09.04.2019 20:00

Před 154 lety skončila americká občanská válka

Martin Dlouhý

Tolik let již uběhlo od konce americké občanské války, přesto je však stále v živé paměti mnohých Američanů dodnes. A to především záminka pro její začátek, otázka otroctví a jeho dopadu na moderní společnost. 

Americká občanská válka vypukla 12. dubna 1861 a skončila téměř přesně o čtyři roky později 9. dubna 1865 (někdy se uvádějí i jiná data, poslední výstřel prý padl až 22. června stejného roku) a jednalo se o jeden z nejkrvavějších konfliktů do té doby. Celkem při něm zemřelo půl milionu lidí a pro statisíce dalších znamenala válka konec života takového, jak jej znali – z války se vraceli mrzáci a ani civilní obyvatelstvo nebylo ušetřeno jejích krutostí.

Vypuknutí války předznamenal spor o práva států v americké federaci. Sever požadoval přesná pravidla pro celou federaci včetně lidských práv pro černé obyvatelstvo (tedy de facto zrušení otroctví) na území celého státu. Jih naopak požadoval vysokou míru svobodu států a tedy spíše konfederaci než federaci. Tento spor vedl nakonec k oddělení jižních států a vzniku Konfederovaných států amerických. Válka na sebe nenechala dlouho čekat, celý konflikt vyvolala potyčka o Fort Sumter, pevnost, která ač byla na jižanském území, tak se na ní držela seveřanská posádka.

Jižanský generál Robert Edward Lee.

Následovala léta bojů, při kterých každou chvíli zdánlivě vítězila jiná strana. Sever však nakonec se svojí průmyslovou mocí a taktikou blokády jihu začal rozhodně vítězit. Po porážce slavného generála Leeho severským generálem Grantem u Gettysburgu byla cesta k vítězství prakticky volná. Sám Lee se měl stát mužem, který válku fakticky ukončí, když se 9.4.1865 vzdá s celou svojí armádou u vesnice Appomattox.

Konec války znamenal svobodu pro otroky a znovuzačlenění jižních států a počátku jejich industrializace a obnovy. Zároveň však předznamenal další desetiletí sociálního konfliktu. Vedl totiž k založení Ku-klux klanu, nenávistné organizace prosazující dominanci bělochů, a vraždě prezidenta USA Abrahama Lincolna, který svým jednáním válku vyvolal i ukončil a nakonec dal svobodu černým obyvatelům jihu.

Dodnes se na území vedou spory, které jsou vyvolané právě tímto konfliktem. Příkladem za všechny budiž demonstrace a násilnosti v Charlottesville, které rozpoutalo odstranění jezdecké sochy generála Leeho, kterého mnozí jižané považují za hrdinu.

© Copyright 2019 Studentské listy | Design by Jakub David & Tomáš Portl