Školský zákon s ní doteď nepočítá, přesto se na jaře tisíce žáků po celé republice vzdělávaly právě prostřednictvím distanční výuky. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ji nyní plánuje uzákonit, zejména pro „případ nutnosti zavést protiepidemická opatření”.

Návrh novely školského zákona počítá se zavedením distanční výuky, a to pro žáky, kteří se nebudou moci z důvodu krizových opatření či nařízení ministerstva zdravotnictví nebo krajské hygieny zúčastnit klasického vyučování. Distanční výuka se má v takovém případě odehrávat podle stanovených osnov „v míře odpovídající okolnostem”.

„V případě, že by nebyla přijata jednoznačná pravidla, mohla by nastat situace, kdy by nebylo zřejmé, v jakých případech a za jakých podmínek je škola povinna vzdělávání distančním způsobem poskytovat,” upozorňuje MŠMT v důvodové zprávě.

Žáci by se museli distanční výuky zúčastnit, výjimku by měli pouze děti v mateřské škole, pro které není předškolní vzdělávání povinné, a studenti uměleckých a jazykových škol.

V případě znemožnění osobní přítomnosti žáků ve školách bude MŠMT moci změnit termíny stanovené ve školském zákoně včetně termínů přijímacích zkoušek na střední školy a maturitních zkoušek. „Jelikož není možné předvídat podobu, formu a délku konkrétní krizové situace a na ni navazujících krizových či epidemiologických opatření a nařízení,” vysvětluje MŠMT.

Resort ministra školství Roberta Plagy (ANO) navrhuje, aby Poslanecká sněmovna vyslovila se zákonem souhlas již v úvodní fázi, tzv. prvním čtení. Pokud by se tak stalo, zamířil by zákon do Senátu a následně v případě schválení na podpis k prezidentovi. Nejdříve se však materiálem bude zabývat vláda.

Novelu školského zákona zabývající se distanční výukou předkládali již na konci června poslanci KDU-ČSL v čele s Jiřím Miholou, vláda k ní v pátek zaujala nesouhlasné stanovisko.

Návrh novely školského zákona:

§ 184a

Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách

(1) Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného v souvislosti s krizovým stavem podle krizového zákona, z důvodu nařízení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice podle zákona o ochraně veřejného zdraví nebo z důvodu nařízení karantény není možná osobní přítomnost většiny dětí, žáků nebo studentů z nejméně 1 třídy, studijní skupiny nebo oddělení ve škole, poskytuje škola po tuto dobu dotčeným dětem, žákům nebo studentům vzdělávání distančním způsobem.

(2) Vzdělávání distančním způsobem podle odstavce 1 škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.

(3) Děti, žáci a studenti jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem s výjimkou dětí v mateřské škole, pro které není předškolní vzdělávání povinné, a s výjimkou žáků základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte, žáka nebo studenta pro toto vzdělávání.

(4) V případě, kdy podle odstavce 1 není možná osobní přítomnost dětí, žáků nebo studentů ve škole, může ministerstvo určit opatřením obecné povahy

  1. odlišné termíny nebo lhůty od termínů nebo lhůt stanovených tímto zákonem nebo prováděcími právními předpisy, pokud není jejich naplnění možné nebo by jejich naplnění přineslo nezanedbatelné obtíže,
  2. odlišný způsob přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání.“.

Šimon Rogner

Spoluzakladatel a bývalý šéfredaktor Studentských listů, teď píšící hlavně o politice. Redaktor ČT24 píšící o soudních kauzách a student žurnalistiky na Karlově univerzitě.

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..