Právě si prohlížíte Uchované semínko a ztracené děti
Sekta Dvanácti kmenů. Zdroj: Wikimedia

V minulém díle jsme se zaměřili na řetězec veganských bister Loving Hut, která jsou hlásnou troubou apokalyptické sektu vietnamské buddhistky Ching Hai. Zmiňoval jsem také, že je obvyklé, aby si sekty zakládaly potravní řetězce. Dnes se proto podíváme na dvě náboženské organizace, vycházející z Ježíšovského hippies hnutí, z nichž jedna aktivně operuje v České republice. Jmenuje se Dvanáct kmenů a vystupuje pod jmény jako Uchované semínko, Goshen nebo Ovčárna. Prodává své produkty ve Skalné, v Mšeckých Žehrovicích, ale také v Praze na náměstí Jiřího z Poděbrad, na Pankráci před OC, na Kobylisích v tamním dvoře a na mnoha dalších místech (často se objevují na farmářských trzích). Prezentují se navenek jako mírumilovná bio-komunita, která žije křesťanským hippies stylem. K tomu, aby člověk pochopil, co to znamená, je nutné se podívat do historie tohoto hnutí.

Neslavný osud křesťanských hippies

Takzvané Ježíšovské hippies hnutí šedesátých a sedmdesátých let začalo v Kalifornii a rychle se rozšířilo do celého světa. Snažilo se spojit kontrakulturu hippies 60. let a evangelikální křesťanství 70. let. Mezi dvě nejnechvalnější skupiny, vycházející z tohoto proudu, patří Rodina Davida Berga a Dvanáct kmenů Eugene Spriggse. Obě začaly jako idealistické skupiny, žijící ne venkově, ale změnily se ve zločinecké organizace, stíhané v mnoha státech světa.

Po letech rebelie proti zavedeným hodnotám mainstreamové Ameriky našli tito mladí hippies alternativní podoby křesťanství, které odrážely jejich nový přístup ke světu a k sobě samým. Nejvíce se to odráželo na výchově dětí. Ty měly být odrazem jejich víry a života, proto na ni byl kladen takový důraz. Zatímco Rodina spatřovala spásu v sexuálních vztazích s dětmi, Dvanáct kmenů se zaměřilo na fyzické tresty a udělalo z nich posvátnou formu výchovy. Mnoho přívrženců ježíšovských hnutí žilo na komunách, kde se dal kombinovat levicový alternativní životní styl s přísným sociálním konzervatismem. Jinými slovy, Ježíšovské hippies hnutí dokázalo najít způsob, jak oslovit vzpurnou mládež a udělat z ní křesťanské fundamentalisty.

Rodina a David Berg

David Berg byk zakladatel tzv. Organizace Dětí božích, známé častěji jako Rodina nebo Boží rodina. Jako kazatel odvedl skupinu hippies do odlehlé komunity a začal s novou sexuální morálkou. Začal prosazovat sex jako způsob evangelizace a ze svých následovnic učinil prostitutky pro svou víru. Měly za úkol lapit v nočním klubu muže, mít s ním sex, a následně ho pozvat do komunity, kde je prý dostatek dalších žen. Z dětí pak vychovávaly novou generaci, na kterou Berg upřel svou pozornost.

David Berg 

Když začaly první veřejné problémy, stáhl se do ústraní a začal se svými následovníky komunikovat přes tzv. Moovy dopisy (Mo byla zkratka pro Mojžíš – přezdívku Davida Berga). V nich nabádal své věřící, aby začali posvěcovat své děti sexuálním stykem s nimi. Rodiče měli souložit s vlastními dětmi a nabízet je svým přátelům v komunitě. Berg dokonce vytvořil svaté písmo pro tuto sektu, které se jmenuje Kniha Davidita. Davidito je zdrobnělina pro biblického krále Davida, kterým tento malý chlapec měl údajně být. V knize Berg popisuje a fotograficky dokumentuje sexuální zneužívání tohoto chlapce od kojeneckého věku. Měl se stát novým mesiášem, a proto byl už v mladém věku nucen k souloži se svými adoptivními matkami. Když Davidito v pubertě z této sekty utekl, snažil se několik let vést normální život. Psychická traumata jej však i přes terapeutickou pomoc nepřestávala pronásledovat, a tak se o několik let později do komunity vrátil a místo vystřílel. Při útoku zabil i jednu ze svých adoptivních matek a zneužívatelek. Následně spáchal sebevraždu. David Berg v klidu dožil a roku 1994 zemřel. Organizace se pedofilie veřejně zřekla, nikdo nebyl odsouzen a tak funguje organizace dál (dnes pod jménem The Family International). Vede ji Daviditova matka, která se zúčastnila jeho zneužívání.

 The Story of Davidito

Dvanáct kmenů a Eugene Spriggs

Sekta Eugene Spriggse vyrostla na podobném základě jako ta Davida Berga. Vycházela z fundamentalistických hippies, kteří se nechali zlákat novou formou biblické víry.  Oba muže spojuje mnoho dalších prvků – rasismus (eugenického typu), antisemitismus (v konspirační podobě) a hlásání blízkého konce světa (dle Berga k němu mělo dojít v roce 1974, pak roku 1993, u Spriggse mělo dojít ke konci světa v současné době). Oba v začátcích praktikovali orgie mezi členy. Oba byli také přesvědčeni, že svět ovládá tajné spolčení, které chce uskutečnit Nový světový řád. A jako jedinou obranu proti tomuto zlu nabídli specifický způsob výchovy dětí. V případě Spriggse se nejednalo o sexuální zneužívání, ale fyzické trestání. Byl přesvědčen o tom, že prvotní křesťané v dobách apoštolů selhali z důvodu netrestání svých dětí. Bití vrbovým prutem Spriggs odůvodňoval Biblí, ale když získal kontrolu nad svou náboženskou komunitou, vystupňoval tyto principy ještě dál. Zakázal dětem hračky a kontakt s okolním světem. V celé komunitě bylo zakázané sledovat televizi, poslouchat rádio nebo dělat cokoliv jiného, než co přikazuje denní řád. Všichni členové komunity začali žít dle přísného řádu, který vynucoval neustále trestání dětí. To je v komunitě Dvanácti kmenů nazváno „korekcí“ a je prováděno ve speciálních sklepních prostorách. Tam jsou děti rituálně bity a brainwashovány svými vychovateli, aby za toto bití děkovaly.

Eugene Spriggs (v klobouku)

Když Spriggs zjistil, že ne všichni členové jsou ochotni své děti bít dle jeho pokynů, sáhnul k dalším krokům. Začal děti odebírat rodičům a předávat je jiným členům komunity. Někdy je dokonce poslal do jiného státu nebo na jiný kontinent – podle toho, jak se Dvanácti kmenům dařilo rozšiřovat se do světa. Začal také vynucovat bití kojenců plastovou tyčí a tvrdé trestání vzpurných dětí, které nazýval „bičováním“ (v originále „scourging“). Při tomto rituálu, který probíhá u dětí mezi 7-13 lety, dochází k tzv. Zlomení vůle. Dítě je bito skupinou dospělých tak dlouho, dokud se na jeho těle neobjeví modré podlitiny. Ty jsou vnímány jako Jašuovy svaté rány, očišťující dítě a přibližující ho ke kristovské dokonalosti.

Mnohé státy provedly zásahy proti komunitám Dvanácti kmenům, stejně jako proti Boží rodině, ale Eugene Spriggs nebyl nikdy odsouzen a dožil v poklidu. Jeho učení stále pokračuje dál, což je obzvlášť palčivé, protože na rozdíl od Rodiny máme v České republice dvě vesnice, kde sídlí komunita Dvanácti kmenů. Je nesporné, že i tam dochází ke „korekci“ dětí na každodenní bázi. Jedná se navíc často o členy, kteří byli kvůli týrání dětí vyhnání z jiných států (Austrálie, Francie, Německa…).

Taháme za kratší provaz

Případ Rodiny a Dvanácti kmenů není ojedinělý. Hlavní problém přitom spočívá v absenci jakékoliv mezinárodní spolupráce v oblasti monitorování těchto sekt. Když je nějaká sekta odsouzena v jednom státě, přesune se jednoduše jinam, kde opět trvá několik let, než o nich lidé odhalí pravdu. Moderní sekty přitom využívají schengenského prostoru k tomu, aby v rámci evropských států pašovaly děti z jednoho státu do druhého. Dokazuje to i nedávný případ unesené Shalomy.

Manuál 12 kmenů na výchovu dětí 

Sekty často cílí na nevinné, a proto se tak často zaměřují na děti. Bývá naprosto běžné, že se sekty snaží pod pláštěm neziskové nebo humanitární organizace dostat do škol i na parlamentní půdu. Příště se proto místo rozboru konkrétního společenství zaměříme na problematiku škol a toho, jak se do nich infiltrují sekty. Součástí článku bude také seznam všech známých a veřejně dohledatelných sdružení, působících na českých školách a napojené na nebezpečné sekty.

Zdroje:

Investigativní tým Studentských listů

Investigativní tým Studentských listů. Autoři textu jsou u některých článků z bezpečnostních důvodů v anonymitě.

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..