Analýza potřeb mladých lidí, strategický plán pro rozvoj vzdělávání, podpora vzniku žákovských parlamentů na školách nebo podpora mladých lidí v aktivním občanství. To je výčet některých úspěchů v oblasti posílení participace mládeže, kterých dosáhlo za dva roky třetí největší české město Ostrava zapojené do projektu Europe Goes Local. Na projektech spolupracuje také s místním parlamentem dětí a mládeže.

V roce 2020 se Ostrava zapojila do projektu Europe Goes Local (EGL) a složila tým složený se zástupců mládeže (tedy členů Parlamentu dětí a mládeže města Ostrava – PDMMO), pracovníka s mládeží, ředitelku SVČ Korunka, a zástupce samosprávy, zaměstnankyni odboru školství na Magistrátu města Ostrava.

V evropském projektu, který pro Česko zastřešuje Dům zahraniční spolupráce, tento „ostravský tým“ od začátku působení odvedl kus práce. Z pohledu ostravského mládežnického parlamentu se zlepšila komunikace se zástupci Statutárního města Ostravy a začala vznikat spolupráce, která má dlouhodobý potenciál. Pro mládežnickou organizaci zapojení do projektu znamenalo získání pravidelného, přímého kontaktu s městem. Ostrava je největším městem z České a Slovenské republiky zapojeným v projektu a jediným městem participujícím již v druhém kole.

Europe Goes Local

Každé město jde v rámci EGL svou cestou, všechny však zlepšují práci s mládeží, využívají školení, workshopy, sdílení příkladů dobré praxe a síťování, ke zlepšení své činnosti. Během trvaní EGL v Ostravě byla vytvořena Analýza potřeb mladých lidí ve městě Ostrava, strategický plán pro vzdělávání ve městě Ostrava do r. 2030, kde jsou zahrnuty mládežnické parlamenty, nebo například potřeba zapojení mládeže do rozvojových procesů města.

Na potřeby zjištěné v analýze a v souladu se strategickým plánem PDMMO a SVČ Korunka za finanční podpory města Ostrava reaguje projektem s názvem „BO NÁM TO NENÍ JEDNO!!!“, skrze který pomáhá prostřednictvím projektových dnů k rozvoji, nebo vzniku žákovských parlamentů na základních školách. V rámci projektu se také chystá středoškolská konference, jež bude zaměřena na zjištění aktuálního stavu studentských samospráv na SŠ v Ostravě a na potřeby mladých lidi v Ostravě.

Podpořte unikátní projekt největšího českého studentského média. Vaše finanční dary v libovolné výši prosím posílejte na účet 2401503935/2010 a informujte nás o nich na e-mailu info@slisty.cz. Více informací naleznete zde.

Dalším úspěchem zapojení do výzvy EGL bylo odeslání dvou žádosti do únorové výzvy Erasmus+, které zase jdou v souladu s dlouhodobými cíli a zaměřují se na posílení postavení mládeže ve městě Ostrava. V současné době se čeká na vyhodnocení těchto projektů a připravují se další aktivity na podporu aktivního občanství.

Projekt EGL je důkazem toho, že mladí lidé mají mít ve společnosti své místo. Zapojení zástupci mladých ve spolupráci s týmovými partnery odvádějí opravdu obrovský kus práce a snaží se o rozvoj svých komunit. Ke své práci každý jednotlivec přistupuje svědomitě, zodpovědně, s láskou a odhodláním. Na setkání se sjíždějí různá města, s různou velikostí, s různými problémy, ale se stejnou myšlenkou: podpořit mladé lidi, vytvořit jim jejich prostor, vzdělávat je, pomáhat jim a hájit je. Tato setkání jsou vždy plná inspirace, skvělých lidí a nových informací.

Poslední setkání EGL se uskutečnilo začátkem dubna a bylo uspořádáno v Brně pro týmy z Česka a Slovenska. Na setkání týmy porovnaly svou dosavadní cestu, představily své plány do budoucna, které během setkání mohli tvořit. Na tomto intenzivním školení byl také prostor pro konzultace s mentory, kteří byli k týmům přiřazeni, a rovněž bylo uspořádáno několik workshopů, jež v budoucnu pomohou týmům v jejich práci.

David Kaszper

Externí spolupracovník redakce.

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..