Studentsk� listy
Gmail Instagram Facebook Twitter

21.09.2019 19:17

Politická gramotnost – vláda České republiky

Vítejte u dalšího dílu Politické gramotnosti. Možná nejdůležitější institucí v České republice je vláda. Jaké jsou její pravomoce a kdo ji jmenuje?

Základní informace o vládě

Jak funguje vláda?

Vláda je složená mimo jejího předsedy ještě z ministrů, kteří spravují jednotlivé resorty. V současné době jich je 14. Pokud je vláda koaliční, mají nejvyšší činitelé koaličních stran obvykle funkce místopředsedů (vicepremiérů) vlády.

Pro vyslovení důvěry je potřeba nadpoloviční většina přítomných poslanců, ale k vyslovení nedůvěry už je potřeba nadpoloviční většina všech poslanců. Bez podpisu premiéra například nejsou platná některá prezidentova rozhodnutí jako jmenování a povyšování generálů či amnestie. Za tyto rozhodnutí poté odpovídá vláda. Vláda samotná rozhoduje ve sboru a k přijetí usnesení je potřeba ⅔ hlasů pro. 

Členové vlády jsou také pozorovateli ve výborech a komisích Sněmovny a Senátu, a kdykoliv o to požádají, je jim uděleno slovo. Sněmovna se také může usnést, že si přítomnost člena vlády vyžádají a ten se pak schůze či výboru musí zúčastnit, případně poslat někoho jako svého zástupce.

Každý člen vlády skládá slib před prezidentem republiky slib, který zní: Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony a uvádět je v život. Slibuji na svou čest, že budu zastávat svůj úřad svědomitě a nezneužiji svého postavení.”

Současnou menšinovou vládu vede premiér Andrej Babiš. Ve funkci je od 27. června 2018. Podílí se na ní hnutí ANO a ČSSD.

Komentáře