Každý, kdo se hlásí na vysokou školu, se určitě při jejím výběru setkal s přijímačkami od společnosti Scio. Je řeč o Národních srovnávacích zkouškách (NSZ). Organizují několik typů testů. Patří mezi ně test Obecných studijních předpokladů (OSP), který má svoji slovenskou (Všeobecné študijné predpoklady) a anglickou verzi (General Academic Prerequisites). U těchto testů je potřeba myslet na to, které daná fakulta uznává. Dále jde o testy ze základů společenských věd, matematiky, biologie, chemie a z jazyků (konkrétně z angličtiny, němčiny a španělštiny).

Scio testy mají několik výhod. Jedním z nich je to, že jsou objektivní. Každý rok se pořádá několik termínů, přičemž se každý může přihlásit na tolik termínů, kolik uzná za vhodné a počítá se nejlepší výsledek.

Dá se na testy naučit?

Testy ze základů společenských věd, matematiky, biologie, chemie a testy z jazyků prověřují znalosti z daného předmětu. Z toho vyplývá, že je možné se na ně připravit. V tomto případě mají velkou výhodu uchazeči, kteří přecházejí z gymnázií. Nejlepší je totiž dlouhodobá a stabilní příprava. Ale i když nemáte příliš velký rozhled v daném oboru, není důvod panikařit. Existuje spousta možností, jak se na testy připravit.

Odlišná situace je v testu Obecných studijních předpokladů. Ten totiž nemá za cíl testovat naučené znalosti, ale zkoumá předpoklady ke studiu na vysoké škole. Ověřuje především schopnost analytického a kritického myšlení. Není ale pravda, že se na tyto testy nedá připravit. Objevují se totiž stále stejné typy úloh, a tak je možné se postupy a principy řešení naučit a natrénovat je.

Při přípravě si také můžete seřadit úlohy tak, jak je budete v testech naostro řešit, abyste neztráceli drahocenný čas. Úlohy jsou totiž hodnocené stejně – právě jedním bodem, a tak se nevyplatí zabývat se úlohami, o kterých víte, že vám nejdou nebo že nad nimi budete muset strávit větší množství času. Například součástí testu OSP jsou mimo jiné úlohy zaměřující se na schopnost kritického myšlení v podobě krátkých a dlouhých textů. Čtení textů ale ve výsledku může zabrat víc času, než si myslíte, a pak vám nezbyde čas na časově méně náročné úlohy, jako je například doplňování slov do vět:

Využití slepeckého psovoda v  ________ může usnadnit život nejednomu _________.

A) životě – slepému

B) zahraničí – hluchému

C) praxi – nevidomému

D) divadle – krátkozrakému

E) nemocnici – postiženému

(Správná odpověď: C – Po prvním vynechaném místě zůstávají na výběr odpovědi A a C. Věty „Využití slepeckého psovoda v zahraničí/divadle/nemoci…“ nedávají příliš smysl. Na druhé vynechané místo se více hodí odpověď C.)

Další typ úloh, jehož řešení nezabere příliš mnoho času, je výběr synonym a antonym. Jako nevýhoda se může jevit to, že se na něj nedá příliš připravit, avšak je třeba si uvědomit, že pomoct může i kontext:

Nejvíce ho překvapilo, že neznámý objekt měl celistvý povrch.

synonymum

A) celý

B) spojitý

C) parciální

D) spojený

E) ideální

antonymum

F) vnořený

G) odstraněný

H) přerušovaný

I) zničený

J) nedokonalý

(Správná odpověď: B, H – Celistvý v daném kontextu znamená spojitý, nepřerušovaný.)

Kolik času zabere příprava?

Na otázku, kolik času zabere příprava, není jednoduché odpovědět. Zaleží na tom, na jaké úrovni jsou znalosti každého uchazeče, které se ve většině případů odvíjí od kvality výuky na škole, ze které odchází, a taky na míře zájmu.

Jak se na Scio testy efektivně naučit?

Na začátku je dobré se informovat o tom, jak Scio testy vypadají a jaké úlohy jsou jejich součástí. Můžete se podívat na ukázky testů z minulých termínů přímo na stránkách Scio. Poté, co se alespoň orientačně s testy seznámíte, si ujasněte, kolik chcete nad přípravou strávit času. Považujeme za opravdu důležité nastavit si určitý časový limit na každý týden a držet se ho. Je mnohem efektivnější strávit přípravou hodinu každý den po dobu například jednoho měsíce, než u vzorových příkladů strávit tři celé dny před konáním ostrých testů.

Nechte si s přípravou pomoct od profesionálů. Existuje řada společností, které na Scio testy studenty připravuje. Na začátku je tedy dobré si uvědomit, jakým způsobem se chcete připravovat. Je pro vás lepší učebnice, ve které bude shrnuto, co je obsahem testu, a jejíž součástí budou i stovky modelových otázek? Nebo byste se radši zúčastnili intenzivního kurzu se zkušeným lektorem? A chcete se ho účastnit fyzicky, nebo si myslíte, že se vám bude hodit při opakování i záznam z online kurzu? Rozhodnutí je na vás, ale doporučujeme se nad ním opravdu zamyslet, ať nemarníte svůj čas ani peníze.

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..