Studentsk� listy
Gmail Instagram Facebook Twitter

09.09.2021 11:01

Vědecký dvoutýdeník: Zasahování do ekosystému může pomoct vymýtit malárii

Již delší dobu působí komáři přenášející malárii problémy zejména v rozvojových zemích. Evropští vědci se zabývají způsobem, jak vymýtit populaci přenašečů, aniž by zásadně měnili strukturu ekosystému a tím jej ohrožovali. Díky genetickému inženýrství se vědcům nyní podařilo vymýtit malárii v laboratorní simulaci.

V rámci výzkumu simulovali vědci podmínky subsaharské Afriky, kde se malárie šíří nejvíce a přidali do simulace geneticky modifikované komáry, kteří nejsou schopni malárii přenášet. Genetická modifikace závisí na metodě CRISPR, jež umožňuje vědcům provádět precizní změny v DNA komárů. Samci komárů měli geneticky modifikovanou DNA, která v momentě, kdy detekovala přenašeče při páření, přenese svou verzi modifikované DNA, jež způsobí, že samičky nejsou schopny se nadále rozmnožovat ani přenášet malárii na člověka, čímž se efektivně zamezí dalšímu šíření nemoci. 

Testování zatím proběhlo ve dvou etapách. První se udála v londýnské laboratoři, kde se nově modifikovaní komáři testovali v menší uzavřené kleci. Druhá vlna testování probíhala v Itálii, kde byli komáři vystaveni více realistickým a přesnějším podmínkám, jaké jsou v subsaharské Africe včetně vlhkosti a teploty. Výzkum je hrazen z nadace Billa a Melindy Gatesových, kteří hradí všechny náklady spojené se studiemi a laboratorním testováním.

V roce 2019 se malárií celosvětově nakazilo více než 220 milionů lidí, z toho většina případů nákazy pochází z Afriky. Navzdory výrazné snaze humanitárních a zdravotnických organizací se nedaří zajistit dostatek protilátek pro lidi žijící v kritických oblastech. V současnosti tedy zůstává jedinou nadějí implementace těchto pozměněných komárů do ekosystému jako jediný efektivní způsob, jak malárii vymýtit. Komáři jsou v současnosti odolnější vůči pesticidům, než byli jejich předci a tento trend se nemění. Je tedy čím dál tím těžší bojovat proti přenašečům mezi hmyzem chemickými prostředky.

Vědecký dvoutýdeník je seriál Studentských listů, který vychází každý druhý čtvrtek. Zabývá se novými technologiemi a aférami ze světa vědy.

Snažíme se přinášet ověřené a srozumitelné články, ale jsme taky jenom lidé a chybujeme. Je pro nás důležité o chybách a nedostatcích vědět, abychom je mohli napravit a minimalizovat jejich výskyt. Proto jsme vděční za veškerou zpětnou vazbu, dotazy, náměty a připomínky, které nám můžete posílat na info@slisty.cz.

Komentáře