Do databáze návrhů zákonů, které leží v Poslanecké sněmovně, byla přidána novela dvou právních předpisů, která má za cíl zakleknout na možné podvody při vysokoškolském studiu.

Konkrétně jde o novelu zákona o vysokých školách a novelu zákona o regulaci reklamy. S návrhem přišli v půlce června pirátští poslanců v čele s předsedou jejich sněmovního klubu Jakubem Michálkem.

„Existuje řada mediálně známých případů, kdy bylo prokázáno podvádění při závěrečné zkoušce, a přesto nedošlo k odebrání titulu. Proto přicházíme s opatřeními, která to mají napravit,” říká Michálek.

Novela přidává jako jeden z důvodů pro zahájení řízení o vyslovení neplatnosti vykonání závěrečné zkoušky zavážné porušení. Momentálně jde takové řízení zahájit kvůli úmyslnému trestnému činu a následném nesplnění podmínek zákona či kvůli úmyslnému neoprávněnému užití díla jiné osoby nebo jiného úmyslného jednání proti dobrým mravům, pokud šlo o soustavné či opakované jednání.

„Navrhujeme doplnit i porušení závažné. Díky tomu budou nově postihováni i tací, kteří sice jednorázově, avšak závažně porušili dobré mravy. Typicky se tak děje při podvádění u závěrečné zkoušky například použitím mikrosluchátka či opisováním (plagiátorstvím) při psaní závěrečné práce,“ doplňuje Michálek.

Zákaz reklamy propagující pomůcky pro podvádění

Třetí nejsilnější strana v Poslanecké sněmovně navrhuje také prodloužení lhůty, kdy lze řízení o neplatnosti závěrečné (státní) zkoušky na vysoké škole zahájit, a to z tří na patnáct let. „Doba patnácti let se jeví jako dostatečně dlouhá a zároveň poskytuje jistotu, že k odejmutí diplomu a titulu nemůže dojít v neomezeně dlouhé době,” píšou předkladatelé v důvodové zprávě.

Do povinností vysokoškolského studenta navrhují Michálek a spol. přidat povinnost jednat při studiu čestně a poctivě. Změnu spojují s dalším svým návrhem.

„Je třeba, aby tato zdánlivě samozřejmá, avšak ne vždy dodržovaná povinnost, byla výslovně stanovena zákonem, aby např. společnosti, které nabízejí různé pomůcky pro podvádění při studiu (např. mikrosluchátka) či psaní seminárních a závěrečných prací na zakázku, nemohly takto explicitně své služby a produkty nabízet,” představuje Michálek změnu zákona o regulaci reklamy.

V něm chce zakázat reklamu, která přímo nabádá nebo podněcuje k porušování právních předpisů nebo k porušování povinnosti uložené na základě zákona.

Ministerstvo chce předložit vlastní zákon

Ministerstvo školství sice na otázky Studentských listů neodpovědělo, z dostupných zdrojů ze stránek vlády se však dá zjistit, že resort navrhuje přijmout nesouhlasné stanovisko. Jedním z důvodů je fakt, že ministerstvo má samo v plánu předložit podobnou novelu.

V tomto návrhu se chce vypořádat s rozšířením důvodů pro zahájení řízení o vyslovení neplatnosti, a to prostřednictvím „komplexnější úpravy”. Zároveň nesouhlasí s prodloužením lhůty o vyslovení neplatnosti na 15, navrhuje 5 let, a zcela zamítá návrh Pirátů, že by o vyslovení neplatnosti rozhodoval rektor školy.

Ministerstvo spravedlnosti i obrany vydalo k návrhu doporučení přijmout neutrální stanovisko, a neshoduje se tak s MŠMT. Zákonem se nejdříve musí zabývat vláda, až pak zamíří do Poslanecké sněmovny.

Šimon Rogner

Spoluzakladatel a bývalý šéfredaktor Studentských listů, teď píšící hlavně o politice. Redaktor ČT24 píšící o soudních kauzách a student žurnalistiky na Karlově univerzitě.

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..