Právě si prohlížíte Právo na dětství? Ne ve Spojených státech
Zdroj: Pixabay

Bezstarostnost a nedotknutelnost. Klid a bezpečí. To je několik slov, se kterými si běžně spojujeme dětství. V posledních letech je ovšem dětská práce v některých zemích na vzestupu. Mezi tyto státy patří překvapivě i USA. Jak jsou pracující děti staré, a jak je vůbec něco takového možné v zemi s vyspělou ekonomikou?

Jak je to s právním ukotvením dětské práce

České právo na dětství vychází z mezinárodně platné Úmluvy o právech dítěte a z Národní strategie ochrany práv dětí. Pokud vás tato problematika zajímá, doporučujeme k prostudování web pravonadetstvi.cz. Dítě má tak v České republice právo na přežití, právo na rozvoj a ochranu nebo například právo participovat a vyjadřovat se. Zákon také definuje dětskou práci do 15 let jako protizákonnou. Stejně tak je definovaná dětská práce v právu evropském, konkrétně v hlavě IV, čl. 32. Tímto zákonem je zaručené také právo na základní vzdělání, které obvykle trvá do 15 let věku dítěte. Zároveň je tím dítě chráněno před vykořisťováním a narušením zdraví. Ale to jsme stále na domácí půdě.

Jak se k dětské práci staví Spojené státy? Stejně jako v našich zemí zažívala v Americe dětská práce svůj nevětší rozmach v 19. století, kdy se jemné dětské ruce hodily hlavně k práci se stroji, k šití, rozdávání novin nebo leštění bot. Dvacáté století znamenalo přesun dětské práce převážně do zemědělství. Ve třicátých letech vyšly v platnost zákony, které si kladli za cíl chránit vzdělání dětí právě skrze redukci dětské práce. Děti od 14 do 16 let měly povoleno odpracovat jen omezený fond hodin, zatímco děti od 16 do 17 let mohly odpracovat tolik hodin, kolik zvládli, co se omezilo v této věkové kategorii, byla právě (náročnost) práce, kterou mohly děti vykonávat.

Dnes je situace poněkud složitější. Zákony pojednávající o dětské práci se liší stát od státu. Platí však obecné pravidlo čtrnácti let, pokud je dítě mladší, nemůže být v USA dítě legálně zaměstnané. Také platí několik restrikcí, co se týče rizikových nebo zdraví ohrožujících zaměstnání.

Jak můžeme vidět, právně se ve skutečnosti systém ve Spojených státech příliš neliší od systému České republiky. Přesto je dětská práce v USA na vzestupu. Podle nedávných průzkumů se mezi lety 2015 až 2022 zvedla nelegální dětská práce o 283 %. Proč?

Zmiňované procento nárůstu může být jen špičkou ledovce. Nejedná se o pouhý odhad, ale o počet zjištěných případů. Skutečné číslo tak může být mnohem vyšší. A změny v zákonech tomu příliš nepomáhají. Nedávno se například zvedl počet hodin, které může dítě maximálně odpracovat, rozvolňuje se definice rizikové práce a projednává se i snížení minimální mzdy, čímž zaměstnavatelé docílí možnosti platit děti ještě hůře, než tomu bylo doposud. V Iowě tak děti nově pracovat v demoličních firmách již od 16 let. I když z průzkumů vychází, že se děti obecně v zaměstnání zraní dvakrát častěji, než dospělí.

Co je ovšem šokující, je fakt, že některá odvětví jsou doslova závislá na dětské práci. Dobrým příkladem je zemědělství nebo pohostinství (konkrétně fastfoodové řetězce). Pokud by ze dne na den měla skončit dětská práce v USA, tyto oblasti by okamžitě zkolabovaly. Americký Labour Department identifikoval stovky ilegálně zaměstnaných dětí mezi 13 až 16 lety, které pracovaly v žalostných podmínkách v jedné z amerických masen. To ale není ani zdaleka všechno.

Kdo dětskou práci potřebuje?

Přestože je situace s dětskou prací v USA alarmující, zdánlivě se jedná v podstatě o win-win situaci. Průmysl potřebuje děti, děti potřebují průmysl. Mnoho dětí jsou jen prodlouženýma rukama svých rodičů, kterým často nezbývá, než své děti do práce posílat i na úkor jejich vzdělávání. Jsou na výdělku svých potomků existenčně závislí. Velký část dětských pracovníků totiž pochází ze zahraničí, převážně z jižní Ameriky. Děti imigrantů tak pracují okolo dvanácti hodin denně, jsou zaměstnané v mlékárnách, balí cereálie, šijí trička… někteří tuto novou realitu nazývají ekonomikou vykořisťování. Děti jednoduše vyjdou zaměstnavatele levněji. Odhaduje se, že po světě pracuje okolo 152 milionů dětí (ale opět, můžeme mluvit jen o špičce ledovce). Neplatí však, že by se rodiče nezapojovali, právě naopak. Není výjimkou, že v rodině imigrantů pracuje celá rodina, často na velmi špatně placených pozicích. Tito lidé se zkrátka takovým způsobem vyrovnat s extrémní chudobou, před kterou utekli ze svých rodných zemí.

USA stojí na prahu demografické krize. Postupně klesá střední délka života amerických občanů, zdravotnictví je čím dál nepřístupnější. K tomu se přidává krize ekonomická. Snížit tak své náklady dětskou prací tak ještě nebylo příhodnějším řešením. Obzvláště vezmeme-li v potaz, že během předchozích dvou let do USA přišlo okolo 250 tisíc dětských migrantů. Tyto děti okamžitě nastoupily do procesu, pracovaly přes noc na jatkách, ve stavebnictví… vracíme se zkrátka opět na začátek. Situace se zdá být neřešitelná. Děti peníze dostávají, což jejich rodinám sotva stačí k pokrytí základních potřeb, průmysl si prochází krizí a potřebuje tudíž šetřit. Skutečně ale cesta z krize vede skrz porušování zákonů? A co je horší, přes zmožená a často zmrzačená dětská těla pracující v nelidských podmínkách?

Adéla Mikešová

Studuji magisterské obory ukrajinistika a komparatistika na FF UK. Pracuji jako překladatelka-tlumočnice a zabývám se sociálními fenomény, feminismem, kulturou a LGBTQ+ tematikou. Ve volném čase se věnuji skautingu, turistice, psaní, umění, architektuře nebo šermu. Neobyčejně mě fascinuje ukrajinská i česká avantgarda a ráda chodím do Veletržního paláce. A jsem tak trochu kávový snob.

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..