Disclaimer: Následující text nemusí souznít s názorem redakce Studentských listů. Prohlášení uveřejňujeme v rámci standardního zpravodajství.

Týden před 17. listopadem se vysokoškoláci chystají stávkovat za klima v reakci na nedostatečné kroky vlády ve zmírňování změn klimatu, stejně jako zvyšující se nerovnosti ve společnosti. K vysokým školám napříč republikou se přidaly i studentky a studenti Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Proč by klimatická krize a její neřešení mělo zajímat i právníky, si můžete přečíst v následujícím prohlášení (výzvu můžete podpořit tady):

Jako budoucí i stávající členové právnické obce si hluboce uvědomujeme význam zásady, že dohody se dodržují. Nejde jen o pouhou frázi, zásada pacta sunt servanda ve skutečnosti vyjadřuje základní podmínku harmonického fungování společenských i ekonomických vztahů. Platí to beze zbytku i o vztahu k přírodě, která tvoří úhrn bohatství společného nejen nám, ale i budoucím generacím. Rámcovou úmluvu o změně klimatu a následně Pařížskou dohodu podepsalo přes 190 států celého světa. Jde tak o významný závazek pro všechny státy či mezinárodní organizace, které pod takovou dohodu připojily svůj podpis, Českou republiku a Evropskou unii nevyjímaje.

Uvědomujeme si také vlastní díl odpovědnosti v tom, abychom o platnosti a významu této zásady dokázali přesvědčit širokou veřejnost. Pokud sliby neplatí, neplatí ani právo. Ačkoliv nemusí být vždycky jednoduché dostát požadavkům práva, vždy je potřeba jednat alespoň s nejlepší vůlí a ve snaze závazky naplnit, nikoliv rozmělnit či ponechat k řešení nastupující generaci. Takové jednání není v souladu s hodnotami, které chrání demokratický právní stát.

Náš požadavek je proto jednoduchý: chceme, aby Česká republika i Evropská unie naplňovaly své závazky, které vyplývají z Rámcové úmluvy o změně klimatu a Pařížské dohody, a aby pro splnění těchto závazků udělaly maximum. Přinejmenším v České republice to tak dnes není, jak potvrdil i Městský soud v Praze při rozhodování o takzvané klimatické žalobě. Vývoj jednání na probíhající konferenci smluvních stran Pařížské úmluvy pak ukazuje, že ani příspěvek Evropské unie není dostatečný, a i když plány existují, zatím zůstávají převážně na papíře.

Naše společnost stojí na dodržování daného slova a již dosažená úroveň ochrany lidských, sociálních, ekonomických či environmentálních práv by nebyla v takovém rozsahu možná, pokud by jejich pevným základem nebyly často dlouho dojednávané mezinárodní smlouvy. Právě jejich nedodržování je jednou z příčin, proč dnes čelíme souběhu několika globálních krizí, na předním místě klimatické, bezpečnostní a lidskoprávní. Následkem toho umírají lidé, před tím zkrátka nemůžeme zavírat oči. Naopak, o to důrazněji je potřeba se stavět za princip, že dohodnuté platí. Jedině tak máme naději na budoucnost.

Za obec Právnické fakulty Univerzity Karlovy

spolek Mater Nostra

Tento příspěvek má jeden komentář

 1. Jan Šimůnek

  Problém vidím ve dvou věcech:
  1. Jsou to ekologové, kteří si opakovaně vynutili předčasná ukončení či započetí toho či onoho, oproti termínu, který byla stanovený dohodami.
  2. Vědecké poznání světa se neustále (a přes všechny překážky mu do cesta kladené) rozvíjí, a řada věcí, které byly brány jako fakta v době těch dohod, dnes prostě neplatí. A zcela jistě to nejsou právníci, kdo má kompetenci o těchto problémech rozhodovat.
  K tomu druhému: Dnes např. víme, že šíleně skleníkový je hexafluorid sírový, SF6, který uniká z větrných elektráren a snad i z některých typů fotovoltaiky. Je víc než dvaadvacettisíckrát skleníkovější než CO2. V praxi to znamená, že únik z průměrného alternátoru ve větrné elektrárně je ekvivalentní spálení přibližně půl tuny uhlí. A, což je ještě horší, dál bychom museli ještě další uhlí spalovat průběžně, protože CO2 z atmosféry uniká podstatně rychleji SF6 je silně chemicky netečný.
  A jako problém se začínají ukazovat i FV panely, které bývají zpravidla umístěny na plochách s původně vyšší odrazivostí slunečního záření (odražené záření má stejnou vlnovou délku a skleníkovou vrstvou projde), více ho svým záhřevem přemění na dlouhovlnné, které je ve skleníkových plynech zadrženo.

  Ignorovat tyhle problémy znamená si koledovat o skutečný ekologický průšvih.

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..