Redakce Studentských listů zveřejňuje v souladu s tiskovým zákonem odpověď Mgr. Jany Jochové na komentář Vojtěcha Petrů Rodič 1 a Rodič 2? Boj za tradiční hodnoty se často opírá o dezinformace

Na redakci se obrátila Mgr. Jana Jochová, předsedkyně spolku Aliance pro rodinu, se žádostí o uveřejnění odpovědi na komentář Vojtěcha Petrů. Rozhodli jsme se jí, v souladu s tiskovým zákonem, vyhovět a odpověď uveřejnit.

Připojujeme vyjádření vedoucího politické rubriky Vojtěcha Petrů a šéfredaktora Šimona Rognera.

Vedoucí politické rubriky Vojtěch Petrů: „Právo paní Jochové na její vyjádření a názory samozřejmě nepopírám, ale s jejími argumenty nesouhlasím, už proto, že obsah mého původního komentáře mnohdy účelově převrací. Co je ale naprosto nepřípustné, jsou hrubé argumentační fauly, které paní Jochová ve svém textu užívá. Předsedkyni Aliance pro rodinu jsem ve svém původním komentáři kritizoval pro její konkrétní vyjádření, nikdy bych se ale nesnížil k osobním urážkám. Toho se paní Jochová bohužel ve své reakci dopustila, a své, dle mého, chatrné argumenty podpořila snad nejtypičtějším argumentačním faulem na základě věku. Omlouvat se Janě Jochové v žádném případě nehodlám, její výzvu považuji za absurdní.“

Šéfredaktor Šimon Rogner: „Respektuji názory paní Jochové, ale musím se důrazně ohradit proti jejím osobním útokům na kolegu Vojtěcha Petrů. Mám za to, že veřejná debata se má vést bez argumentačních faulů, jako je apel na věk, který paní Jochová opakovaně zmiňuje ve své odpovědi. Cítím, že je mojí povinností jako šéfredaktora studentského média zdůraznit, že podobné útoky na věk do slušné debaty nepatří.“

Text odpovědi Mgr. Jany Jochové, předsedkyně Aliance pro rodinu

Vážená redakce Studentských listů,

dovolte, abych v souladu s tiskovým zákonem reagovala na manipulativní komentář „Rodič 1 a rodič 2? Boj za tradiční hodnoty se často opírá o dezinformace“ pana Petrů publikovaným dne 17. 2. 2021 na vašem webu slisty.cz.

Výše zmíněným komentářem došlo k poškození osobnostních práv jak mé osoby, tak i zapsaného spolku Aliance pro rodinu.

Autor článku uvedl, že já i spolek Aliance pro rodinu jsme šiřiteli dezinformací. Ty spočívají ve dvou tvrzeních, která byla poskytnuta mou osobou pro časopis Sociální péče.

První dezinformace jsem se měla dopustit vyjádřením, kterou autor v článku ocitoval:

„Západní státy neprošly krvavou zkušeností budování reálného socialismu, a tak tam některé myšlenky, jejichž realizace se krvavě uskutečňovala za železnou oponou, přežily a upravily se do lákavých podob ochrany lidských práv, práv menšin, radikálního feminismu a genderových studií.“

Autorovi jsem ani nestála za to, aby skutečně uvedl, jaké dezinformace jsem se svým vyjádřením dopustila. Pouze na toto tvrzení reagoval emocionálně a zkratkovitě tím, že „…někdo srovnává praktiky totalitních režimů s bojem za lidská práva a rovnoprávnost, tedy hodnoty, bez nichž nelze stavět fungující demokracii, zřejmě netřeba.“ Určitou snahu lze sledovat v této pasáži: „Oficiální sovětskou propagandou byli vykreslováni jako pedofilové, případně jako duševně narušení. Osvěta týkající se sexuální orientace a pohlavní identity byla přísně zakázaná. Tato politika má důsledky dodnes: i v současnosti je prakticky ve všech zemích bývalého Sovětského svazu homosexualita naprosté tabu. Tudíž je otázka, čí myšlenky tady skutečně vycházejí ze sovětské politiky.“ Sovětský svaz nebyl naprostý myšlenkový monolit, pod vedením Stalina vypadal poněkud jinak než v prvních letech pod vedením Lenina, ale tak to asi každý člověk s elementární znalostí historie ví. Pokud si chce autor doplnit mezery ve svém vzdělání, na které má samozřejmě ve svém věku středoškolského studenta nárok, pak vřele doporučuji článek od Jaroslava Fialy publikovaný na webu A2Alarm s názvem „Láska za časů revoluce“ s podtitulem „Říjnová revoluce přinesla na samotném počátku také snahy o sexuální revoluci, emancipaci žen a zlepšení práv pro gaye a lesby. Ve své době šlo o unikátní krok vpřed.“ Dovoluji si upozornit, že web A2Alarm není určitě webem ultrakonzervativním, jak rád zmiňuje autor v kontextu Aliance pro rodinu. Pokud se tedy dopouštím analogií dezinformace, pak pan šéfredaktor A2Alarmu a autor výše zmíněného článku taktéž.

Druhým tvrzením, kterým jsem se měla dopustit dezinformace, je toto vyjádření, které jsem taktéž poskytla časopisu Sociální péče:

„‚Došlo ke změně obsahu školního vyučování, pohlaví přestává být jasnou biologickou kategorií, nahrazuje se pojmem gender, který si každý může vybrat podle toho, jak se cítí, a to už se toleruje i u dětí. Umíte si představit, jaký to zanechává zmatek v nastávající mladé generaci? Co z nich vyroste?‘.

Dle autora se jedná o lež: „Opět lež: biologické pohlaví a gender jsou zkrátka dle moderní vědy dvě různé věci, nikdo nic ničím nenahrazuje.“

Mé vyjádření bylo obecné, bedlivě sledujeme celosvětový vývoj, nikoliv jen české prostředí.

Nahrazování či rozmělňování biologického pohlaví genderovou identitou jsme svědky i v mnoha státech i u nás. Celosvětově známá organizace Trans Student Educational Resources a jejich nejslavnější infografika s názvem The Gender Unicorn, byla použita i jako podklad pro debatu v kanadském senátu, se stává zdrojem pro mnohé materiály určené pro školy po celém světě. Obsahuje vedle genderové identity taktéž kategorii genderového vyjádření a pohlaví přiděleného při narození, kdy je zde mezi možnostmi uvedeno, muž, žena a jiné/trans, což neodpovídá biologickému pohlaví.

Ale nemusí se jednat pouze o příklady ze světa. Již i v ČR monitorujeme případy, kdy děti na 1. stupni základních škol požadují vstup na záchody a šatny opačného pohlaví. A ze strany různých aktivistů je vyvíjen nátlak, aby jim to bylo umožněno.

Stejně tak v ČR běží tzv. strategická litigace před Ústavním soudem. Stěžovatel ústavní stížnosti v řízení vedeném pod sp. zn. Pl. ÚS 2/20 požaduje vydávat genderově neutrální rodná čísla, možnost zvolit si třetí pohlaví (nebinární), případně změnit pohlaví z mužského na ženské bez chirurgického zákroku. Cílem je tedy možnost úředně měnit pohlaví, bez ohledu na pohlaví biologické. Pokud by autor měl zájem o více informací o oslabování biologického pohlaví na úrovni legislativy, může mnoho informací nalézt ve Zprávě amicus curiae, který Aliance pro rodinu zaslala v daném řízení Ústavním soudu, které je možné nalézt zde.

Výše zmíněné skutečnosti dokazují, že tvrzení, které jsem uvedla pro časopis Sociální péče, jsou opřena o fakta. Nejedná se tedy v žádném případě o dezinformace, jak autor uvádí. Ráda bych znovu upozornila, že nedostatek informací či péče, kterou věnoval autor článku, je vzhledem k jeho věku a jeho životním zkušenostem pochopitelná.

Na druhou stranu, pronesená slova mají svou váhu, což i sám autor článku rád zdůrazňuje, i proto se snažil poukázat na „dezinformace“. Proto doufám, že se autor článku a web slisty.cz za uveřejněný článek omluví a nebudou nadále naskakovat na laciné kampaně tzv. „cancel culture“, které jsou proti mé osobě a spolku, který zastupuji, iniciovány ze strany spolku Život 90 a LGBT+ aktivistů, kteří nemohou snést lidi, co s nimi v něčem nesouhlasí.

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..