Studentská Hybernská zve čtenáře Studentských listů na akce, které proběhnou tento listopad. Kampus nabídne například netradiční oslavy 17. listopadu, který představuje příležitost k diskusi nad společenskými výzvami, s nimiž se budou potýkat především dnešní mladí lidé. Těšit se můžete na pub kvíz s tématy ekologie, politiky v Evropě i za jejími hranicemi, živé nahrávání podcastu Buchty od Českého rozhlasu Wave a koncert garage rockové skupiny The Crushers.

Oko perspektivy | výstava bakalářek IKSŽ

  • sklep, vernisáž 3. listopadu od 18:00, výstava: 3.–24. listopadu 2022

Média neodmyslitelně patří k občanské společnosti. Na výstavě bakalářských prací začínajících žurnalistů se odrazí témata a výzvy, rezonující současnou společností.

Čtvrtý stav nebo také hlídací pes demokracie. Média neodmyslitelně patří k občanské společnosti. Novináři provádí publikum spletitými uličkami událostí a obohacují jej o nové perspektivy nazírané rozmanitými úhly pohledu. Na výstavě oko perspektivy se setkává téměř třicet absolventů oboru Žurnalistika z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Jejich praktické absolventské práce mají podobu reportáží, podcastů, autorských dokumentů, rozhovorů a dalších novinářských žánrů. Společně představují rozmanitý soubor, který odráží témata a výzvy rezonující v současné společnosti. Akci pořádá IKSŽ FSV UK.

Pátkultůry slaví dva roky

  • sklep, 4. listopadu od 18:00

Otevřená umělecká scéna pro každého, kdo chce vystoupit se svým uměním. Poezie, próza, hudba, divadlo – ale také pocity z toho všeho. Všechno tu má své místo.

Otevřená umělecká scéna, kde může vystoupit úplně každý. Projekt Pátkultůry slaví dva roky existence. Poezie, próza, hudba, divadlo – všechno je vítáno. Projekt Pátkultůry pořádají studentky FSV UK a účastní se ho nejen studenti dalších fakult UK, ale také jiných vysokých i středních škol v Praze. Iniciativa vznikla během podzimní vlny koronaviru. Celosvětová pandemie způsobila mimo kolapsu zdravotnictví i pád kultury. Tomu se Pátkultůry snažil zabránit a slovní hříčkou tak vznikla umělecká scéna, která se schází každý první pátek v měsíci, nově v Kampusu Hybernská.

Gender Friday: Umlčování – konsent z perspektivy analytické filozofie

  • sál 1B, 4. listopadu od 19:00

Co má konsent k sexuálním aktům společného s ukončováním nepříjemných konverzací? Téma debatního semináře je konsent z perspektivy analytické filozofie.

Fenomén umlčování, především v oblasti konsentu k sexuálním aktům, je předmětem mnoha debat v analytické filozofii. V posledních letech se filozofky a filozofové věnují čím dál více umlčování v intersekcionální perspektivě, a to nejen v případě konsentu. Co má společného konsent k sexuálním aktům s ukončováním konverzací, které jsou nám nepříjemné? Jak funguje skupinové umlčování a jak je spojené s epistemickou a diskurzivní nespravedlností? Může nám analytická filozofie lépe porozumět roli vnímané autority přítomné v takových (mluvních) aktech? V rámci debatního semináře budou nastíněny současné přístupy analytické filozofie v této oblasti. Akci pořádá safe space kolektiv.

Přednáška u vína: The BOAR Project

  • sklep, 7. listopadu od 19:30

Luděk Brož, vědecký pracovník Ústavu etnologie Akademie věd ČR, představí projekt BOAR. Jeho ambicí je přispět k pochopení role veterinární expertizy ve společnosti.

Hostem Přednášky u vína bude Luděk Brož, vědecký pracovník Ústavu etnologie Akademie věd ČR, kde vede oddělení ekologické antropologie a je hlavním řešitelem projektu BOAR. Jeho ambicí je přispět projektem k lepšímu pochopení role veterinární expertizy v současných společnostech – ve vztazích mezi lidmi a zvířaty i mimo ně – a pomoci tak vybudovat vznikající obor veterinární antropologie. Akci pořádá spolek Miroslava.

Inovační workshop

  • budova A, 3. patro, 10. listopadu od 9:00

Chcete rozjet nový produkt nebo službu? Chcete se naučit s nástrojem Lean Canvas? Nebo jste prostě jen zvědaví, co to Lean Canvas vlastně je?

Naučte se pracovat s nástrojem Lean Canvas. Díky němu získáte jistotu, že na nic důležitého nezapomenete. Lean Canvas vám poskytne ucelený pohled na váš nápad, ale zároveň vás nenechá se rozepisovat. Co si z workshopu odnesete? Budete projekt vnímat komplexně. Uvědomíte si souvislosti. Lean Canvas zahrnuje ty nejdůležitější stavební kameny vašeho projektu. Pojmenujete si největší rizika. Budete vědět, čemu se věnovat prioritně Lean Canvas vám umožní odhalit oblasti, které nemáte podchyceny.

Vždyť to psali na netu… | dezinformace a design

  • garáž, vernisáž 10. listopadu od 18:00, výstava na zimní semestr

Propojení dezinformací a designu, to je společný projekt studentů pražské UK, brněnské MUNI a zlínské UTB. Ústředním tématem výstavy je mediální gramotnost.

Dezinformace jsou čím dál palčivější společenský problém, přesto většina učitelů nemá prostor téma se studenty probrat do hloubky. Náročnou problematiku zpracovávají nad rámec svých povinností a často mají nedostatek nástrojů. Design přitom může dezinformace vysvětlit hravě a srozumitelně. V rámci projektu se spojili studenti tří univerzit – Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzity a Univerzity Tomáše Bati, aby společně vytvořili funkční a designové pomůcky na výuku mediální gramotnosti. Výstava představuje vybrané návrhy pomůcek, které učitelům usnadní výuku mediální gramotnosti. Akci pořádá Zvol si info.

Společná diskuse nad seriály Pozadí událostí a Pět let

  • sál 1B, 16. listopadu od 19:00

Pojďme společně dekonstruovat dva seriály České televize, které se v poslední době staly terčem debat o genderově podmíněném a sexuálním násilí.

Genderově podmíněné a sexuální násilí je silné téma současných aktivistických, politických a také mediálních debat. Nyní ho ještě rozvířily dva seriály České televize: Pozadí událostí režiséra Jana Hřebejka a Pět let režiséra Damiána Vondráška. Pojďme je společně dekonstruovat a zaměřit se na to, jak vyobrazují genderově podmíněné a sexuální násilí. Diskuse bude probíhat společně mezi všemi, kdo se zúčastní. Akci pořádají univerzitní spolky safe space kolektiv a Mater Nostra.

Zaspali jsme? | Den studentstva v Kampusu Hybernská

  • hlavní sál, čítárna, 18. listopadu od 16:30

Mladí lidé jsou hybnou silou ve společenských změnách. Probereme témata, kterým čelíme, a to formou pub kvízu a natáčení podcastu Buchty. Koncert included!

Možná jsme trochu zaspali, ale mezinárodní den studentstva oslavíme! V pátek 18. listopadu. Věříme, že mladí lidé jsou hybnou silou ve společenských změnách. Budeme probírat témata, která denně řešíme, ale zároveň je ukotvíme v historickém kontextu. Těšte se na pub kvíz s tématy ekologie, politiky v Evropě i za jejími hranicemi, živé nahrávání podcastu Buchty od Českého rozhlasu Wave a koncert garage rockové skupiny The Crushers. Spolupořádájí spolky Politika (nejen) pro mladé a Miroslava.

16:30 pub kvíz: politika, bizár, eko a tak dále

19:00 nahrávání podcastu Buchty

20:00 koncert The Crushers

Jak porozumět ranému vývoji dětí pomocí humanoidních robotů

1B, 21. listopadu od 18:00

Přednáška Matěje Hoffmanna o výzkumech osvojování základních dovedností u dítěte pomocí využití humanoidních robotů s klouby, stereo viděním a citlivou kůží.

Během prvních měsíců po narození si děti osvojují naprosto základní dovednosti. Vyžaduje to propojení informace z různých smyslů (zrak, hmat, propriocepce) s motorickými povely. Mechanismus toho, jak se to mozek učí, ale není stále znám. Ve výzkumu Matěje Hoffmanna jsou užívání humanoidní roboty velikosti dítěte, na němž se procesy modelují. Robot má podobně uspořádané klouby, stereo vidění, a především unikátní citlivou kůži po celém těle. Může si tak doslova „osahávat“ svět kolem sebe podobně jako děti. Mozek robota pohání umělé neuronové sítě. Akci pořádá Společnost pro kognitivní vědy.

Gender a klimatická změna

  • 3A, 25. listopadu od 18:00

Workshop, který prozkoumává souvislosti klimatické změny a genderových otázek. Obsah workshopu bude spoluvytvářen jak publikem, tak přizvanými hosty*kami.

Jakým způsobem spolu souvisí klimatická změna a genderové otázky? Koncept večera spočívá ve spoluvytváření tematického obsahu jak hosty, tak publikem. Během workshopu se společně pokusíme odpovědět mimo jiné na otázku, zda by měl ekologický aktivismus být spojený s aktivismem feministickým. Workshop pořádají studenti Univerzity Karlovy s neziskovou organizací Konsent, věnující se genderově podmíněnému násilí.

Úkol Evropa: Montovna, nebo leader?

  • budova A, 3. patro, 28. listopadu od 18:00

Je Česko Country for the Future? Kam český průmysl směřuje na cestě dlážděné Zelenou dohodou a vnitřním trhem EU? Třetí díl cyklu Úkol Evropa.

Mluvčími v panelové debatě budou: zakladatelka Youth, Speak Up! Jana Soukupová, viceprezident Svazu průmyslu Radek Špicar a student Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Tomáš Konečný. Působil jako předseda univerzitního spolku Centrum politických studií. Činný je též v akademické samosprávě, momentálně předsedá ediční komisi Akademického senátu UK a je členem Rady rovných příležitostí UK.

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..