Právě si prohlížíte Teď nebo nikdy! Politika mladých na západním Balkáně se stává klíčem pro budoucnost regionu a Evropy
Loňské EU-Balkan Youth Forum v Římě, Foto: Eu-Balkan Youth Forum

Na konferenci „Politika mladých na západním Balkáně – klíč pro  budoucnost regionu a Evropy“, pořádané hospodářským a sociálním výborem Evropské komise v rámci českého předsednictví v Radě EU, zazněl apel mladých lidí  na evropské politiky: Teď nebo nikdy! 

Dnešní konference dala prostor mladým lidem ze západního Balkánu vyjádřit své  znepokojení ve věci dlouhých přístupových rozhovorů a narůstajících protievropských nálad  v regionu, které jsou toho důsledkem. Dále umožnila organizacím spolupracujícím na západním Balkáně s mládeží vyzdvihnout nedostatky stávajícího systému, ale také sdílet „best practice“ práce s mladými lidmi. 

„To, co se na Ukrajině stalo, ukazuje, co se může stát zemi, která není pevně zakotvena  v evropských a transatlantických strukturách. Proto musíme usilovat o to, aby Moldavsko a  země západního Balkánu byly integrovány do evropských a transatlantických struktur. Jen  tak můžeme zabránit pokušení větších mocností ukrajovat si nová území,” komentuje bývalý́ ministr  zahraničních věcí České republiky Karel Schwarzenberg, který aktivitu velmi vítá.

„Přiznávám, že mé  generaci se tohoto cíle nepodařilo dosáhnout a západní Balkán je stále mimo naše struktury.  Je na vás, mladí přátelé, abyste toho dosáhli. My, staří dědci, už to nedokážeme. Ale vy se svou energií a odhodláním můžete tohoto cíle dosáhnout,” dodal Schwarzenberg.

Mezi účastníky konference byli zástupci mezinárodní organizace European Democratic  Youth Network (EDYN), která pojí mladé pro-demokraticky smýšlející lídry napříč zeměmi  střední a východní Evropy. Ti na konferenci představili unikátní komuniké, které vytvořili  ve spolupráci s think-tankem Strategic Analysis. Komuniké reflektuje výsledky sociologického  šetření, které monitorovalo v jednotlivých státech nálady mladých lidí vůči EU.  

Z výsledků šetření je známo, že EU v regionu ztrácí momentum, protože se jí nedaří plnit  sliby týkající se rozšíření. Pro mladé pro-demokratické lídry se protahování celého procesu  stává velmi problematickým, neboť vnímají nárůst extrémních protievropských názorů mezi  vrstevníky. Dalším zásadním problémem je neustálý odliv kvalifikovaných lidí (tzv.  braindrain) a s tím spojený nedostatek ekonomických příležitostí pro mladé lidi  v regionu. Průměrně si přeje opustit region 67 % mladých lidí (na základě průzkumu Balkan Barometer 2020).

„Cílem tohoto komuniké je připomenout EU, že zejména během Roku mládeže (Year of  Youth) nesmíme zapomínat na sílu a potřeby mladé generace. Je nutné postavit silné mosty  se západním Balkánem, neboť nesmíme nedopustit, aby se tento region dostal pod vliv  autokratických režimů.“ dodává Jana Soukupová, představitelka EDYN v České republice a zakladatelka organizace Youth, Speak Up!

Komuniké nabízí konkrétní doporučení, která by měla EU provést, aby šla mladým lidem  na západním Balkáně naproti:

  • Apeluje, aby EU splnila své sliby a odblokovala proces jednání se západním Balkánem v otázce rozšíření EU.
  • Navrhuje zdvojnásobení objemu přímých zahraničních investic ze zemí EU, aby se  v regionu zvýšil počet kvalitních pracovních příležitostí.
  • Navrhuje vytvoření 10 000 nových stipendií nebo půjček pro mladé lidi z regionu.  Tento program by se nevztahoval pouze na vysokoškolské vzdělání, ale zahrnoval by i  odbornou přípravu. Půjčky by se splácely až po ukončení studia a dosažení minimálního  příjmu. Po návratu stipendisty/tky do domovské země by se půjčka anulovala v případě, že  se zapojí do pracovního procesu.

Youth, Speak Up

Už několik let spolupracujeme se středoškoláky a vysokoškoláky v rámci řady vzdělávacích aktivit. Procestovali jsme republiku a zjišťovali, proč mladé lidi politika nezajímá. Došli jsme k závěru, že kromě mezer ve vzdělávacím systému se mladí prostě nedokáží s politiky personálně ani tematicky ztotožnit, že si tyto dvě skupiny nerozumí. A tak jsme se zeptali našich vrstevníků, kteří za sebou mají úspěšné a inspirativní pracovní projekty z celé řady oborů, co by změnili, kdyby se na chvíli stali politiky. Vzniklo z toho 21 zajímavých nápadů, pod které se podepsaly mládežnické organizace a mladí politici ze sedmi parlamentních stran. Cílem projektu Youth, speak up! je tyto body společně naplnit a dokázat, že politika se dá dělat i jinak – ve spolupráci s mladými lidmi, kteří by měli ovlivňovat podobu světa, ve kterém budou právě oni žít. Projekt zaštiťuje Klub mladých politologů

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..