Rusko projednává vznik nového celostátního dětského hnutí pod názvem „Velká přestávka“. Připomíná Pionýra z dob komunismu a má vést děti k vlastenectví.

Státní duma, dolní komora ruského parlamentu, obdržela návrh skupiny poslanců a senátorů na založení nového celostátního dětského hnutí pod názvem „Velká přestávka“. Už teď je hnutí veřejností označované za nového Pionýra mimo jiné proto, že zákonodárci návrh Státní dumě předložili 19. května, tedy v den 100. výročí založení celostátní pionýrské organizace v bývalém SSSR.


Všesvazová pionýrská organizace V. I. Lenina byla oficiálně založena 19. května 1922 jako komunisticky orientovaná obdoba skautského hnutí. Stát se pionýrem bylo velkou ctí a vzorem pro ostatní děti. Organizace se stala jedním z nejznámějších symbolů SSSR, dnes na ni Rusové starší 40 let vzpomínají jako na důležitou součást svého dětství. V roce 1991 organizace zanikla.


Iniciátoři návrhu na nové dětské hnutí se sice inspirovali v sovětském Pionýrovi, Kreml ale popírá, že by šlo vyloženě o jeho obrození. Zdůrazňuje, že nová organizace bude narozdíl od Pionýra nestranická a politicky neutrální a že vstup do ní bude dobrovolný.

Dle iniciátorů návrhu bude cílem nového hnutí napomáhat výchově dětí ve vlastenectví a podporovat jejich duševní, morální, intelektuální a fyzický vývoj. Záměrem je také chránit děti před zahraničními vlivy, potlačovat „zhoubný vliv internetu na děti“ a učit je týmové práci.

Organizace má vzniknout na základech již existujících organizací a hnutí pro děti a mládež. Zatím není jasné, jestli dojde pouze k jejich společnému zastřešení v rámci „Velké přestávky“, nebo k jejich úplné syntéze. Součástí nové struktury by se měla stát i Junarmija, dětská organizace spojená s armádou.


Junarmija, celým jménem Všeruské vojensko-vlastenecké společenské hnutí Junarmija, je ruská organizace pro vojenskou výchovu dětí a mládeže. Jejím cílem je připravovat a motivovat mladé pro potřeby Ozbrojených sil Ruské federace. Hnutí bylo založeno v roce 2015 pro děti od 8 do 18 let, jeho vznik inicioval ruský ministr obrany Sergej Šojgu.


„Velká přestávka“ by měla mít regionální větve po celém Rusku. Bude zřizována na základních a středních školách, také ve sportovních klubech a zájmových kroužcích. Hnutí bude mít vlastní symboly, ještě ale nebyly zveřejněné. Připomínky zaznívají k aktuálnímu názvu hnutí, rusky Bolshaya Peremena. Do češtiny se dá název přeložit jako již zmíněná „Velká přestávka“, ale také jako „Velká přeměna“. Jestli je dvojznačnost vybraného názvu záměrná, zatím není zřejmé. O konečném názvu se ale údajně stále rozhoduje.

Děti budou moct vstoupit do hnutí od šesti let, nepůjde ale jen o hnutí pro děti, nýbrž i pro mladé. Horní věková hranice zatím jasně stanovená není, je zde předpoklad, že po dosažení plnoletosti by se členové mohli ucházet o pozici vedoucích.

Jak bude probíhat financování hnutí, zatím není jasné. Nové dětské hnutí ale nesmí spolupracovat s takzvanými zahraničními agenty, s lidmi s nimi spojenými nebo se členy nepohodlných nevládních organizací.


Rusko na základě zákonu o zahraničních agentech z roku 2012 označuje pojmem „zahraniční agenti“ organizace a jednotlivce, které se podle úřadů dopouští politických aktivit s podporou ze zahraničí, jde tedy o aktivisty placené ze zahraničí. Tyto subjekty musí na základě zákona opatřit své publikace označením „zahraniční agent“, pravidelně hlásit své příjmy a výdaje a podrobovat se finančním auditům. Evropský soud pro lidská práva 14. června 2022 rozhodl, že tento zákon je v rozporu s Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod.


Server meduza.io nastínil, jak bude nové dětské hnutí řízené. Nejvyšším orgánem organizace má být kongres, který ale bude fungovat jen během shromáždění hnutí. Mimo něj bude organizace mít tři trvalé vládní orgány – dozorčí radu, koordinační radu a správní radu. Podle serveru meduza.io bude mít ruský prezident Vladimir Putin v praxi nad organizací plnou kontrolu. Bude jmenovat předsedy koordinační rady a správní rady. Sám se stane šéfem dozorčí rady a bude jmenovat všechny její členy. Členové Putinovy dozorčí rady pak budou jmenovat všechny členy koordinační a správní rady. Kongres má sice být nejvyšším vládním orgánem organizace, bude ale mít poměrně omezenou působnost. V jeho pravomoci bude schvalovat či pozměňovat stanovy hnutí a jiné základní dokumenty. Zato orgány pod Putinovou kontrolou budou řešit všechna každodenní témata a především také stanovovat agendu kongresu.

Ačkoliv se návrh na novou dětskou organizaci teprve projednává, bude podle zdrojů serveru meduza.io skoro jistě přijat. Má k tomu dojít brzy, aby bylo hnutí pro děti připravené už na začátku nového školního roku.

Intenzivnější výchova k vlastenectví

Vznik „Velké přestávky“ je jen jednou z aktuálních snah Kremlu posílit v mladší generaci Ruska národní cítění. Od začátku ruské invaze na Ukrajinu je v ruských školách kladen větší důraz na výchovu k vlastenectví. V některých se objevila nová vlastenecká výzdoba a ruský ministr školství Sergej Kravcov v dubnu oznámil, že každý školní týden na všech státních a obecních školách v Rusku bude začínat slavnostním vyvěšením vlajky a zpěvem ruské hymny. Má se tak stát od prvního září, v některých ruských regionech ale byla opatření s předstihem zavedena už v květnu.

Ruský ministr školství také informoval, že učebnice dějepisu mají být aktualizované i o takzvanou zvláštní vojenskou operaci na Ukrajině (ruské označení pro válku na Ukrajině). Aktuálně se dějepis v ruských školách učí od páté třídy, podle Kravcova se mu od nového školního roku budou žáci věnovat už od první třídy v rámci předmětu „Svět kolem nás“, což je předmět srovnatelný s českou prvoukou.

Pionýr v Česku

V České republice Pionýr existuje i dnes. Od dob komunismu se ale jeho úloha podstatně změnila.

Pionýrská organizace Socialistického svazu mládeže byla založena v roce 1970, šlo o organizaci podřízenou KSČ. Děti byly v této organizaci vedeni „k budování a obraně socialistické vlasti, k lásce a podpoře Sovětského svazu a celého socialistického společenství“. Výchova dětí zkrátka probíhala v duchu marxismu-leninismu. Vzorem pro československou organizaci zůstávala sovětská Všesvazová pionýrská organizace V. I. Lenina. PO SSM zanikla v lednu 1990, po Sametové revoluci.

Po zániku PO SSM pokračovala organizace ve své činnosti jako nezávislý spolek a s názvem Pionýr existuje dodnes. Jde o organizaci neziskovou a nestranickou. Podle představitelů organizace název vyjadřuje „myšlenku moderního, průkopnického, ideu hledání a touhy po poznání“. Představitelé na stránkách pionyr.cz také zdůrazňují, že organizace vyšla z pedagogických a výchovných, nikoli však z ideologických tradic pionýrského hnutí a že se nijak nepodílí na prosazování komunistické ani jiné politické ideologie.

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..