Studentsk� listy
Gmail Instagram Facebook Twitter

28.11.2019 17:33

Jak funguje Evropská unie?

Evropská unie (EU) je politické, ekonomické a částečně i obranné společenství, které si klade za cíl zlepšit spolupráci mezi členskými státy. Od posledního rozšíření v roce 2013 tvoří EU 28 evropských států s 510,3 milióny obyvatel. Mottem EU je „jednotná v rozmanitosti”.

Základní přehled

Evropská unie je postavena na SmlouvěoEvropské unii a na Smlouvě o fungování Evropské unie.
Státy podepsáním smluv předávají jisté pravomoce EU za účelem „vybojování” společných zájmůPodle Smlouvy o EU je cílem Unie podporovat mír, své hodnoty a blahobyt obyvatel.

Unie zejména poskytuje svým občanům prostor svobody, bezpečnosti a práva bez vnitřních hranic, ve kterém je zaručen volný pohyb osob.

Za historii fungování dosáhla Evropská unie řady výhod, což jsou:

Jakým způsobem EU funguje?

EU je rozdělena do čtyř hlavních částí:

Evropský parlament sídlící v Bruselu.

Evropská rada: rozhoduje o celkovém politickém směřování EU. Je to nejvyšší úroveň politické spolupráce mezi zeměmi EU, v radě zasedávají premiéři či prezidenti členských států.
Rada Evropské unie: má za úkol zastupovat zájmy členských států a společně s Evropským parlamentem koordinuje politiku EU, rada je složená z ministrů členských států.
Evropská komise: označována za vládou EU, každý členský stát má svého komisaře, složení komise volí Evropská rada. Komisi následně musí schválit Evropský parlament.
Evropský parlament: společně s Radou Evropské unie zajišťuje rozpočet, schvaluje zákony a zřizuje další legislativní procesy Unie. Evropský parlament má 751 křesel a europoslance volí občané členských státu přímo, a to v eurovolbách.

Evropský parlament je obsáhlá instituce a aby bylo jednodušší se v něm vyznat, je rozdělen do ideově rozdílných „koalic”, do kterých následně usedají europoslanci.

Ty jsou:

Historie

První záblesky pro vytvoření Evropského společenství se začaly objevovat hned po druhé světové válce. Vznikla Organizace spojených národů (OSN), ale kvůli minimu pravomocí šlo a jde o společnost, ve které členské státy diplomaticky rozhodují, hlasují a dohadují se.

OSN má svoje mírová vojska, která mohou být použita, když to většina členů OSN schválí. Bližší EU bylo ale Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO), které vzniklo v roce 1952, jelikož v té době byli uhlí a ocel z nejdůležitějších strategických surovin. Šlo především o ekonomické společenství.

V roce 1958 státy ESUO podepsaly další smlouvy a vzniklo Evropské hospodářské společenství (EHS) a Evropské společenství pro atomovou energii (Euratom) – tyto organizace měly dnešní podobě EU ještě blíž.

O 12 let později se všechny tyto spolky sloučily do jednoho pod názvem Evropské společenství (ES) a k 1. lednu 1981 už mělo deset členských států. V roce 1985 byla podepsána první Schengenská dohoda o odstraňování kontrol na společných hranicích a pět let nato byla podepsána i druhá Schengenská dohoda. Tím vznikl Schengenský prostor.

EU vznikla z Evropského společenství v roce 1993 na základě Smlouvy o Evropské unii, známější pod názvem Maastrichtská smlouva. Tím se z hospodářského společneství stalo oficiálně i společenství politické.

Roku 2007 byla podepsána takzvaná Lisabonská smlouva o reformě EU. Tato reforma přiznala Evropskému parlamentu další zákonodárné pravomoci.

EU a Česká republika

Česká republika vstoupila do Evropské unie dne 1. května 2004, zároveň s námi do Unie přistoupily též Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko. Při posledních eurovolbách v květnu letošního roku Česká republika bojovala o 21 mandátů, rozdělení vypadá takto:

Volební účast dosáhla 28,72 %.

Česko je členem Schengenu od roku 2007 a není součástí eurozóny.

Česká republika má též předsedu jedné z evropských politických stran. Je jím Jan Zahradil (ODS), který vede Alianci Evropských konzervativců a reformistů.

Odborné pojmy

Komentáře