Studentsk� listy
Gmail Instagram Facebook Twitter

12.08.2021 10:40

Vědecký dvoutýdeník: Napůl mrtvá, napůl živá? Rakušan Schrödinger změnil vědu rébusem o kočce

Rakouský nobelista Erwin Schrödinger přispěl společnosti hlavně svým výzkumem v oblasti kvantové mechaniky a fyziky, v rámci svého života však stihl publikovat díla nejen ze sféry vědy, ale také filosofie. Nadále představil paradox známý jako Schrödingerova kočka, kterým se zabývají vědci dodnes a který přilákal pozornost nejen ze světa fyziky, ale také popkultury, jako například v seriálu Teorie velkého třesku nebo ve videohře Far Cry 4.

V roce 1926 publikoval Schrödinger sérii článků, ve kterých popisuje svou teorii věnující se vlnové mechanice. Ta ho v pozdějším životě proslavila a získal díky ní dokonce místo na univerzitě v Berlíně, kde se setkal s Albertem Einsteinem. Spolu se pak věnovali vědecké práci. Kvůli politické situaci v Německu se ovšem rozhodl přestěhovat do anglického Oxfordu, kde obdržel Nobelovu cenu za práci související s kvantovou fyzikou z roku 1926.

Schrödinger přispěl vědě a společnosti nejen v oblasti fyziky, ale taky mimo jiné napsal knihu s názvem Co je život. Ta pojednává o filosofii v rámci fyziky, která, i když byla napsána pro širokou veřejnost, se dočkala úspěchu spíš mezi ostatními vědci, kteří se jí inspirovali.

Schrödingerova kočka.

V rámci svého pobytu na Oxfordské univerzitě Schrödinger publikoval práci o kvantové mechanice, v rámci které poprvé zmiňuje známý rébus Schrödingerova kočka. Tento paradox poukazuje na nedokončená pravidla kvantové fyziky.

Zabývá se kočkou, která se nachází v uzavřené krabici společně s radioaktivním zařízením, jež má 50% možnost, že kočku po 60 minutách zabije. Po hodině, kdy je kočka v krabici, se tedy Schrödinger ptá, jestli je kočka mrtvá či živá a říká, že podle pravidel kvantové fyziky je kočka napůl mrtvá a napůl živá. To je ovšem nemožné, protože kočka nemůže být živá i mrtvá zároveň. Tím tak zvládl dokázat, že dosavadní kvantové zákony, tak jak jsou definovány, jsou nefunkční.

Vědecký dvoutýdeník je seriál Studentských listů, který vychází každý druhý čtvrtek. Zabývá se novými technologiemi a aférami ze světa vědy.

Snažíme se přinášet ověřené a srozumitelné články, ale jsme taky jenom lidé a chybujeme. Je pro nás důležité o chybách a nedostatcích vědět, abychom je mohli napravit a minimalizovat jejich výskyt. Proto jsme vděční za veškerou zpětnou vazbu, dotazy, náměty a připomínky, které nám můžete posílat na info@slisty.cz.

Komentáře