Česká televize je bezpochyby nejznámějším veřejnoprávním médiem – to mimo jiné znamená, že se na jejím financování z největší části podílejí prostřednictvím koncesionářských poplatků občané. Je proto zapotřebí, aby existovala i veřejná kontrola. A právě z tohoto důvodu tu existuje Rada České televize.

Takto zní i samotná definice Rady ČT ze zákona. Rada má být orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti ČT.

Rada má 15 členů, které volí a odvolává Poslanecká sněmovna. Zákon stanovuje, aby poslanci brali ohled na to, aby v ní byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy. Což je sám o sobě poměrně vágní požadavek.

Je totiž možné – a takové pokusy byly i v minulosti a podle některých politiků hrozí i v blízké budoucnosti –, že se politické síly ve Sněmovně pokusí pomocí Rady ČT ovlivnit vysílání samotné ČT. Má ale Rada vůbec takové pravomoci?

Ano, má. Rada například jmenuje a odvolává generálního ředitele televize a na jeho návrh ředitele jednotlivých televizních studií. Schvaluje také rozpočet a závěrečný účet ČT a kontroluje plnění. Patnáct členů také oficiálně dohlíží na plnění úkolů veřejné služby v oblasti televizního vysílání (de facto obsah) a na naplňování zásad vyplývajících z kodexu ČT.

Rada také schvaluje dlouhodobé plány programového, technického a ekonomického rozvoje, určuje mzdu generálního ředitele a předkládá Sněmovně výroční zprávu o činnosti hospodaření ČT. Tady je záhodno dodat, že pokud Sněmovna dvakrát za sebou výroční zprávu neschválí, může hned odvolat celou Radu.

Ve Sněmovně přitom leží již dokonce tři výroční zprávy z let 2016, 2017 a 2018, k samotnému hlasování se však ještě zákonodárci nedostali.

Členové Rady jsou voleni na funkční období 6 let, přičemž každé 2 roky je volená třetina. Je možné se nechat zvolit opětovně. Současným předsedou je od roku 2015 Jan Bednář. Kompletní seznam členů je k dispozici na stránkách České televize.

Šimon Rogner

Spoluzakladatel a bývalý šéfredaktor Studentských listů, teď píšící hlavně o politice. Redaktor ČT24 píšící o soudních kauzách a student žurnalistiky na Karlově univerzitě.

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..