Právě si prohlížíte Průvodce sektami: Fiktivní mimozemské rasy a jak se v nich vyznat

V době, kdy se na každém rohu skrývá nějaká sekta, je těžké si udělat pořádek v termínech a pojmech – zvlášť, když je většina z nich vymyšlená a nesrozumitelná. Vybrali jsme ufologické sekty, z nichž čtyři nejznámější jsou scientologie, Vesmírní lidé, Allatra a Novija Gána Sepata. Všechny věří na mimozemšťany, ale radikálně se odlišují v tom, jak chápou jejich roli a identitu. Probereme si je postupně dle jejich historického pořadí a budeme sledovat, jakým způsobem se ufologický narativ objevil, upevnil svou pozici, proč se na nějakou dobu ztratil a proč se teď znovu globálně objevil.

K našemu vysvětlení použijeme příklad dvou zahraničních sekt – americké scientologie a ukrajinsko-ruské Allatry – spolu se dvěma českými hnutími, která svou ufounskou zvěst dostali až do médií.

Co jsou ufo-náboženství?

Ufo-kulty jsou taková náboženství, která do svého ústředního mýtu namísto tradičních bohů nebo Boha staví mimozemšťany. Někdy dochází ke zbožšťování mimozemšťanů a jejich přetváření v „duchovní entity” (jako Aštar Šeran), jindy jsou materializováni a stávají se biologickými tvory na podobné úrovni jako my (např. ještěří lidé). To, co mají obvykle všechna ufo-náboženství společná, je odpor vůči tradičním náboženským institucím a odmítání současné vědy. Ta se totiž (hlavně v oblasti archeologie, geologie, astronomie ale i dalších věd) hluboce rozchází s ufologickou představou o dějinách planety Země. 

Podle ufologických hnutí byl vznik života na Zemi (popřípadě vznik člověka jako vyspělé bytosti) způsoben vnějším zásahem mimozemských sil. Ty pak podle jednotlivých narativů buď odešly a přestaly se o nás starat, nebo naopak zasahují do historických událostí a způsobují dějinné zlomy. V dalších verzích zase nečinně přihlíží a čekají na to, než se skupině vyvoleným podaří „převibrovat” na jejich kosmické koráby. Jednotlivé způsoby a metody spásy jsou v těchto náboženstvích odlišné, ale jsou vždy v určité formě přítomné. 

Dalším důležitým prvkem ufo-náboženství jsou „temní mimozemšťané”, kteří se pokoušejí o naší eliminaci, popřípadě zotročení. Říká se jim různě, ale jak později uvidíme, v moderní době se zpopularizovaly názvy jako „ještěří lidé” nebo „šediváci”. V konečném důsledku je však název irelevantní – temná strana slouží jako strašidlo a motivátor jednotlivců. Zkáza hrozící planetě dokáže mnoho lidí dohnat k činům, které by běžně nespáchali. Zlí mimozemšťané vlastně nahrazují démony tradičních náboženství a pomáhají věřícím vysvětlit příčinu zla ve světě. Zároveň tyto příběhy zasahují do popkulturní sféry a dostávají se skrze filmy i k lidem, kteří v mimozemšťany doopravdy nevěří. Jaký to může mít vliv si ukážeme na prvním z ufo-náboženství, totiž nechvalně známé scientologii.

Scientologie a popkultura

Scientologii založil bývalý spisovatel sci-fi L. Ron Hubbard, a to na základě okultismu, alternativní psychologie a ufologické víry. Většina vyšších tajných stupňů (tzv. O.T. Stupňů 1-8) se ve scientologii zaměřuje na mýtus o mimozemských civilizacích. Hubbard vydatně čerpal z popkultury (třeba komixů Marvelu), sci-fi literatury (Wells, Henlein, Asimov, Dick a další) a vytvořil tajuplný příběh o sérii intergalaktických dobyvatelů. Mezi nejznámější z nich patří Helatrobané (druzí vesmírní dobyvatelé) a Markabiáni (čtvrtí vesmírní dobyvatelé). 

V obou případech jde o nepřátelské mimozemské rasy. Helatrobané lapali duše do svých implantovacích stanic, kde jim vymývali mozek a vkládali „duševní implantáty” – tedy určité fixní představy, se kterými se člověk rodil, ale které byly z podstaty falešné. Za takové helatrobanské představy označil implantát nebes, implantát pekla, implantát spasitele a mnoho dalších. Helatrobané k vymývání používali sofistikované stroje, ve kterých byly uvězněné duše týrány a deformovány dle představy fanatických mimozemských náboženských vůdců.

Xemnu v původní podobě, jak ji načrtly komixy Stana Leeho. Z tohoto komixu Hubbard pravděpodobně čerpal své učení.

Helatrobanská civilizace nakonec zmizela ze scény a nahradily ji jiné rasy. Mezi nimi zaujímá výhradní postavení rasa Markabiánů. Jednalo se o vojenskou mezigalaktickou diktaturu a jejím nejznámějším vůdcem byl Xenu (psáno také Xemu nebo Xemnu). Tento mimozemšťan se dostal i do Mikýřova videa a slavného dílu South Parku o scientologické víře, protože zaujímá stěžejní roli v jejím posvátném příběhu. Podle Hubbarda totiž Xenu převezl kriminálníky ze všech planet v Mléčné dráze na planetu Zemi a zde je rozprášil atomovými bombami. Jako důsledek toho se nyní potácíme na této planetě a vyrovnáváme se jako duše se svými minulými traumaty a zločiny.

Dle scientologické ufo-víry je tedy každý z nás mimozemský kriminálník s falešnými implantáty. Pomocí asistované hypnózy si pak věřící na scientologických sezeních „vzpomíná” na minulý mimozemský život, popřípadě na týrání v helatrobanském vězení. Jen díky tomuto vzpomínání se prý dokáže z daných zážitků uzdravit a osvobodit

Däniken a New Age vlna

Hubbardův přístup byl v mnohém unikátní. Většina následujících ufologických hnutí se vykazuje podobnými rysy, které vycházejí z New Age spirituality a děl Ericha von Dänikena. Ten svou práci narozdíl od Hubbarda nepostavil na psychologické analýze lidských vzpomínek, ale na studiu archeologických památek. Tedy to alespoň navenek tvrdil. Podobně jako Hubbard však ani Däniken nedodržoval základní mechanismy vědeckého bádání a odborného diskurzu. Jeho „výzkumy” byly často založeny na tak naivní práci se zdroji, že by byla ostudou pro každého studenta vysoké školy. Däinkenův narativ se však brzy dostal mezi lidi a stal se velmi populárním. 

Ve zkratce – Däniken tvrdil, že většina starověkých bohů (zvláště mezopotámských a egyptských, ale také amerických a dalších) byli ve skutečnosti mimozemšťané. Přišli sem před tisíci lety, aby pomáhali se vznikem lidské civilizace a čas od času se vraceli, aby předali své poselství. 

Podle Dänikena jsou všude skryté obrazce vesmírných lodí… akorát, že nejsou.

Däniken a jeho pokračovatelé hledali spojitosti s mimozemšťany takřka ve všem, čímž otevřeli brány lidské představivosti. Vznikl nespočet konspiračních hnutí, která začala varovat před tajemnými „šediváky”, tedy mimozemšťany, kteří unášejí lidi ve svých vesmírných korábech a experimentují s nimi. Šediváci údajně spolupracovali s americkou vládou a nabídli jí pokročilejší technologie. Výměnou za občasné pokusné králiky v podobě unesených lidí a těžbu určitých nerostů získali Američané počítače, internet a iPhone.

Všechny tyto příběhy měly dokazovat jedno — že Amerika je sice technologicky vyspělá, ale uvnitř morálně shnilá. A pokud vám to až nápadně připomíná sovětský narativ, tak máte pravdu. Ufologie vznikla ve 40. a 50. letech jako ozvěna studené války. Všeobecná paranoia v době mccarthismu, neustálá hrozba nukleární války a nové špionážní technologie jako balóny nebo alternativní prototypy stíhaček — to vše nahrávalo divokým spekulacím a fabulacím.

Vrchol a úpadek: Vesmírní lidé

Původem české hnutí smíchalo vymyšlené mimozemské entity (jako Aštar Šeran, vůdce galaktické flotily) s křesťanskými postavami jako Ježíš nebo Panna Marie. Ti nabrali „mimozemskou” podobu a začali lidstvo připravovat na hromadnou evakuaci z planety Země. Tu se pak zakladatel Ivo A. Benda několikrát pokusil započít, ale pokaždé se stejným výsledkem — žádné mimozemské lodě nepřiletěly. 

Kýčovité reklamy Vesmírných lidí jsou lidem dobře známé.

Synkretistické hnutí Vesmírných lidí odhaluje ufologické hnutí v jeho „dekadentní” podobě. Kromě vlivu jiných náboženství se také rozšířila další obava z technologií, konkrétně čipů v kartách (platebních, občanských…) a podkožních čipů. Právě ty hrály v apokalyptické představě Vesmírných lidí největší roli. Pod vedení tzv. pseudotvůrců (pravděpodobně šediváků) se tzv. reptiliáni z pekel pokoušeli lidstvo očipovat. Tyto obavy opět odráží dobu, ve které vznikly a ve které se mnozí lidé báli nástupu čipové technologie. Podobný postup se hnutí pokoušelo opakovat také s čárovými kódy, které byly označeny za biblické znamení Šelmy. Tento narativ však měl daleko menší úspěch než strašení čipováním.

Allatra a znovuzrození ufo-mýtu

Synkretistické proudy ufologie byly populární kolem přelomu Milénia a pokračoval v nich také Gregorian Bivolaru, zakladatel nechvalně známé sekty založené na prostituování žen (na podzim roku 2023 byl zadržen pařížskou policií). I ten ve svém učení kombinoval ještěří lid, galaktickou federaci benevolentních mimozemšťanů a křesťanské představy, třeba Mariánská zjevení a jiné. Jak však doba pokročila, bylo zjevné, že ufologie neví, kam pokračovat. A toto bylo na globální úrovni přerušeno až úspěchem hnutí Allatra.

Allatra je proruská sekta, která ve svých svatých knihách adoruje Vladimíra Putina a šíří dezinformační narativy po sítích. Založil ji bývalý horník a pravděpodobně i bývalý agent KGB Igor Michajlovič Danilov jako pan-asijské hnutí kombinující pravoslavné, islámské a buddhistické rysy. Ve středobodu učení stojí spor mezi dvěma odvěkými mimozemskými civilizacemi, Annunaki a Apexiánci. Zatímco ti první jsou našemi ochránci a pomocníky, ti druzí nás drželi mnoho tisíc let v otroctví a snaží se nás ovládat skrze politiku, konzumní společnost a tajné spolky.

Danilov z velké části zkopíroval tradiční ufologický narativ, ale vrhl na něj odlišný pohled. Annunaki ztotožnil s ještěry a začal tvrdit, že jedna z jeho polygamních žen, Zhanna, je annunacká reptiliánka. Apexiánce naopak ztotožnil se šedivými mimozemšťany a označil je za tvory bez duše. To však nestačilo k vybudování pevného meta-narativu. Danilov spojil mimozemskou nauku s eugenikou, rasistickou vědou, která hodnotí kvality jednotlivých ras a inspirovala kdysi nacisty k jejich vyvražďování Židů a jiných etnik. 

Igor Danilov má za partnerku údajně členku mimozemské rasy Annunaků.

Podle učení Allatra totiž Židé představují právě potomky šediváků (Apexiánců), skrze níž tito nepřátelé lidstva znovu infiltrovali svět. Spojené státy a Evropa (ve zkratce „Západ”) se s Židy křížili, a proto mají obyvatele s velkým množstvím apexiánských genů. I proto se na Zemi vrátili Annunakové, aby své geny zkřížili se Slovany a dali vznik velkému ruskému národu – jediné síle, která může zlé šediváky porazit. 

Většina lidí v tomto narativu pravděpodobně spatří rasistický a antisemitský kontext. Danilovi se však skrze toto až nemyslitelné spojení podařilo navázat na staré sovětské narativy o zlé a zkažené Americe. Setkal se tak s úspěchem, zvláště v zemích bývalého Východního bloku a některých oblastech Třetího světa.

Nečekanou slávu však Allatra získala i v USA, kde se před jejím příchodem nacházelo množství nespokojených antisystémových konspirátorů. Antisemitský charakter tomu všemu dodal potřebnou kontroverzi a spojil dekády ruského antisemitismu. Nesmíme zapomenout, že tzv. Sionské protokoly (nebo také Protokoly sionských mudrců), nejslavnější antisemitský pamflet v dějinách lidstva, napsali ruští marxisté. 

Novija Gána Sepata a tajné iniciace

Allatra začala nové období ufologické religiozity. Jejím hlavním znakem je překonaný synkretizmus a odlišné variace tradičních mýtů. Tím si nová ufo-hnutí zajišťují tradičnost a legitimitu (používají zaběhlé narativy jako jsou Annunakové nebo ještěři apod.), ale vrhají na ně nový pohled. V případě Allatry došlo ke kompletnímu přehodnocení ještěřích lidí, kteří byli radikálně transformováni v dobré bytosti. 

Novodobá ufo-hnutí (operující ve 21. století) také často zahrnují mysterijní části a iniciační kulty. V případě Allatra se jedná o skupinu Nebeských ptáčků, souložících s Danilovem, v případě MISA je to samotný prostituující gang kolem Gregoriana Bivolaru. Zdá se, že zahrnutí tajných prvků je reakcí na medializaci předchozích sekt. Jedná se tedy možnou obranu novodobých náboženských hnutí proti internetu a jeho investigativnímu charakteru.

Nejnovější radikální ufo-hnutí, které se na našem území objevilo, je hnutí Novija Gána Sepata. Založil jej Milan Berger a představuje typický produkt novodobé ufologie. Novým způsobem přehodnocuje dřívější nauky a odmítá jiné duchovní učitele (tedy nenahrává synkretizaci hnutí). Podobně jako Bivolaru nebo Danilov si i Berger vybudoval v hnutí tajné jádro, ve kterém může praktikovat své sexuální praktiky dle libosti (například v rámci „energetického léčení” nebo v rámci tzv. Hvězdných lásek). Podobně jako vůdce Vesmírných lidí, Ivo Aštar Benda, se i Berger přejmenoval na Aurorana Dift Lavuse a začal vystupovat už nikoliv jako kontaktér (někdo hovořící s mimozemšťany), ale jako inkarnovaný mimozemšťan. 

Berger přišel se složitou soustavou mimozemských rodů, které zkopíroval od jiných autorů, ale upravil dle svého vlastního přesvědčení. Podobně jako Danilov se i Berger rozhodl ve svém hutí akcentovat slovanský prvek. Podle učení Novija Gána Sepata jsou totiž původními obyvateli planety Země Slované (tzv. Čahínas). Ti mají nejčistší DNA a představují jedinou naději pro záchranu (evakuaci) lidstva. Zdá se, že rasistický (eugenický) narativ se díky Allatra stal novým trendem v ufologii. 

Sektářské seznamky a kam to celé vede?

Bergerovou inovací (v našich zeměpisných podmínkách) je způsob, jakým zapojuje své členy do imaginárních mimozemských světů. Při speciálním obřadu totiž „nacítí” jejich duši a zjistí, ke kterému mimozemskému rodu patří. Sdělí danému jedinci také jméno (složené ze tří částí) a spáruje ho s „Hvězdnou láskou”, tedy ideálním protějškem ve hnutí. Tato „ufologická seznamka” se na první pohled může zdát bizarní, ale je rozhodně efektivní a představuje trend, který se šíří i v jiných novodobých hnutích (viz například sekta Twin Flames, o které Netflix natočil dokumentární film). 

Dcery zakladatele Milana A. Bergera ho ve svědectví navíc obvinily z pedofilie a pokusu o znásilnění, vyšetřuje ho také OSDPOD a policie. Svou zvrhlou sexuální stránkou připomíná jiné zakladatele ufologických sekt, jakými byli například Claude Raël Vorilhon (také o něm Netflix nedávno vydal dokumentární sérii). Náboženská hnutí uctívající mimozemšťany tedy nejenže nejsou na ústupu, ale nabírají novou sílu. V kombinaci s ruskou dezinformační válkou a konspiracemi může jít o nové nebezpečí pro západní společnost, už tak těžce postihnutou kulturními válkami. 

Investigativní tým Studentských listů

Investigativní tým Studentských listů. Autoři textu jsou u některých článků z bezpečnostních důvodů v anonymitě.

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..