02.05.2019 19:00

SOS maturita 2019 – didaktický test z českého jazyka

Valérie Štylerová

Maturita formalita, někdo září – někdo v září, tato i další podobná zaklínadla zní již minimálně několik týdnů školními chodbami. Obávaná „zkouška dospělosti“ čeká již brzy mnoho našich čtenářů, přinášíme proto pár tipů na to, jak vše zvládnout s grácií a užít si prázdniny bez starostí.

V druhém díle si povíme o didaktickém testu z českého jazyka, který na maturanty čeká již 3. května.

Důležité poznámky na začátek

Veškeré požadavky na vědomosti a dovednosti, které mohou být v rámci maturitní zkoušky ověřovány jsou uvedeny v Katalogu požadavků společné části maturitní zkoušky Český jazyk a literatura

1.1. Žák ovládá pravidla českého pravopisu

1.2 Žák provede slovotvornou a morfologickou analýzu slovního tvaru

1.3 Žák vystihne význam pojmenování

1.4 Žák provede syntaktickou analýzu věty jednoduché a souvětí

1.5 Žák prokáže porozumění celému textu i jeho částem

1.6 Žák rozezná základní charakter textu

1.7 Žák analyzuje výstavbu výpovědi a textu

1.8 Žák se orientuje ve vývoji české a světové literatury

1.9 Žák aplikuje znalosti literární teorie na konkrétní text (nejobsáhlejší a nejzáludnější část)

V rámci přípravy se také rozhodně hodí projít si didaktické testy z let minulých.

Přejeme hodně zdaru v řešení didaktického testu, druhé ze tří součástí společné maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury.

V přístím a posledním díle se podíváme na několik tipů, které by vám mohly pomoci před ústní zkouškou – obávanou povinnou četbou.

Komentáře