Studentsk� listy
Gmail Instagram Facebook Twitter

11.06.2020 09:42

Finanční gramotnost – Rada ČNB

Bankovní rada je nejvyšším orgánem České národní banky, která dohlíží na bankovní systém v České republice. Pojďme se na ní v krátkosti podívat.

Bankovní rada je složená ze sedmi členů včetně guvernéra ČNB (v současnosti Jiřího Rusnoka) dvou viceguvernérů. Všechny členy jmenuje prezident, a to na dobu šesti let. Nikdo nesmí zastávat funkci více než dvakrát.

Mezi funkce rady patří zejména určování měnové a makroobezřetnostní politiky a nástrojů pro jejich uskutečňování. Rozhoduje o zásadních opatřeních měnové a makroobezřetnostní politiky a v oblasti dohledu nad finančním trhem. Jinými slovy se stará především o stabilitu a odolnost měnového a finančního trhu.

Kromě toho schvaluje rozpočet ČNB, stanovuje organizační uspořádání ČNB včetně opatření týkajících se zaměstnanců či jejich platů. S členstvím v bankovní radě je neslučitelná funkce poslance, člena vlády a obecně jakékoliv funkce, která může způsobit střet zájmů.

Členem bankovní rady může být jmenován občan ČR, který má ukončené vysokoškolské vzdělání, je bezúhonný a patří mezi uznávané a zkušené osobnosti v oblasti měnových záležitostí či v oblasti finančního trhu.

Komentáře