Studentsk� listy
Gmail Instagram Facebook Twitter

18.11.2021 19:45

Vědecký dvoutýdeník: O pokrok ve výzkumu recyklace vody se zasloužili brněnští vědci

Čeští vědci našli potenciální řešení celosvětového problému. Výzkumníci brněnské VUT vynalezli způsob, jak vyčistit vodu od látek, jež způsobují například sníženou plodnost či jiné zdravotní problémy. 

Této problematice se brněnští vědci věnují již přes patnáct let a je jim přisuzováno mnoho pokroků v tomto oboru. Za své vědecké objevy získali zlatou medaili za inovaci na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Vynálezu CaviPlasma se již povedlo získat český patent a aspiruje i na ten mezinárodní.

Revoluční metoda, která vodu čistí, funguje pomocí plazmatu. Voda se přemění na páru a ta se poté mění zpět do tekuté formy, mezitím se kvůli uměle vytvořenému tlaku mikrobakterie a chemikálie roztrhají. Vynález by mohl pomoci vyčistit vodu od všech nebezpečných látek a tak přeměnit kontaminovanou vodu zpět na pitnou. Hlavní výhodou českého vynálezu je rychlost čištění velkého objemu vody. Dalším benefitem je nízká cena procesu.

V současnosti je voda ve většině řek a jiných toků na území Česka znečištěná a obsahuje mnoho chemikálií, které způsobují sníženou schopnost reprodukce. Ve vodě se vyskytuje mnoho látek, jež mohou mít v dlouhodobém měřítku negativní vliv na lidské zdraví. CaviPlasma nabízí efektivní řešení, jak vodu bezpečně vyčistit. Znečištěná voda, která bude zbavena nebezpečných látek, by tak mohla být znovu pitelná a nehrozilo by riziko dlouhodobých vedlejších účinků.

Čeští vědci tímto vynálezem dávají naději na řešení celosvětového problému. Plýtvání vody je v současnosti velké téma, o kterém se hovořilo i na summitu COP26. Celosvětoví lídři zde přislíbili, že chtějí zamezit nadměrnému plýtvání vody a vrátit více vody do přírodních rezerv.

Vědecký dvoutýdeník je seriál Studentských listů, který vychází každý druhý čtvrtek. Zabývá se novými technologiemi a aférami ze světa vědy.

Snažíme se přinášet ověřené a srozumitelné články, ale jsme taky jenom lidé a chybujeme. Je pro nás důležité o chybách a nedostatcích vědět, abychom je mohli napravit a minimalizovat jejich výskyt. Proto jsme vděční za veškerou zpětnou vazbu, dotazy, náměty a připomínky, které nám můžete posílat na info@slisty.cz.

Komentáře