Na tvorbě našeho obsahu a mediální propagaci spolupracujeme s:

Based
Based je edukativní projekt tvořený studenty středních a vysokých škol, vycházející z předvolební prezidentské debaty Zavolíme! Klade si za cíl zaplnit mezeru na trhu v oblasti propojení formálního a neformálního vzdělávání a rozšířit a doplnit stávající výuku společenských věd, a to formou tvorby audiovizuálního obsahu s metodickými podklady.

Studentské listy jsou mediálním partnerem platformy Based a naši redaktoři se podílí na její tvorbě.

Knihovna Václava Havla
Knihovna Václava Havla shromažďuje, zkoumá, zveřejňuje, šíří a hájí myšlenkový, literární a politický odkaz velké postavy moderních českých dějin – spisovatele, dramatika, myslitele, bojovníka za lidská práva a československého a českého prezidenta. Zabývá se také osobnostmi, událostmi a jevy které s odkazem Václava Havla souvisí, a snaží se je přibližovat a zasazovat do dobového i současného kontextu.

S Knihovnou Václava Havla spolupracujeme na video sérii Studentský hlas o problémech studentů, školství a politiky z pohledu studentů, a také pořádáme společné debaty.

Pražský Barcamp
Začal v roce 2017 s cílem pomáhat studentům středních a vysokých škol získávat pracovní zkušenosti, inspiraci od profesionálů a nabídku stáží. Program také pomáhá studentům objevit své jedinečné schopnosti. Na Barcampu probíhá hlasování o přednáškách, přičemž se uskuteční ty s nejvíce hlasy. Doprovodný program tvoří workshopy. Inovací posledních ročníků jsou menší projekty, kde studenti zkoušejí profese v prostorách společnosti Microsoft CZ, hlavního partnera Barcampu.

Studentské listy jsou mediálním partnerem Pražského Barcampu a podílejí se na zajištění programu.

Proti šedi
Společenský a kulturní web.

Promluvme si
Internetový pořad Promluvme si přichází s konceptem rozhovorů, ve kterých představuje osobnosti, nejen z politické scény, z osobnějšího pohledu.

Marconi
Děláme hodnotné informace dostupnější. Načítáme články pro názorová média do audio podoby. V současnosti Marconi dodává audio verze vybraných článků také Studentským listům, poslechnout si je můžete na našem webu nebo na Spotify.

Pokud máte o spolupráci či mediální partnerství se Studentskými listy zájem, napište na info@slisty.cz a domluvíme se na podrobnostech.