Studentsk� listy
Gmail Instagram Facebook Twitter

27.11.2020 08:00

O co šlo v monstrprocesu se Slánským?

Monstrproces s Rudolfem Slánským

„Státní prokurátor žaluje vedení protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským.“ Těmito slovy zahájil prokurátor Josef Urválek další tzv. monstrproces či politický proces v tehdejším komunistickém Československu. Na smrt tehdy bylo posláno jedenáct lidí a tři dostali doživotí. Nabízí se otázka, proč muselo zemřít tolik lidí? Čím se provinili?

„Karlínští kluci“

Zodpovězme si nejdříve, kdo to vlastně byl Rudolf Slánský? Před procesem zastával post generálního tajemníka ÚV KSČ. Dalo by se tedy napsat, že vedl stranu. Byl to osobní přítel šéfa komunistů Klementa Gottwalda a jeho spolupracovníkem v době, kdy docházelo ve 30. letech 20. století ke „sovětizaci“ KSČ. Právě oni se podle místa konání stranického sjezdu, kde k ovládnutí partaje došlo, nazývají jako „karlínští kluci“.

Za 2. světové války se aktivně zapojil do odbojového hnutí, část konfliktu přečkal v Moskvě.

Kontrarevoluce?

Poté, co se roku 1948 jugoslávský diktátor Josip Broz Tito rozhodl vést svou zemi vlastní cestou, nezávislou na Sovětském svazu, se Stalin rozhodl rázně zakročit v ostatních satelitních státech východního bloku a rozkázal uspořádat monstrprocesy se skutečnými i domnělými nepřáteli. Zatímco v Maďarsku, Polsku a dalších komunistických zemích vše proběhlo „hladce“, v Československu se dlouho nic nedělo.

Do země byli pozváni sovětští poradci, kteří začali zatýkat různé nižší funkcionáře (např. Gustav Husák). To jim ale nestačilo, a tak se rozhodli zatknout druhého muže v zemi Rudolfa Slánského. Ten je nejdříve zbaven funkce a posléze zadržen a dvanáct měsíců mučen. V důsledku toho se přiznává ke všem údajným zločinům.

Výsledek toho všeho jsem už zmínil, jedenáct rozsudků smrti a tři doživotí, bez jakékoliv milosti od „prvního dělnického prezidenta“ Klementa Gottwalda. To vše vyvrcholilo 27. listopadu 1952.

Slovník pojmů

Snažíme se přinášet ověřené a srozumitelné články, ale jsme taky jenom lidé a chybujeme. Je pro nás důležité o chybách a nedostatcích vědět, abychom je mohli napravit a minimalizovat jejich výskyt. Proto jsme vděční za veškerou zpětnou vazbu, dotazy, náměty a připomínky, které nám můžete posílat na info@slisty.cz.

Komentáře