Již dvanácté UNESCO Youth Forum se odehrálo v listopadu v online prostoru. Mládežničtí reprezentanti 158 členských států UNESCO společně vytvořili dokument, který následně schválila Generální konference UNESCO, hlavní orgán organizace. Českou republiku jsem zde reprezentovala jako mládežnická delegátka do OSN. Článek si poslechněte také v audio verzi.

Tématem UNESCO Youth Fora bylo v roce 2021 „Vytváření postcovidové doby společně s mládeží“. Nicméně o tom, že mluvit o „postcovidové“ době bylo možná trochu předčasné, svědčil formát jednání, který byl výlučně online, zatímco v časech před pandemií by se Youth Forum pořádalo v sídlu UNESCO v Paříži. Přestože online formát má mnoho nevýhod, na kvalitě jednání se negativně neodrazil, a naopak podtrhl spoustu z problémů, na které mládežničtí delegáti v rámci jednání upozorňovali.

UNESCO a mladí v jednom týmu

Každou ze 158 zemí, které se rozhodly vyslat své delegáty, zde reprezentoval jeden mladý člověk (podmínkou byl věk mezi 18 a 30 lety). Tvorba dokumentu probíhala podobně, jako se tomu děje u rezolucí a dalších dokumentů mezinárodních organizací – v celé řadě jednání na různých úrovních, včetně např. regionálních, spolu mládežničtí delegáti vyjednávali o tom, které problémy jsou podle nich nejpalčivější a jak je vyřešit, formovali společně text dokumentu, vyjadřovali se k návrhům svých kolegů. To celé za podpory pracovníků UNESCO, kteří pomáhali mládežnickým delegátům s formulacemi a upozorňovali na nesrovnalosti, čímž pomohli delegátům naplnit jejich potenciál a vytvořit opravdu kvalitní dokument.

Po několika neformálních jednáních se 19. listopadu odehrálo valné shromáždění UNESCO Youth Fora. To bylo zahájeno proslovem zástupce generální ředitelky UNESCO, panem Qu Xing, a následovalo jednání mladých delegátů o předjednaném textu, během kterého se doladily poslední detaily dokumentu. Ten byl následně předložen ke schválení Generální konferenci UNESCO, tedy hlavnímu orgánu organizace, kde zasedají již kariérní diplomati.

Podpořte unikátní projekt největšího českého studentského média. Vaše finanční dary v libovolné výši prosím posílejte na účet 2401503935/2010 a informujte nás o nich na e-mailu info@slisty.cz. Více informací naleznete zde.

Nová řešení v režií mladých

Dokument identifikoval osm hlavních problémů. Nutno dodat, že mládežničtí reprezentanti mohli zahrnout jenom ta témata, která se týkají mandátu organizace UNESCO, tedy zejména vzdělávání, vědy a kultury, případně oblasti, které s nimi souvisí. Jednalo se o problémy jako je vzdělávání v pandemii, nezaměstnanost mládeže ještě zhoršená pandemií, změna klimatu, nedostatek zapojení mládeže do rozhodování o otázkách kulturního dědictví, pokles blahobytu mladých lidí zejména v souvislostí s duševním zdravím, nedostatek smysluplného zapojení mládežnických organizací do veřejného dění, digitální gramotnost a problémy se svobodou projevu. Ke každému problému mládežničtí delegáti zformulovali svá doporučení, včetně konkrétních možností řešení se zapojením mladých lidí. Celý dokument lze nalézt ve všech oficiálních jazycích OSN na této adrese.

UNESCO Youth Forum tak opět ukázalo, že mladí lidé mohou být naprosto plnohodnotně zapojeni do mezinárodní politiky, a to nejen proto, aby mohli upozorňovat na problémy, které je zužují, ale také protože mohou být cenným zdrojem nápadů a inspirace pro řešení celospolečenských problémů. Časté argumenty nezkušeností nebo nedostatečnými znalostmi mladých mohou mít svoji váhu, Youth Forum nám však ukázalo, že mladým lidem stačí trochu podpory, a vše, co postrádají na zkušenostech a znalostech, jsou schopní dohnat schopností rychle se učit. Zároveň je třeba vyzdvihnout i snahy českého Ministerstva zahraničních věcí, které se všech iniciativ mezinárodních organizací ohledně zapojení mladých lidí aktivně účastní a pomáhá tak vytvořit v České republice prostředí, ve kterém mladí lidé mají i v diplomacii a mezinárodních vztazích svůj hlas.

Autorka je Mladá delegátka ČR do OSN a spolupracovnice redakce.

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..