Přečtete si více ze článku Kdo se může stát novým předsedou ČSSD?
Vedení ČSSD. Foto: Twitter Jana Maláčová

Kdo se může stát novým předsedou ČSSD?

Koncem tohoto týdne proběhne online sjezd České strany sociálně demokratické (ČSSD), který se může právoplatně označovat za osudový. Strana si na sněmu zvolí nové vedení, nejvíce sledovaná však bude přirozeně…

Žádný komentář
Přečtete si více ze článku KOMENTÁŘ: Nechte nás prosím žít a odmaturovat
Pøedsedkynì parlamentního výboru pro vìdu, vzdìlání, kulturu, mládež a tìlovýchovu Anna Putnová (TOP 09) zkontrolovala v pondìlí 2. kvìtna 2011 prùbìh maturit na gymnáziu na Slovanském námìstí a v soukromém støedním uèilišti umìleckých øemesel v Brnì (na snímku). Na místì zjišovala, jak se ministerstvo školství vypoøádalo s námitkami, které školy proti zkouškám vznesly. JIØÍ NOVÁÈEK / MEDIAFAX

KOMENTÁŘ: Nechte nás prosím žít a odmaturovat

Středeční přání premiéra Andreje Babiše (ANO), aby studenti středních škol dostali úřední maturity, nadobro pohřbívá představy maturantů o jejich závěrečném ročníku studia střední školy. Míra nejistoty po necelých dvou měsících…

Žádný komentář