Studentsk� listy
Gmail Instagram Facebook Twitter

03.05.2021 08:30

3. května: Mezinárodní den svobody tisku

Svoboda. Základní právo, které je příliš často bráno jako samozřejmost. Záležitost nezbytná pro plnohodnotnou demokracii. Něco, čeho ve 21. století stále na mnoha místech není dostatek. Mezinárodní den svobody tisku je připomínkou toho, že pokud nebudeme za svobodu bojovat, můžeme ji velmi rychle ztratit.

Mezinárodní den svobody tisku byl vyhlášen roku 1993 Organizací spojených národů. Datuje se dne 3. května jako připomínka Windhoekské deklarace pro nezávislá, svobodná a pluralistická média v Africe a na celém světě, vyhlášené o dva roky dříve.

Tato deklarace uvádí, že svobodná, nezávislá a objektivní média jsou jedním ze základních pilířů fungující demokracie. V neposlední řadě vybízí vlády, aby občanům neomezovaly přístup k pravdivým a nezkresleným zprávám.

Dnes je život bez celodenního přístupu k informacím jen velmi těžko představitelný. Zpravidla se na nás zprávy valí doslova ze všech stran, často až ve zbytečně velkém množství. Přesto ale ve světě existuje alarmující počet oblastí, kam pravdivé informace nedosahují nebo kde jsou nemilosrdně převálcovány lživými zprávami ze strany vládnoucích osob.

Stále existují státy, kde je žurnalistika povolání nedosažitelné nebo dokonce životu nebezpečné. I v dnešní relativně bezpečné společnosti najdeme země, kde jsou novináři ve snaze informovat lid pronásledováni, zatýkáni a vězněni. 3. květen tak mimo jiné funguje i jako apel na totalitní mocnosti k toleranci žurnalistiky jako takové.

Zároveň ctí památku těch novinářů, kteří byli pro své odhodlání uvězněni či zavražděni a slouží jako poklona všem odvážným, kteří skrze tisk i přes mnohá úskalí bojují za zachování demokracie po celém světě.

Zdroj náhledového obrázku

Snažíme se přinášet ověřené a srozumitelné články, ale jsme taky jenom lidé a chybujeme. Je pro nás důležité o chybách a nedostatcích vědět, abychom je mohli napravit a minimalizovat jejich výskyt. Proto jsme vděční za veškerou zpětnou vazbu, dotazy, náměty a připomínky, které nám můžete posílat na info@slisty.cz.

Komentáře