Studentsk� listy
Gmail Instagram Facebook Twitter

18.10.2019 12:11

Finanční gramotnost – dluhopisy

V ekonomii platí princip, že buď můžete pracovat pro peníze, nebo můžete nechat, aby peníze pracovaly za vás. Chytré investování peněz může vést k velmi zajímavým ziskům. Jedním z nejbezpečnějších způsobů, jak své peníze zhodnotit, jsou právě dluhopisy.

Co jsou to dluhopisy?

Dluhopis je v podstatě šance pro nějaký subjekt, jak získat okamžité finanční prostředky.

Funguje to tak, že společnost si od někoho, většinou je to v tomto právnická osoba, půjčí peníze a na ty mu poté pravidelně vyplácí nějaký úrok. Po určité době mu pak částku vrátí.

Dluhopisy typicky vydává stát či nějaká složka státu, například obec, může je však vydat i jakákoliv obchodní koorporace či fyzická osoba. Podmínkou toho, aby mohl být veřejně nabízen, je schválení ČNB.

Dlohopisy se dělí podle různých kritérií:

Dělení podle vydavatele

Tento způsob dělení se odvíjí eminenta Vydávání dluhopisů se totiž jinak nazývá rovněž emitování.

Dělení podle doby

Toto dělení je určováno podle doby splatnosti a odvíjí se od toho, jak dlouho bude trvat, než získám zpět vloženou částku.

Dělení podle úročení

Dluhopisy se obchodují standardně mimo burzu, jsou tudíž méně transparentní, avšak některé dluhopisy můžete nalézt i na burzách. V tom případě je jejich cena viditelná.

Komentáře