Při chápání práva je velmi důležité rozeznávat rozdíly mezi osobami, na které se právní normy a interakce vztahují. Naše právo rozeznává osoby fyzické a právnické, které mohou mezi sebou navzájem uzavírat právní vztahy.

Fyzickou osobou je každý člověk, lze u ní však rozlišit dvojí právní způsobilost, a to:

  1. Právní osobnost (subjektivita), která fakticky právně definuje existenci člověka, přiznává mu práva a povinnosti a možnost účastnit se právních vztahů. Slovo účastnit se je důležité, tato způsobilost totiž nedává možnost vstupovat a vystupovat z právních vztahů samostatně, ale jen možnost v nich být, obvykle za asistence někoho způsobilého k jejich tvoření a rušení.
  2. Způsobilost k právnímu jednání dává člověku, který ji má právě možnost tvořit, rušit a měnit právní vztahy. Tuto způsobilost člověk získává v osmnácti letech a může mu být soudně odebrána v případě závažné mentální poruchy.

Právnické osoby jsou všechny společnosti, podniky korporace atd. Jsou to tedy uměle vytvořené subjekty, které musí vzniknout daným způsobem (zápis do obchodního rejstříku, určitý počet vlastníků, výše základního vkladu, účel činnosti…), a které jsou v právních vztazích zastupovány fyzickými osobami, tedy lidmi. Právnické osoby mohou být buď podle občanského zákoníku (korporace, fundace, nadace, ústav…), nebo podle zákona o obchodních korporacích (akciové společnosti, společnosti s ručením omezením, komanditní společnosti, veřejné obchodní společnosti…).

Právní vztah vzniká nějakým právním úkonem mezi osobami, tedy například uzavřením smlouvy či uzavřením sňatku, který musí být záměrný, uvědomělý, za svobodných podmínek a ve stavu, kdy jsou obě osoby schopné plného vnímání a uvažování.To znamená, že pokud by vás například někdo přesvědčil něco podepsat v opilosti, tak daná smlouva by automaticky neměla platit. Právní úkony mohou být jednostranné (závěť), dvojstranné (smlouva) či vícestranné (založení společnosti) a mohou být uzavřeny osobně nebo v zastoupení (skrze předání plné moci nebo zákonného zástupce).

V příštím díle se společně podíváme na občanské právo, jeden z nejrozsáhlejších právních celků.

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..