Organizace spojených národů (OSN) vznikla v reakci na druhou světovou válku, aby dalším podobným hrůzám zabránila. To se sice v mnohých případech nepodařilo, přesto můžeme OSN považovat za nejúspěšnější mezinárodní organizaci.

Hlavním OSN je General Assembly, tedy Valné shromáždění. Shromáždění jsou přítomny všechny členské státy, které mají rovnocenný hlas. Má několik důležitých funkcí, mezi něž patří kontrola rozpočtu, volba Generálního tajemníka (Secretary-General), volba nestálých členů OSN, úpravy a vytváření finálních rezolucí Valného shromáždění.

Generální tajemník je volený na pětileté období a počet zvolení není omezen. Současným tajemníkem je António Guterrez. Mimo tajemníka je volen také Předseda Valného shromáždění (President of the GA), který shromáždění zasedá. V roce 2002 se Předsedou stal český politik a diplomat Jan Kavan. Před svým zvolením zastával úřad ministra zahraničních věcí ČR.

Plenární zasedání orgánu se koná každoročně v sídle OSN (UN Headquarters) v New Yorku. Rozhodnutí jsou vynášena na základě hlasování dvoutřetinové většiny přítomných (present) a hlasujících (present and voting). 

Dalšími orgány, které mají sídlo v New Yorku, jsou Rada bezpečnosti (Security Council), Sekretariát a Poručenská rada OSN (Trusteeship Council). 

Rada bezpečnosti je zodpovědná za udržení světového míru a bezpečnosti. Vytváří závazné rezoluce a jako jediný orgán může nařídit ozbrojené zásahy jako řešení pro udržení míru. Rada bezpečnosti má pět stálých členů, kteří mohou využít právo veta, a deset nestálých členů, kteří jsou voleni každý rok. Stálými členy je Francie, Velká Británie, Spojené státy, Čínská lidová republika a Ruská federace. Nestálí členové jsou voleni na základě dohody, která určuje jaké zastoupení má mít každý region. Mezi tyto regiony patří Afrika, Asie a Pacifik, Východní Evropa, Západní Evropa, Latinská Amerika a Karibik. 

Sekretariát OSN zahrnuje jednotlivé úřady (Offices) a odbory (Departments). Úřady a odbory se zabývají především prevencí a řešením konkrétnějších problémů, jako například trestných činů – UN Office on Drugs and Crime (UNODC), uprchlické krize – UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), či mírových operací – UN Department of Peace Operations (DPO). 

Dále je OSN složena ze šesti komisí/výborů, které vytvářejí koncepty rezolucí.

  1. Výbor pro odzbrojení a mezinárodní bezpečnost (UNODA)
  2. Hospodářský a finanční (ECOSOC)
  3. Sociální, humanitární a kulturní (SOCHUM)
  4. Zvláštní výbor pro politické otázky a otázky dekolonizace (SPECPOL)
  5. Administrativní a rozpočtový 
  6. Právní (C6)

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..