Zveřejňujeme otevřený dopis České středoškolské unie, která napsala zástupcům vysokých škol po celé České republice s prosbou, aby brali ohled na možné křížení maturitních a přijímacích zkoušek.

Vážené paní rektorky, vážené paní děkanky, vážení páni rektoři, vážení páni děkani, 

obracíme se na Vás jménem České středoškolské unie, která již sedm let zastupuje české středoškoláky. Tímto otevřeným dopisem Vás žádáme o posunutí termínů přijímacích zkoušek z důvodu jejich možného krytí s maturitami. Jejich současná podoba nám středoškolákům nedává dostatek času na řádnou přípravu a tím při přijímacím řízení na vysoké školy mimo jiné zvýhodňuje zahraniční studenty. Proto bychom rádi touto cestou požádali o odklad přijímacích řízení na přelom června a července. 

Čas maturit a přijímacích řízení je vždy značně nabitým a stresujícím obdobím pro většinu středoškoláků, kvůli pandemii koronaviru se ovšem obavy zásadně zvýšily, a to nejen kvůli starostem o zdraví žáků a jejich rodin. Středoškoláci také přišli o podstatnou část výuky a zhoršila se komunikace s pedagogy – situace nesrovnatelná s předchozími ročníky. Termíny maturit a přijímacích řízení mezi sebou letos často mají pouze několik dní, či se dokonce překrývají. Někteří středoškoláci tak nebudou mít dostatek času na odpočinek, ani na přípravu na přijímací zkoušky, které stejně jako maturitní zkouška zásadně formují jejich budoucnost. Čeští uchazeči jsou také znevýhodněni oproti slovenským vrstevníkům, kterých je na českých vysokých školách sedm procent a kterým byla maturita udělena úředně, mají tak mnohem více času a klidu na přípravu. 

Spolu s iniciativou Férové přijímačky na VŠ 2020 jsme rozeslali dotazník, který vyplnilo téměř patnáct set maturantů. Z něj vyplynulo, že jako nejlepší řešení se nabízí posunutí přijímacích zkoušek na přelom června a července. To umožní maturantům dostatečně se připravit a zároveň nedojde ke krytí maturitních a přijímacích zkoušek. Pro tuto možnost se vyjádřilo 46 % respondentů. 30 % maturantů by si přálo termín na konci června, zbytek v červenci, srpnu či září. Pouze čtyřicet maturantů, tedy necelá 3 %, bylo proti změně termínu. 

Apelujeme na Vás, vedení vysokých škol, s prosbou o vyslyšení středoškoláků, kteří mají z krytí termínů letošních maturit a přijímacích zkoušek obavy. Zvažte, prosím, pozdější termíny přijímacích zkoušek, které by pro Vás byly zvládnutelné a zároveň by vyšly vstříc letošním maturantům, kteří se oprávněně bojí o svou budoucnost. 

Děkujeme a přejeme krásný den, 

České středoškolská unie Praha

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..