za samozřejmost. Neustále nové rody vyvolávají stále menší odezvu, podobně jako klesá zájem o x-té pokračování jakékoliv známé franšízy. Proto musí náboženští vůdcové sahat k drastičtějším metodám „občerstvení“. Jedním z oblíbených sektářských mechanismů je snaha vystupňovat konflikt se státnimi institucemi. Perzekuce ze strany policie a státu je pro sektu žádaná, protože posiluje členy v jejích víře. Novija Gána Sepata tak přišla s metodami vyvolávající právní konflikt s úřady.

Jedním z nich je například pořizování falešné SPZ a dalších dokladů, jako je třeba občanský, řidičský či technický průkaz. Jde o poměrně nenásilný způsob protestu proti státnímu zřízení České republiky vycházející z myšlenek Thoreauovy občanské neposlušnosti. Berger ví, že bude mezi policisty a členy sekty docházet ke konfliktům. Je to však jedním z jeho cílů. Jak nám řekl jeden ze sympatizantů hnutí: „Když mě kvůli Lapitace (galaktické občance) vytáhli policisté z auta a hodili se mnou o zem, tak jsem pochopil, že žijeme ve fašistickém systému.“ Z výpovědi tohoto muže je zřejmé, jak na něj situace zapůsobila. Potvrdila jeho přesvědčení o zlé korporátní vládě a Bergerově mimozemském učení. Muž byl po návratu z policejní služebny oslavován jako hrdina, mučedník za svou víru a vzor pro druhé. Stal se součástí tzv. Charismatické aristokracie, nejužšího jádra sekty.

Charismatická aristokracie

Každá sekta potřebuje svého vůdce a věřící. Mezi nimi je však obvykle ještě jedna rovina – skupina charismatické aristokracie. Jde o nejoddanější a nejfanatičtější členy, kteří svými obětmi představují pro druhé vzory. Vůdce je dává druhým za příklad a pověřuje je speciálními dary, funkcemi a pravomocemi. Tím podporuje motivaci druhých dosáhnout stejné úrovně. Mnozí se dozvěděli, že Berger shromáždil miliony korun na vybudování utopické vesnice, ale místo její realizace si Bergerovi nejbližší koupili domy a auta.

Příběh jedinců, kteří se stali osobními otroky guru Bergera, je stejně rozporuplný jako život jednotlivých členů. Příkladem může být jedna z nejmocnějších postav hnutí, Anaki. Jde o bývalou sportovkyni, dceru zastupitele SPD, která na jeho adresu registrovala (dnes zaniklou) webovku Novija Gána Sepata. Podle bývalých členů trpěla gynekologickými problémy, v jejichž důsledku nemohla otěhotnět. Nějaký čas zkoušela tradiční lékaře, ale její zdravotní stav se nikam neposunul. A pak potkala Bergera.

Přemluvil ji k veganské stravě, provedl s ní „speciální léčení“ a očistil její útroby od negativních energií. Prorokoval jí, že brzy počne a porodí dítě. Skutečně se tak nakonec stalo. Nyní je na mateřské. Je zřejmé, že hlavní úlohu v jejím uzdravení nejspíš hrála psychika (možné placebo?) a změna životního režimu. Je také možné, že jí Berger doporučil speciální léčebnou kůru z bylin. Všechny tyto možnosti jsou pravděpodobnější než Bergerovy nadpřirozené schopnosti.

Z hlediska samotné Anaki je však situace docela jiná. Tradiční, státní, lékařství ji zklamalo a tento muž, ať už šarlatán nebo ne, jí dal schopnost počít a mít dítě. Tedy to, co si vždy nejvíc přála. 

Jak chcete takové ženě vysvětlit, že je Berger podvodník? Jak jí chcete přesvědčit, že má znovu věřit státu a jeho zdravotnictví? Z nám neznámých důvodů jí systém nepomohl, zatímco manipulátor ano. Co to pro nás vlastně znamená? Vypovídá to něco o paní Anaki nebo o našem zdravotnickém systému? Není zvláštní, že zkušený manipulátor či hypnotizér může člověku pomoci s jeho zdravotním stavem lépe než vystudovaný lékař? Nenaznačuje nám to, že v našem zdravotním systému klademe příliš malý význam na psychiku? Nebo to prostě jen ukazuje, že jsou lidé do určité míry manipulovatelní?

Kdybyste se sami potýkali s neplodností a na první pohled by vás zachránil šarlatán, jak byste si to dokázali vysvětlit? Jak?

Cílem těchto otázek není zpochybnit český systém zdravotní péče. Jde spíše o to poukázat na to, jak obtížné je osvobodit člověka od sekty, která pozitivně změnila jeho život. Lidé jsou ochotni za takovou organizaci položit život. A právě o to jde v případě Bergerova hnutí.

Progresivní nebo katastrofický milenialismus?

Když jsme mluvili se členy rodiny Milana Bergera, opakovala se stále jedna a ta samá informace: kdykoliv chtěla některá z jeho partnerek odejít, vyhrožoval, že se zabije. Měli jsme možnost nahlédnout do soukromých konverzací těchto žen a část z nich s jejich svolením zveřejňujeme. Z Bergerových zpráv je zřejmé, že problémy s partnerkami prožíval intenzivně a pocity viny jej mnohokrát doháněly k potřebě svůj život ukončit. I proto se nejspíš přestal identifikovat se svým původním jménem a vytvořil si nové alter ego, Aurorana Dift Lavuse. 

Bergerovy zázraky

Ještě děsivější je případ z léta 2022, kdy byla skupina vyšetřovaná v Bosně kvůli podezření z pokusu o hromadnou sebevraždu. Berger tehdy prorokoval, že hrozí zánik planety a zabránit tomu může jen „oběť bohu Země“. Jedna z členek se obávala toho, že by ji a její dítě mohl Berger zabít, a šla kvůli tomu i na policii. Případem se zabýval evropský Interpol. Berger však podle slov exčlenů na poslední chvíli změnil plán a rozhodl, že namísto lidské oběti vykonají pod bosenskými pyramidami hromadnou soulož. Tím bylo dle slov účastníků zabráněno Konci světa. Chiméra hromadné sebevraždy však stále hnutí obklopuje a mnozí lidé se obávají o život svých příbuzných, již propadli této sektě.

Takto explicitně formulované sebevražedné tendence jsou varovným signálem pro budoucnost hnutí Novija Gána Sepata. Ukazují totiž, k čemu se Berger uchyluje, když je ve slepé uličce nebo krizi. To se pochopitelně projevuje i na jeho učení. Původní myšlenky na odlet očištěných členů s galaktickou flotilou nahradilo čekání na jakési „globální uvědomění“. Postupem času se stupňuje nepřátelství vůči sektě a množí se konflikty se státními úřady.

Ozývají se lidé, kteří byli údajně Bergerem sexuálně zneužiti během léčení nebo finančně oklamáni. Objevila se svědectví o muži, kterému Berger slíbil, že mu znovu narostou varlata. Jiný muž se do hnutí přidal, protože mu Berger slíbil, že mu znovu doroste amputovaná noha. Seznam Zprávy vydaly svědectví ženy, kterou „vyléčil“ ze srdečních problémů, a po měsíci skončila s mrtvicí v nemocnici. Přidávají se i ti, komu v sektě zmizel člen rodiny anebo jim Berger odvedl jejich vlastního partnera. 

Hnutí začalo klást větší důraz na „hvězdné párování“, což někdy trvá jen chvíli, takže Berger v podstatě dle své libovůle určuje lidem sexuální partnery. Nedořešenou otázkou je přitom stále funkce dětí, jež přijala galaktická jména. Podle učení sekty jsou totiž takové děti (třeba čtrnáctileté dcery členů sekty) dospělé, jelikož se do nich inkarnuje mimozemská duše. Páruje Berger i tyto nezletilé děti s jejich hvězdnými láskami? I na tyto otázky by mělo odpovědět vyšetřování státních orgánů. Podle jednoho z exčlenů byl již podán podnět na OSPOD (Orgán sociálně-právní ochrany dětí) a další související úřady zabývající se právní ochranou dětí. Bergerem a jeho hnutím se také zabývá policie kvůli celé řadě legálních sporů. 

Jedno z dětí v sektě Novija Gána Sepata. Má už mimozemské jméno.

Všechny tyto konflikty budou pravděpodobně vést k další radikalizaci hnutí Novija Gána Sepata. Rozhodující jsou v tuto chvíli orgány činné v trestném řízení, které mají na Bergera řadu podnětů a měly by co nejdříve zasáhnout. Situaci však komplikuje to, že se hlavní vůdce většinu času skrývá a objevuje se pouze na tajných shromážděních sekty (cca jednou za měsíc). Nedávno si například aktualizoval fotografii na YouTubovém profilu, na níž je vidět, jak odpočívá u moře, pravděpodobně za peníze svých členů. To potvrzuje i skutečnost, že na lednové setkání, které monitorovaly Seznam Zprávy, přišel i se svou partnerkou opálený. 

Podle bývalých členů sekty, s nimiž jsme hovořili, je velmi pravděpodobné, že Guru Berger ve vhodnou chvíli uprchne do Karibiku a pokusí se o stejnou taktiku jako kdysi Guru Jara na Filipínách. „O skrýši v Karibiku snil odjakživa,“ uvedla jedna z jeho expartnerek. V takovém případě by se vyřešení celé věci bezpochyby oddálilo. Horší variantou by jistě byla situace, kdy by se Berger cítil v pasti a mohl by se uchýlit k sebevražedným sklonům. To hrozí zvláště v případě, že mu dojdou peníze na jeho poměrně luxusní život dřív, než stihne utéct. I proto se hnutí rozhodlo komerčně prodávat falešné galaktické doklady svým členům a vybírat horentní sumy za energetické léčení s Auroranem. Máme také indicie od bývalých členů, že někteří členové hnutí jsou přesvědčováni, aby si vzali půjčky. To vše naznačuje, že si Berger šetří peníze na svůj hvězdný útěk do teplých krajin.

Složitou situaci neusnadňuje ani fakt, že Berger nikde legálně nevystupuje a vše za něj právně vyřizují členové jeho charismatické aristokracie. Je tedy možné, že u mnoha trestných činů dojde k odsouzení lidí, kteří nebyli jejich původními strůjci, ale pouhými zmanipulovanými oběťmi. Stejným způsobem postupoval Berger i v minulosti. Své nelegální aktivity vždy skrýval za své manželky, a ty dokonce někdy končily před soudem kvůli jeho finančním podvodům. Dlouhodobá, systematická a promyšlená snaha zneužívat lidi ve svém okolí je Bergerovi vlastní. 

Případ sekty Novija Gána Sepata zřetelně ukazuje, jak je náš stát proti takovým hnutím bezbranný. Přitom si lze vzít příklad ze sousedních zemí a uplatňovat podobné nebo stejné zákony s jasnými mantinely, rozpoznávajícími znaky psychologické manipulace a obsahujícími seznam organizací považovaných za potenciálně nebezpečné. K tomu však zřejmě v České republice chybí nejen politická vůle, ale také společenské pochopení. Sekty jsou stále lákavým tématem pro média a čtenáře. Česká veřejnost ale ještě není přesvědčená, že jde o závažný problém, v některých případech dokonce ohrožující naše zdraví a bezpečnost.

Na rozdíl od západních zemí u nás totiž chybí jasný případ hromadné sebevraždy nebo jiného sektářského násilí. Zatím jediným českým úmrtím byl ubitý muž v kutnohorské sektě guru Richarda Šiffera. Patrně z tohoto důvodu se státní orgány zdráhají podniknout nějaké větší či sofistikovanější kroky. To se nakonec může ukázat jako osudné. Můžeme v tuto chvíli jen doufat, že se podaří Milana Bergera zadržet a odsoudit. Mohl by svou náboženskou organizaci uvrhnout do kolektivního násilí, což by mohlo skončit strašlivou tragédií.

Investigativní tým Studentských listů

Investigativní tým Studentských listů. Autoři textu jsou u některých článků z bezpečnostních důvodů v anonymitě.

Tento příspěvek má jeden komentář

  1. Katka

    Skvěle napsaný článek s obdivuhodným množstvím informací. Díky za vaši práci.

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..