Právě si prohlížíte Mikýř – Trickster – Survivor
Foto: TV Nova

Martin Mikyska je výraznou postavou české youtubové sféry. Za roky působení se stal takřka součástí české popkultury. V prosinci 2023 vydal gigantické video o působení scientologické sekty v České republice. Na počátku tohoto roku se však rozhodl pro nečekané rozhodnutí – vstoupil do soutěže Survivor. Ano, to je ta hra, kde vezmou pár desítek lidí na ostrov, rozdělí je na týmy a nutí je proti sobě bojovat. Výhrou jsou vysoké finanční sumy, ale cesta k ní vede často i přes manipulace a osobní falše.

Proč se Mikýř do něčeho takového přihlásil? Co tím chce dokázat a jde mu doopravdy o výhru a nebo něco jiného? To zjistíte v tomto článku, který se pokusí popsat, jakým způsobem Mikýř ztělesňuje český archetyp trickstera, tedy speciální postavy mnoha světových mytologií. A jak jsme se dostali od Survivor k náboženství? V tomto textu zjistíte, proč je Mikýř v tuzemsku tak oblíbený.

Trickster

Trickster je zvláštní typ postav, který potkáváme v mytologii starověkých náboženství. Jedná se o polobohy, titány a hrdiny, kteří svým chováním převrátili zaběhlé normy. Na straně jedné jsou tyto postavy kulturními hrdiny (těmi, kdo přinesli oheň, poznání, řemesla, umění atd.), ale na druhé straně uplatňují ve svém chování rysy, které mohou působit výsměšným dojmem. Ve světové imaginaci nalezneme celou řadu takových hrdinů. Několik si jich probereme, abychom lépe pochopili jejich podstatu a ukázali, jakým způsobem odhalují charakter trickstera.

Nejznámějším tricksterem je pravděpodobně Loki, severský bůh lstí a falše. Ve skutečnosti nepatří mezi bohy, ale je původem ledový obr a byl přijat na základě adopce Odinem. Křesťané jej popsali ve značně nelichotivém světle, takže někdy připomíná severské ztělesnění zla a Konce světa. Ve skutečnosti to nebylo jeho skutečnou charakteristikou. Loki je dvojznačná postava, která svými hrami přivedla severské bohy do mnohých nebezpečí. Minimálně ze stejného množství nebezpečí jim však Loki zároveň pomohl uniknout. Jak si vysvětlit tuto dvojakou povahu?

Loki bohy v mnoha ohledech ohrožuje – nejen činy, ale také slovy. Ve slavné eddické básni Lokasenna (pozn. editora: Poetická Edda, sbírka eddických islandských epických mytologických a hrdinských písní) uráží každého z asgardských i vánských bohů a předhazuje jim jejich vlastní slabiny. Odhaluje tím dekadenci pozdního Asgardu a morální přečiny jednotlivých božstev. V podstatě jako jediný nastavuje bohům zrcadlo a poukazuje na jejich slabiny. 

Loki je známý z popkulturních děl Marvelu a nedávného seriálu, kde je protagonistou. Jakkoliv se tyto příběhy od severské mytologie odlišují, čerpají pokaždé z mnoha jejích rysů a pokouší se bohy představit co možná nejvíce autenticky. Loki je v prvních dílech typický manipukátor a trickster, ale postupně nabývá morálního charakteru a užívá svých tricksterských schopností pro blaho multi-vesmíru. 

Dalším známým tricksterem je Prometheus. Jeho příběh je vcelku známý a rozšířený. Je titánem, jemuž se nelíbila Kronova krutovláda a podpořil Diovo povstání proti němu. Díky tomu se jako jeden z mála vyhnul nepříjemnému osudu svržení do nebeské propasti Tartaru. I tak se však nakonec do sporu s nejvyššími bohy dostal.

Podle řecké mytologie byl člověk stvořen Prometheem a získal zprvu postavení podobné zvířatům. Diovi se lidé nezamlouvali, a tak usiloval o jejich vyhlazení. Prometheus cítil lítost nad lidmi, a rozhodl se je naučit řemesla a další umění. Klíčové však pro ně bylo získání ohně, který by ohřál jejich obydlí, nasytil je vařenou stravou, pomáhal jim se bránit před divokými zvířaty a mnoho dalšího. Prometheus i přes zákaz ukradl část ohně bohům a daroval ho lidem. Když se to Zeus dozvěděl, potrestal Promethea přikováním na hoře, na které mu orel každý den vyrve játra. Prometheus byl ve starověku vnímán jako prototyp přestupníka a kacíře, ale v době romantismu získal sympatie umělců a stal se hrdinou a symbolem vzdoru proti tyranii.

Z popkultury samozřejmě známe celou řadu dalších tricksterských postav – Robin Hood, Petr Pan, Deadpool, ale dokonce i Snoopy jsou považováni za trickstery. 

Zajímavou tradicí je i tendence zobrazovat středoevropské trickstery jako skřítky, trpaslíky nebo hobity. Malý vzrůst byl v české kotlině považován za charakter spojený s tricksterskou tradicí. Přesným termínem byl ve starších dobách tzv. Pikareskní hrdina, čili taškář nebo šprýmař. Ve starých spisech jsou ekvivalentem termínu česká slova jako šibal, žertéř, filuta, sňupal či dešpirát (takový český desperados). 

„Tito ryze světští šprýmaři odkazují ke smíchové kultuře středověku a renesance, ke svátkům bláznů, k obrácenému, karnevalovému řádu s logikou naruby, parodováním společenských pravidel, zrušením obvyklých tabu, setřením hranic mezi sociálními třídami, zdůrazněnou tělesností a materiální hojností.“

V české literatuře pak nacházíme zmínku o celé řadě tricksterských postav. Pipi dlouhá punčocha k nám přišla z ciziny, ale takový „hloupý Honza“ je typicky českým archaickým ztělesněním. Honza je prezentován jako prosťáček, který však nakonec přemůže všechny překážky a někdy dokonce získá království. Svou naivitou a dětskostí převrací zaběhnuté stereotypy a předznamenává cestu dalšímu hrdinovi české literatury – Švejkovi. 

U Švejka nacházíme tricksterské charakteristiky v plné míře. Dělá ze sebe hlupáka, i když jím není, rozesmívá všechny kolem a zároveň se vychytrale vysmívá vrchnostem a válce. V tricksterské tradici pokračovala i díla Bohumila Hrabala, scénky Wericha a Voskovce nebo skeče Šimka a Grossmana. Velká část československých komedií z období komunismu v sobě nesla tricksterskou postavu (třeba Jáchyme, hoď ho do stroje) a pokračovala v tom i díla devadesátých let (Dědictví aneb kurvahošigutntag). Typickou kombinaci hrdiny a ničitele v sobě také obsahují postavy jako Jánošík nebo Krysař. Mezi moderními českými umělci je za trickstera považován například David Černý.

Foto: TV Nova

Mikýř

Nyní se pokusíme uplatnit charakteristiku trickstera na samotného Mikýře, a to skrze jeho dosavadní youtubovou činnost. Použijeme citace z akademické práce Jana Luffera na téma tricksterů v mytologii a sami můžete posoudit, zda se tento popis k Mikýřovi hodí:

„U trickstera se projevuje mnoho vlastností: je veselý, poťouchlý, hypersexuální, pažravý, směšný a rozhodně je konfliktní a činorodý.“

„Rád uráží a zesměšňuje bohy, ale v případě potřeby se sám udělá směšným.“

„Satira a humor jsou prostředky, jak se skrze smích osvobodit od zákazů a příkazů a získat převahu nad kýmkoliv, kdo šibalovi zkříží cestu.“

„Mezi jeho zbraně patří ostrovtip, stejně jako předstíraná prostomyslnost, jejíž nejúčinnější technikou je doslovná interpretace slov s přeneseným významem.“

„Obscénní a surové žerty nejsou odmítány.“

„Terčem jeho šprýmů však nejsou ti, kteří se nemohou bránit.“

„Trickster může libovolně napodobovat zvuky a měnit nejen svou podobu, ale i pohlaví.“

„V některých případech si Trickster obrušuje hrany a z bezohledného taškáře se stává dobrácký vtipálek, vhodný do reklamy.“

Tricksterův humor je stejně jako Mikýřův založen na poťouchlém zesměšňování internetových celebrit a influencerů, kteří se chovají neetickým způsobem. Mikýř tím vyvolává různé konflikty, které však obvykle končí jeho vítězstvím. Svým vtipem a satirou dokáže nastavit zrcadlo druhým, ale stejně tak i sám sobě. Rád provokuje a vtipy o jeho enormně velkém přirození se staly takřka normálem. Všechny tyto rysy přesně naplňují charakteristiku trickstera. 

Abychom lépe pochopili, jak blízký je tradiční tricksterský humor podobný tomu Mikýřovu, uvedeme několik ukázek z indiánské mytologie. V jednom příběhu indiánského kmene Winnebago si trickster udělá srandu z jestřába. Sevře hlavu napáleného jestřába do svého vlastního konečníku a chodí s jeho třepotajícím se tělem jako s ocasem. Když se tento třepetající ocas zalíbí medvědovi a chce také takový, šibal mu ho slíbí, ale místo toho mu nařízne řiť, vytáhne z něj vnitřnosti a začne si ho chystat k jídlu. V pozdějších příhodách rozkouše veverka tricksterovi penis a stvoří  z něj fazole, brambory, leknín a další rostliny. Z toho, co mu zbude, vznikne lidský penis; díky tomu nemusí muži nosit svůj pyj smotaný v krabici na zádech, jak ho měl původně trickster. Možná vás šokuje, že dávné národy měly příběhy tohoto typu, ale sprostá vyprávění a drsné vtipy byly součástí mnoha světových kultur, které měly ve svém panteonu trickstera. Příkladem může být i výše zmíněný Loki, jenž v eddických básních používá sprostý humor. 

Foto: MÚPI

Survivor

Nyní se podíváme na Mikýřovo dosavadní působení v soutěži Survivor a srovnáme ho s tím, jakou roli má trickster v celkovém uspořádání mytologického světa. Jednou z jeho základních charakteristik, jak již bylo mnohokrát uvedeno, je převrácení zavedených norem.

Už když Mikýř jel na ostrov, tak tvrdil, že se pokusí soutěž narušit nezvyklými kroky. Žertoval o tom, že po nocích bude svému kmeni užírat zásoby a že se bude pokoušet najít skuliny v pravidlech. Když v prezentačním materiálu odpovídal na otázky o sobě, rozhodl se použít zcela bizarní přirovnání. Sám sebe označil za pocukrovanou mramorovou buchtu. Mikýřův tým si až do vysílání prvních dílů kladl otázku, zda mu humor vydrží i na ostrově a jak se ukázalo, bylo tomu tak. 

Hned k první soutěži si sehnal dlouhou hůl (klacek), díky kterému si zasloužil přirovnání k hobitovi. Ve druhém díle své vzezření doplnil o poustevnickou halenku, která mu dala zjev čaroděje Gandalfa. S hráči žertoval i přes neúspěchy a nepřízeň počasí. Čekal na svou chvíli, která přišla ve druhém díle. 

Tam totiž v soutěži vyhrál individuální imunitu a možnost navrhnout někoho do vyřazovacího duelu. Když v rozhovoru vysvětloval, jak se mu podařilo danou disciplínu vyhrát, sáhl opět ke svému šibalství a přirovnal hru k masturbaci. Svůj tricksterský charakter však ukázal teprve svou schopností ovlivnit vyřazení z kmene.

Mikýř, narozdíl od jiných hráčů, nesáhl k manipulaci ani taktizování, ale obešel všechny členy svého kmene a zeptal se jich, kdo by podle nich měl být vyřazen. Svým chováním se snažil ztělesnit ideály vůdce, který se zajímá v prvé řadě o soudržnost svého kmene a teprve ve druhé řadě o sebe sama.

Zároveň začal se spoluhráči vymýšlet způsoby, jak obejít zavedená pravidla soutěže a navrhnout někoho z protivníkova kmene. Nakonec však Mikýř vymyslel ultimátní plán. Svému spoluhráči Martinovi ho popsal slovy: „Hele, je to všechno show,“ čímž mu naznačil, že hru nesmí brát příliš vážně. Diváci si totiž mohli od prvního dílu všimnout, jak fanaticky si někteří hráči počínali ve své honbě za vítězstvím. Mikýř však chtěl ukázat, že smyslem soutěže není doopravdy vyhrát. Svým chováním v soutěži měl od začátku v úmyslu převrátit zavedený řád a ukázat, že na výhře ve skutečnosti zase tolik nezáleží. Že skutečnou podstatou Survivora není porazit druhé, ale sebe sama. 

Toto myšlení Mikýře nakonec dovedlo k překvapivému rozhodnutí, když na kmenové radě předal svou imunitu spoluhráči a nominoval sám sebe do duelu. Všem tehdy vyrazil dech, protože si nikdo neuměl představit něco takového. Jaký šílenec by se vzdal imunity ve prospěch druhého, a navíc riskoval absolutní vyřazení ze soutěže?  A po přečtení předešlých informací už asi víte, jaký typ šílence tohle dělá – trickster. 

Mikýřovým cílem nebylo vypadnout ze soutěže nebo prohrát. A přesto svým rozhodnutím riskoval pobyt v soutěži a všechno, co pro to obětoval. Proč? K vysvětlení opět můžeme sáhnout do Lufferova textu o tricksterech, kde se povaha této postavy rozvíjí.

„Trickster mezi ostatní bohy (spoluhráče) svého pantheonu (kmene) nezapadá. Patří do jejich světa, stejně jako do kteréhokoli jiného.“

„Nepřijímá ničí ideologii.“

„Jedná spontánně a nekontrolovaně. Je nevypočitatelný.“

„Svět (soutěž) je pro něj hrou, která často vyvolává smích a úžas.“

„Jeho duch neuspořádanosti, nerespektování hranic a ambivalentní vlastnosti vyvolávají smích stejně jako znepokojení.“

„Narušuje řád světa (soutěže), vnáší do něj chaos, nezajímá ho vlastní prospěch a dokonce ani přežití.“

„Chaos umožňuje naprostou svobodu konání a obsahuje dynamický potenciál pro vznik jakékoli reality.“

„Trickster tak svým bláznovstvím nevědomky potvrzuje existující řád a nechává otevřenou bránu nekonečným tvůrčím možnostem.“

Foto: MÚPI

Blázen

Mikýř nakonec duel vyhrál a v soutěži zůstal. Tím potvrdil svou dominanci ve hře a schopnost zvládat fyzické i mentální úkoly s hravostí a přehledem. Už z ukázek na další díl tím některé hráče, třeba maskulinního Piráta, znepokojil. Tradiční charaktery nemají rádi tricksterův hravý způsob života. Připadá jim příliš riskantní a nevyzpytatelný. Zároveň však pro méně silné členy představuje spravedlivého a obětavého vůdce, který jim může ve hře značně pomoct.

„Je zřejmé, že typickou vlastností šibala je vynalézavost, která dala vznik obrazu trickstera jako kulturního hrdiny,“ píše se na závěr jedné eseje o těchto postavách. Není proto divu, že získal Mikýř v Česku takovou popularitu. Můžeme jen s očekáváním sledovat jeho další kroky v soutěži a způsoby, kterými se pokusí převrátit naše tradiční očekávání od soutěže Survivor.

Investigativní tým Studentských listů

Investigativní tým Studentských listů. Autoři textu jsou u některých článků z bezpečnostních důvodů v anonymitě.

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..