Konec února a března. To jsou dva nejčastější termíny pro podání přihlášek na vysokou školu. Pojďme si společně projít ty nejdůležitější.

Nabízíme přehled z webu vysokeskoly.cz. Kompletní přehled najdete na tomto odkaze.

29. února

Janáčkova akademie múzických umění v Brně Divadelní fakulta (1 obor)
Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta (9 oborů)
Masarykova univerzita Fakulta informatiky (3 obory)
Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií (11 oborů)
Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií (3 obory)
Masarykova univerzita Filozofická fakulta (46 oborů)
Masarykova univerzita Lékařská fakulta (13 oborů)
Masarykova univerzita Pedagogická fakulta (26 oborů)
Masarykova univerzita Právnická fakulta (6 oborů)
Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta (20 oborů)
Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu (4 obory)
Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta (11 oborů)
Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta (40 oborů)
Univerzita Hradec Králové Přírodovědecká fakulta (15 oborů)
Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta (8 oborů)
Univerzita Karlova 2. lékařská fakulta (4 obory)
Univerzita Karlova 3. lékařská fakulta (5 oborů)
Univerzita Karlova Fakulta tělesné výchovy a sportu (8 oborů)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (1 obor)
Univerzita Karlova Filozofická fakulta (46 oborů)
Univerzita Karlova Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy (9 oborů)
Univerzita Karlova Katolická teologická fakulta (4 obory)
Univerzita Karlova Lékařská fakulta v Hradci Králové (3 obory)
Univerzita Karlova Lékařská fakulta v Plzni (2 obory)
Univerzita Karlova Pedagogická fakulta (35 oborů)
Univerzita Karlova Právnická fakulta (1 obor)
Univerzita Karlova Přírodovědecká fakulta (24 oborů)

15. března

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta (22 oborů)
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta (29 oborů)
Ostravská univerzita Fakulta sociálních studií (2 obory)
Ostravská univerzita Fakulta umění (6 oborů)
Ostravská univerzita Filozofická fakulta (15 oborů)
Ostravská univerzita Lékařská fakulta (8 oborů)
Ostravská univerzita Pedagogická fakulta (21 oborů)
Ostravská univerzita Přírodovědecká fakulta (14 oborů)
Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta (5 oborů)
Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury (8 oborů)
Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta zdravotnických věd (7 oborů)
Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta (46 oborů)
Univerzita Palackého v Olomouci Lékařská fakulta (2 obory)
Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta (24 oborů)
Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta (2 obory)
Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta (39 oborů)

31. března

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (18 oborů)
Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta tropického zemědělství (1 obor)
Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí (6 oborů)
Česká zemědělská univerzita v Praze Institut vzdělávání a poradenství (3 obory)
Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta (7 oborů)
Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta (7 oborů)
České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství (9 oborů)
České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní (6 oborů)
České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická (8 oborů)
České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií (6 oborů)
České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební (4 obory)
České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní (1 obor)
České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií (1 obor)
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta rybářství a ochrany vod (1 obor)
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta (14 oborů)
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta (5 oborů)
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta (12 oborů)
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta (9 oborů)
Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta (8 oborů)
Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta (9 oborů)
Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta (3 obory)
Mendelova univerzita v Brně Zahradnická fakulta (4 obory)
Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě (4 obory)
Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě (24 oborů)
Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav v Opavě (1 obor)
Technická univerzita v Liberci Ekonomická fakulta (3 obory)
Technická univerzita v Liberci Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií (4 obory)
Technická univerzita v Liberci Fakulta strojní (1 obor)
Technická univerzita v Liberci Fakulta textilní (6 oborů)
Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. (2 obory)
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Filozofická fakulta (8 oborů)
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pedagogická fakulta (16 oborů)
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta (12 oborů)
Univerzita Karlova Evangelická teologická fakulta (3 obory)
Univerzita Karlova Fakulta humanitních studií (1 obor)
Univerzita Karlova Fakulta sociálních věd (11 oborů)
Univerzita Karlova Matematicko-fyzikální fakulta UK (10 oborů)
Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní (5 oborů)
Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky (4 obory)
Univerzita Pardubice Fakulta filozofická (15 oborů)
Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická (11 oborů)
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta humanitních studií (6 oborů)
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky (5 oborů)
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta technologická (9 oborů)
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta (7 oborů)
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství (4 obory)
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky (12 oborů)
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava Fakulta materiálově-technologická (9 oborů)
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební (2 obory)
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní (15 oborů)
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta (12 oborů)
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Fakulta chemické technologie (7 oborů)
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Fakulta chemicko-inženýrská (5 oborů)
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Fakulta potravinářské a biochemické technologie (3 obory)
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Fakulta technologie ochrany prostředí (3 obory)
Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (9 oborů)
Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická (5 oborů)
Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií (1 obor)
Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská (4 obory)
Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební (5 oborů)
Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství (13 oborů)
Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd (15 oborů)
Západočeská univerzita v Plzni Fakulta ekonomická (5 oborů)
Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická (10 oborů)
Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická (2 obory)
Západočeská univerzita v Plzni Fakulta zdravotnických studií (8 oborů)

30. dubna

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (16 oborů)
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta (9 oborů)
Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (2 obory)
Technická univerzita v Liberci Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií (1 obor)
Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická (23 oborů)
Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví (5 oborů)
Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky (4 obory)
Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu (1 obor)
Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů (4 obory)
Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská (2 obory)

Šimon Rogner

Spoluzakladatel a bývalý šéfredaktor Studentských listů, teď píšící hlavně o politice. Redaktor ČT24 píšící o soudních kauzách a student žurnalistiky na Karlově univerzitě.

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..