Studentsk� listy
Gmail Instagram Facebook Twitter

18.06.2020 09:50

CERMAT zveřejnil výsledky přijímacích zkoušek na SŠ. Studenti se zlepšili

Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CERMAT) v úterý zveřejnilo výsledky řádného termínu jednotné přijímací zkoušky na střední školy. Konalo ji téměř 90 tisíc uchazečů.

Ke všem termínům přijímací zkoušky bylo letos přihlášeno 93 931 žáků, v řádném termínu 8. a 9. června ji konalo 89 755. Přes 74 procent studentů se hlásí do čtyřletých oborů středních škol ukončených maturitou a oborů nástavbového studia, 20 procent má zájem o studium na osmiletých gymnáziích, 6 % podalo přihlášku na šestiletá gymnázia.

Podle CERMATu si studenti vedli letos lépe než v loňském roce. U čtyřletých i víceletých oborů došlo ke zvýšení průměrného procentního skóre, v případě osmiletých gymnázií byl progres výrazný. „Je zřejmé, že zejména u uchazečů o víceletá gymnázia rodiče využili doby, kdy děti nechodily do školy, k intenzivní přípravě na přijímací zkoušky,” píše CERMAT.

Uchazeči o čtyřleté obory středních škol dosáhli u zkoušky průměrného procentního skóru 60,2 % z češtiny a 43,9 % z matematiky. Výsledky se však velmi lišily v závislosti na typ střední školy. Nejlépe na tom byli uchazeči o čtyřletá gymnázia, nejhůře studenti usilující o studium na oborech nástavbového studia.

Uchazeči o šestiletá gymnázia zapsali u češtiny průměrný výsledek 55,2 procent, u matematiky 45,2 %. Osmiletá gymnázia zaznamenala výsledek 56,4 procent u českého jazyka a 51,3 % u matematiky.

V úterý 23. června se bude konat náhradní termín jednotné přijímací zkoušky určený pro žáky, kteří se pro vážné důvody nemohli zúčastnit řádného termínu. Souhrnou analýzu výsledků zveřejní CERMAT na začátku července.

Komentáře